מס חברות 2024 בישראל – כל מה שחייבים לדעת

בישראל קיימת חובת תשלום מס הכנסה על אנשים פרטיים ועל עסקים כאחד. עבור עסקים הרשומים כחברות בערבון מוגבל (חברה בע"מ), המס על ההכנסה מכונה "מס חברות".

 

הגדרת מס חברות 2023 בישראל

מס חברות הוא מס הכנסה המוטל באופן יחסי – בהתאם לשיעור שנקבע בחוק – על חברות בע"מ. כלומר, גובה המס שעל החברה לשלם יהיה יחסי לגובה ההכנסה שלה. 

אף על פי שהמס מוגדר כמס הכנסה, הוא מוטל למעשה רק על רווחי החברה, כפי שיפורט בהמשך.

 

ממה נגזר המס?

המס מוטל על הרווח הנקי של חברות בע"מ.

הרווח הנקי הוא הרווחים שנותרו בכיס החברה לאחר ניכוי ההוצאות השונות הכרוכות בפעילות השוטפת. כלומר, אין משמעות לגובה ההכנסות של החברה, למרות שעקרונית מדובר במס הכנסה, אלא יש לבדוק האם כתוצאה מהפעילות העסקית נותרו לחברה רווחים. 

דוגמה: לחברה א' היו בשנת מס מסוימת הכנסות בגובה מליון ₪. סך הוצאות התפעול, הוצאות מימון, הוצאות הנהלה, אחזקה וכו' עמד גם הוא על מליון ₪. כלומר, לאחר ניכוי ההוצאות מההכנסות לא נותר בידי החברה כל רווח, ולכן היא אינה חייבת במס. 

דוגמה נוספת: חברה ב' הכניסה בשנת מס מסוימת 25,000 ₪. סך כל ההוצאות שלה באותה שנה הסתכם ב-10,000 ₪. חברה ב' תהיה חייבת עבור הרווח הנקי, 15,000 ₪, במס חברות בשיעור הקבוע בחוק.

 

מס חברות 2023 בישראל – שיעור המס

שיעור המס משתנה ממדינה למדינה, והוא משקף את מדיניות המס הנהוגה על ידי הממשלה. יש מדינות הדוגלות בשיעור מס חברות נמוך מתוך רצון לעודד יזמים ובעלי הון להשקיע ולפתוח חברות במדינה, שכן בכך הם מעלים את ערך התוצר הלאומי השנתי ומצמיחים את הכלכלה.

מדינות הנוקטות במגמת הפחתה של מס החברות בשנים האחרונות:

 • ארה"ב – לאחר הרפורמה ב-2018 הופחת שיעור מס החברות ל-21%.
 • בריטניה – שיעור מס החברות עומד על 19%, וצפוי לרדת באפריל 2020 ל-17%.
 • צרפת – מחילה הפחתה הדרגתית בשיעור מס החברות, עד ל-25% בשנת 2022.
 • פולין – שיעור מס החברות כיום עומד על 19%, ולחברות בעלות מחזור הכנסות קטן (כמליון אירו) שיעור מס מופחת של 15%.

לעומתן, מדינות אחרות מעדיפות למסות את בעלי ההון בשיעור גבוה מתוך אידאולוגיה שלא לסייע לעשירים להתעשר, אלא למסות את בעלי היכולת ובדרך זו להגדיל את כספי הקופה הציבורית ורווחי המדינה, שבסופו של דבר מאפשרים להעניק שירותים לציבור כולו.

בישראל, שיעור מס החברות קבוע בפקודת מס הכנסה, ומתעדכן מדי כמה שנים. נכון להיום מס החברות 2023 עומד על 23% (סעיף 126(א) לפקודת מס הכנסה). שיעור המס הנוכחי הוא יחסית נמוך בהשוואה לשיעור מס החברות בישראל בעשר השנים האחרונות:

 

 • שנת 2023 – 23%
 • שנת 2022 – 23%
 • שנת 2021 – 23%
 • שנת 2020 – 23%.
 • שנת 2019 – 23%.
 • שנת 2018 – 23%.
 • שנת 2017 – 24%. 
 • שנת 2016 – 25%.
 • שנת 2015 – 26.5%.
 • שנת 2014 – 26.5%.
 • שנת 2013 – 25%.
 • שנת 2012 – 25%.
 • שנת 2011 – 24%.
 • שנת 2010 – 25%.

 

חובת תשלום המס

חובת תשלום המס מוטל על כל חבר בני אדם ועל כל חברה, כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה: 

"חבר בני אדם – כל גוף ציבורי, מואגד או מאוחד, וכל חברה, אגודת אחים, חברותה או התאחדות, בין שהן מואגדות ובין שאינן מואגדות;

חברה – חברה שהואגדה או שנרשמה על פי דין בר-תוקף בישראל או במקום אחר, לרבות אגודה שיתופית".

כלומר, תשלום המס מוטל על החברה עצמה ולא על בעלי המניות או נושאי המשרה בה. עם זאת, ייתכנו מקרים מסוימים, למשל כשנוצר חוב גדול של החברה, שבית המשפט יטיל את חובת התשלום על בעלי המניות עצמם. 

 

תהליך תשלום המס

כל חברה בע"מ משלמת מדי חודש למס הכנסה מקדמות על המס, כלומר את החלק המשוער מהכנסותיה, בהתבסס על הדוח שהוגש למס הכנסה בשנה הקודמת. בסוף שנת המס, מס הכנסה עורך חישוב מדויק לכל חברה ובוחן האם המקדמות מכסות את כל חבות המס שלה, או שעל החברה לבצע תשלום מס נוסף. לחלופין, ייתכן כי בעת חישוב המס השנתי, יתברר כי המקדמות ששולמו עולות על הסכום הנדרש לתשלום, למשל כאשר החברה צברה הפסדים בלתי צפויים במהלך השנה. במקרה של תשלום יתר של מס חברות, רשות המיסים מחויבת להעניק החזר מס לחברה.

 

 מס חברות 2023 בישראל – הטבות מס

לאחר חישוב גובה המס שחברה נדרשת לשלם כנגזרת מהרווחים, ניתן לנכות ממנו את הטבות המס להן החברה זכאית ובכך להפחית את גובה התשלום. 

למשל, החוק לעידוד השקעות הון בישראל מעניק הטבות משמעותיות לחברות המשקיעות במפעלים מסוימים, על פי קריטריונים שקבע משרד הכלכלה והתעשייה, וביניהם:

 • קיומה של פעילות ייצורית: בעוד שבמקור, החוק הכיר בפעילות ייצורית רק אצל חברות העוסקות בתעשייה של מוצרים פיסיים, עם השנים וההתפתחות הטכנולוגית, הבין המחוקק כי התוצר הלאומי מתבסס על תעשיות רבות נוספות כמו ההייטק והמחשבים. כיום, החוק מעניק הטבות הן למפעלים יצרניים והן לחברות פיתוח תוכנה וכיוצא בזאת. 
 • 25% מהכנסות החברה מקורן בייצוא לשווקים המוניים.
 • מספר עובדים מינימלי.

כל חברה שתעמוד בתנאים הקובעים בחוק תזכה למס חברות מופחת בשיעור 16%, ובמקרים מסוימים, למשל כשמיקום המפעל הוא באזור פיתוח כהגדרתו בחוק, יופחת המס ל-7.5%, שיעור הנמוך באופן ניכר ממס החברות הרגיל.

מס חברות 2020
עוד בנושא מיסים
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש