Site icon שקוף – פורטל פיננסי

תיאום מס – מתי כדאי לעשות

תיאום מס

נושאים של מיסוי הם בדרך כלל מסוג הדברים שהציבור בישראל לא אוהב להתעסק איתם. זה נובע מצד אחד מהבירוקרטיות הארוכות והמעמיסות ומצד שני מבורות, מחוסר ידע בסיסי אודות הנושאים החשובים הללו. בכל הנוגע לתיאום מס, התעלמות מהנושא מובילה להפסדים כספיים גדולים של העובדים במדינה ולתשלום מס מופרז שלא לצורך. הפסדים שיכולים להגיע לסכומים של אלפי שקלים בשנה וחבל על כך. 

 

למה צריך לעשות תיאום מס?

בשביל להבין את התשובה לשאלה הזו צריך ראשית להבין מהן מדרגות המס. בישראל מס הכנסה מחושב על בסיס מדרגות המס המעודכנות בדרך כלל פעם בשנת מס. מדרגות המס מחושבות על בסיס ההכנסה השנתית של העובד. בשביל להקל על החישוב אנחנו נציין כאן את ההכנסה לפי חלוקה חודשית.

שיעור המס הנמוך ביותר הוא 10% והוא תקף עד לשכר של 6,310 ₪ (75,720 ₪ בשנה). מדרגת המס הבאה היא מ-6,311 עד 9,050 ₪ והיא בשיעור של 14% מס. אם ניקח כדוגמה את שני שיעורי המס הללו, אז עובד אשר מרוויח 9,000 ₪ בחודש, ישלם 10% מס על סכום של 6,310 ₪ ועוד 14% על ההפרש שנותר שעומד על 2,690 ₪. 

דבר זה נכון אם אנחנו מסתכלים על עובד שמועסק במקום עבודה אחד. אך מה קורה מבחינת מס במידה והעובד מועסק בשני מקומות? נניח בשביל ההסבר שאותו עובד מרוויח 6,310 ₪ במקום העבודה הראשון ועל כן המס שיורד לו הוא על סך 10%. ובמקום השני אותו עובד מרוויח 2,690 ₪ סכום שגם עליו אמור לרדת 10% בלבד. אך אם נשווה לחישוב הקודם סך כל השכר של העובד הנ"ל הינו זהה לשכר של העובד בדוגמא הראשונה ולכן זה לא הגיוני שעובד זה ישלם פחות מס הכנסה על אותה המשכורת רק בגלל שהוא עובד בשתי עבודות במקום באחת.

בנוסף לכך, לכל אדם, על בסיס נתוניו האישיים ונתונים משפחתיים מגיעות נקודות זיכוי ממס, שמורידות את הסכום אותו עליו לשלם, בדוגמא השנייה בגלל שאין קשר בין שתי ההכנסות אותו עובד יקבל את נקודות הזיכוי פעמיים, על כל אחת מהעבודות וכך ישלם מס נמוך עוד יותר. בדיוק בכדי למנוע מצב כזה רשות המיסוי הביאה את הצורך לתיאום מס.

מי חייב בתיאום מס?

בגדול התשובה לשאלה הזו היא כל מי שיש לו יותר מהכנסה אחת המחייבת במס הכנסה. ואם נהיה ספציפיים יותר ניתן לחלק את זה לשלוש קבוצות. 

  1. שכירים העובדים ביותר ממקום עבודה אחד – זה כולל 2 משרות או יותר, גם אם ההכנסה בכל אחת מהן בנפרד אינה מחייבת בתשלום מס.
    בתוך כך, גם שכירים שהחליפו את עבודתם במהלך שנת המס צריכים לעשות תיאום, היות והמס מחושב פר שנה ועל כן ייתכן שהם ישלמו סכום רב יותר בגלל הכנסה גבוהה יותר בעבודה הקודמת.
  2. גמלאים המקבלים משכורת בנוסף לפנסיה.
  3. עצמאיים שיש להם מקור הכנסה נוסף מלבד ההכנסה מהעסק הפרטי שלהם. זה כולל משכורת מעבודה כשכיר או כל הכנסה אחרת שמחייבת במס. 

 

איך עושים תיאום מס?

התהליך עצמו הוא פשוט מאוד וישנן מספר אפשרויות כיצד לבצע את הפעולה (כולל אופציה פשוטה ודיגיטלית). 

יש צורך לפנות לרשות המיסים, ניתן לעשות את זה בפנייה בכתב לפקיד שומה באזור המגורים. במקרה כזה יש למלא טופס 116 (ניתן גם באופן מקוון), במידה ולא תמלאו את הטופס הנ"ל תצטרכו לפסק מספר פרטים חשובים (שם המעסיק, תיק הניכויים לספק – מופיע בתלוש שכר, שכר שנתי צפוי בברוטו ומספר חודשי עבודה במהלך שנת המס). בנוסף יש לצרף תלוש שכר אחרון מכל אחד ממקומות העבודה (אם אין תלוש יש צורך לתת הסבר מדוע התלוש לא קיים).

אפשרות נוספת היא דרך מערכת הפניות של אתר רשות המיסים, התהליך שם דיי דומה מבחינת מסמכים נחוצים. הבקשה מועברת לפקיד השומה והוא קובע את שיעור המס שיש לנכות בכל אחת מהעבודות, האישור לכך יהיה מוכן תוך 5 ימי עסקים ויופיע באתר רשות המיסים. 

האופציה האחרונה והנגישה ביותר היא דרך האינטרנט, בשיטה זו אחרי רישום קצר, תוכלו להגיש את כל המסמכים ולקבל את תיאום המס. בשיטה זו ניתן לעשות תיאום מס רק פעם אחת בשנה. 

 

מה יקרה אם לא נעשה תיאום מס?

בשביל לגורם לעובדים לבצע את תיאום המס (ובכך למנוע מהם לשלם מס מופחת) רשות המיסים החליטה כי אדם שיש לו מספר עבודות ולא ביצע תיאום מס ישלם מס מירבי על העבודה הנוספת שלו (מס בערך של 47%). לכן מאוד מומלץ וחשוב לבצע את תיאום המס. 

 

מתי יש לעשות את תיאום המס?

את תיאום המס יש לעשות מיד לאחר התחלת העבודה החדשה, זאת כדי להימנע מהורדה של מס בשיעור מריבי. חשוב לדעת ולזכור שהיות והמס שלנו מחושב שנתית, בסוף שנת המס ישנו חישוב מחודש של המס ולעיתים מקבילים החזר על כל שנת המס האחרונה אם יש בכך הצדקה (למשל אם לא הגשנו בזמן את תיאום המס). 

כמו כן, תוקפו של תיאום המס הוא לשנת מס אחת בלבד. זאת אומרת שמי שביצע תיאום מס לשנת 2019 יצטרך לבצע תיאום מחודש לשנת 2020. עם זאת, רשות המיסוי מאפשרת לשמור את תוקף התיאום עד פברואר-מרץ של שנת המס החדשה וזאת בכדי לאפשר לעובד לבצע את תיאום המס המחודש. 

ומה קורה אם שכחתם לעשות או לא ידעתם יש צורך בכך? אין אפשרות לבצע תיאום מס על שנה שחלפה, בשביל מצבים כאלה ניתן לבקש החזר מס. בתהליך זה מגישים טפסים ונתונים לגבי השכר והמיסוי ששילמתם בשנה שעברה ורשות המיסוי בודקת האם לפי נתונים אלו אכן מגיע לכם החזר מס. במידה ואתם יודעים שלא ביצעתם את התהליכים הנחוצים לאורך השנה מהרו ובצעו כעת את תיאום המס בכדי שיבוצע לכם שכלול מחודש לפני סיום שנת המס הנוכחית. במידה ולא תספיקו זכרו לבקש החזר מס.

Exit mobile version