החזר הוצאות נסיעות לשכירים ועצמאיים

בין אם אתם משתמשים בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי כדי להגיע למקום העבודה – המעסיק חייב לשלם לכם על פי חוקים וכללים החזר נסיעות. עבור עובדים המקבלים רכב ממקום העבודה – הסיפור מעט שונה, ועבור עצמאיים – גם אתם זכאים לזיכויים במיסים בגין נסיעות הקשורות לעסק שלכם.

 

החזר נסיעות או הוצאות רכב עבור שכירים

בהתאם לצו הרחבה שנכתב בתחילת 2016 (וגרע מן הסכומים ששולמו לעובדים עד אותה תקופה מתחילת 2014) לגבי השתתפות המעסיק בהוצאות של נסיעה למקום העבודה, וחזרה ממנו, עובד שזקוק לתחבורה ציבורית על מנת להגיע למקום העבודה, על המעסיק לבצע החזר הוצאות בגין הנסיעה עבור כל יום עבודה שבו העובד השתמש בתחבורה הציבורית.

החזר הוצאות הנסיעה מגיע לעובד גם אם לא השתמש בתחבורה בפועל ורק היה עשוי להשתמש בה, כלומר, במידה והגיע רגלית מאחר והיה לו סידור כלשהו באזור מקום העבודה, לדוגמא, או במידה והוסע על ידי קרוב או מכר והנסיעה לא גבתה ממנו כסף, דוגמא נוספת.

העובד לא מחויב לדווח למעסיק במידה ובחר באמצעי הגעה שונה או בדרך הגעה שונה מהמקובל, במידה ואלו לא עלו לו כסף הוא עדיין זכאי להחזר הוצאה כאילו הגיע בתחבורה ציבורית למקום העבודה.

 

גובה החזר הנסיעות

גובה ההחזר מחושב לפי עלות כרטיסיית נסיעות ציבוריות לכל הנסיעות הנדרשות למקום העבודה וחזרה ממנו, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" – הזול מבין שתי האופציות. במידה ועל פי הסכם העבודה של העובד אין באפשרותו או שיש באפשרותו אך מוסכם כי יגיע בתחבורה פרטית, ההחזרים וסכומם שונים, ישנו חישוב החזר מורכב ומסועף.

במקרה של תחבורה פרטית, במידה ואין הסדר חניה נוח ללא עלויות בקרבת מקום העבודה, המעסיק נדרש לשלם לעובד את דמי החניה במזומן מתוך קופה קטנה אותה ינהל המעסיק, ולא כחלק מתלוש המשכורת, וזאת לאחר שיציג העובד למעסיק קבלות על כל תשלומי החניה, בסוף כל חודש.

עובדים אשר נדרשים להתנייד בעת ביצוע תפקידם כחלק מתפקידם, אמורים לקבל החזר על הנסיעות שנדרשו מהם לבצע גם בזמן שעות העבודה, ובמקרים כאלו ישולם לעובד גם החזר הוצאות הנסיעות וגם שעות עבודה (בניגוד לנסיעות כדי להגיע למקום העבודה וממנו חזרה, שבזמן זה לא משולם לעובד שעות עבודה אלא רק בגין הנסיעות עצמן).

 

החזר נסיעות – תחבורה ציבורית

עובד הנעזר במוניות כדי להתנייד אל וממקום העבודה בחגים, שבתות ובשעות בהן תחבורה ציבורית אינה זמינה, אינו מחויב המעסיק לשלם לו ולכסות את התשלומים על המוניות, אם כי מקובל כי למרות שאין חובה כזו, לסכם בעת החוזה הראשוני בעת קבלת העובד, כי ישלם המעסיק את החיובים מהמוניות.

אנו ממליצים לבדוק היתכנות תחבורה ציבורית לפי אופי העבודה והמועדים שלה מבעוד מועד, ולדרוש כי יוכנסו סעיפים לחוזה העבודה, שיסכמו כי המעסיק ייקח על עצמו תשלומי מוניות.

הנושא הזה הכרחי וקריטי במיוחד אם מדובר במקום עבודה שמתכוון להעסיק אתכם גם בשבתות, חגים ועד שעות מאוחרות בלילה, שכן אתם עשויים למצוא את עצמכם מוציאים כסף רב על נסיעות מוניות מבלי שהמעסיק מחזיר לכם כסף זה.

 

הסכום המקסימלי להחזר לנסיעות

הסכום המקסימלי המוגדר בחוק החל מתחילת 2016 עבור נסיעות בתחבורה ציבורית הוא 22.6 ש"ח לכל יום עבודה, גם אם העובד מוציא הלכה למעשה בפועל סכומים גבוהים יותר מכך עבור הנסיעה אל מקום העבודה וממנו חזרה.

צו ההרחבה שהגדיר סכום זה גורע מן העובדים, שכן לפני כן, החל מתחילת 2014, היה הסכום 26.4 ש"ח.

הסכום המקסימלי מגדיר סכום יומי – גם אם מדובר במשרה בה קיימת משמרת יומית מפוצלת באותו יום והעובד נסע למקום העבודה וחזרה ממנו פעמיים ביום.

הסכום המצוין כאן יכול "להידרס" על ידי המוגדר בחוזה העבודה האישי מול העובד שנחתם בעת קבלתו לעבודה – אנו ממליצים לבחון את נושא עלויות הנסיעה שלכם אל וממקום העבודה ובמידה והסכומים גבוהים בהרבה מן המצוין בחוק, להתעקש (או לפחות לנסות) להגדיר החזר נסיעות גבוה יותר מול המעסיק בחוזה העבודה שלכם מולו.

כאשר נקבעים דמי החזר הוצאות הנסיעה החודשיות, מוכפל מספר ימי עבודה בפועל של העובד (כלומר – על ימי מחלה וחופשות אין העובד זכאי להחזר נסיעה), בעלות הנסיעה מביתו למקום העבודה וחזרה ממקום העבודה לביתו, עד למקסימום של ההחזר היומי המוגדר בצו ההרחבה.

המעסיק יכול לחלופין לבחור לשלם תשלום גלובלי של כרטיס חופשי חודשי, במידה ומשתלם לו יותר והכרטיס מכסה את האזורים של מגורי העובד ומקום העבודה.

 

מי זכאי להחזר נסיעות?

  • כל עובד שזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו – החוק מגדיר כי אם העובד מתגורר במרחק של 500 מטר ומעלה ממקום העבודה, הוא מוגדר כעובד שזקוק לתחבורה ציבורית, ויהיה זכאי. גם אם העובד גר רחוק מ-500 מטר ממקום העבודה אך מעדיף להגיע רגלית, או באופניים – עדיין מגיע לו החזר על הוצאות נסיעה כאילו בחר בהגעה בתחבורה ציבורית.
  • במידה והעובד גר במרחק קצר ממקום העבודה, עד 500 מטר ממקום העבודה, הוא לרוב אינו יהיה זכאי להחזר הוצאות על נסיעות מאחר ומרחק זה מוגדר כסביר להליכה רגלית. העובד יכול לבקש דמי נסיעות גם במצב זה אם יציג ראיות ויוכיח שלמרות המרחק הקצר, קיים עליו קושי להגיע למקום העבודה (בגין מוגבלות כלשהי או אם תנאי הדרך אינם סבירים, לדוגמא).
  • במידה והעובד מוסע על ידי המעסיק או גורם כלשהו מטעם המעסיק, אין העובד זכאי להחזר הוצאות. כמו כן במידה והעובד מקבל רכב פרטי מהמעסיק עם דלקן והוצאות טיפול רכב על חשבון המעסיק, אין הוא זכאי להחזר הוצאות נסיעה. לעומת זאת, נפרט בהמשך על רכב פרטי מהמעסיק, מאחר והוא גורר עלויות מסויימות מהעובד.
  • עובד שכחלק מהגדרת התפקיד שלו הוא מתגורר במקום העבודה חלק מזמן העבודה (עובדי מלון שלעיתים ישנים בחדר בבית המלון עצמו במסגרת התפקיד, עובדי אבטחה הלנים במקום העבודה וכדומה), יהיה העובד זכאי לקבל החזר הוצאות נסיעה אך ורק בימים שבהם נאלץ להגיע לביתו או מביתו למקום העבודה. עבור ימים בהם נשאר כחלק מהגדרת התפקיד שלו במקום העבודה – אינו זכאי להחזר באותו היום.
  • עובד המקבל שירותי הסעות ממקום המגורים אל העבודה וחזרה, אינו זכאי לדמי נסיעות שכן אין לו עלויות הגעה וחזרה.
  • עבור עובדים באולמות וגני אירועים, עובדי שמירה ואבטחה, ועובדי חברות ניקיון ותחזוקה – קיימים סעיפים נוספים בחוק בנוגע לתשלום על משמרות מפוצלות, הסעות שהמעסיק חייב לספק בתנאים ושעות מסוימים, והקלות נוספות.

 

החזר נסיעות לעצמאיים

לעצמאי אין מעסיק, ולכן הוא מקבל החזר על הוצאות הנסיעה שלו כאילו היו הוצאות רגילות שוטפות בגין ניהול עסק – כלומר הוא מקבל החזר הוצאות בצורה של מיסים מופחתים מרשויות המיסים.

ההוצאות המוכרות כהוצאה עסקית: ביטוחים (לרבות מקיף וחובה), הוצאות תחבורה ציבורית, עלויות דלק ושמנים למיניהם, אגרת רישוי שנתית, הוצאות חניה למעט במקום העסק עצמו במידה ומדובר בעסק עם מיקום או משרד פיזי, דמי שכירות עבור רכב מושכר, כל תיקון, טיפול אחזקתי או הוצאה אחרת במוסך, וריבית בגין הלוואה שנלקחה כדי לרכוש רכב.

עובד שמשלב רכב בשימוש פרטי עם שימוש לצורכי העסק יזוכה על סכום של כשליש מכל ההוצאות שצוינו מעלה, למעט ריבית בגין הלוואה על רכב (ללא תלות האם הוא נוסע באופן יומי שעות רבות לצורכי עבודה, או שהוא מנהל עסק מהבית וחלק קטן מאוד מהנסיעות שהוא עורך מקורן בעסק שלו).

קיימים רכבים שמוגדרים כרכבי עבודה – מספר דגמים חצי מסחריים, רכבים ללימוד נהיגה, משאיות, טרקטורים, מוניות, מיניבוסים, אוטובוסים וכדומה – רכבים אלו מוכרים לרשויות כרכבים שהשימוש הבלעדי שלהם הוא לצורכי עסק, ולכן כלל ההוצאות שהוזכרו למעלה מוכרות לצורכי חישוב הטבות מס במידה והעצמאי מחזיק ברכב מהסוג הזה.

החזר נסיעות
עוד בנושא צרכנות
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש