שכר סופרים ואמנים – המדריך השלם למתחיל 

עובדים רבים במשק, אשר עוסקים במתן שירותים נקודתיים, יכולים להימנע מהתנהלות מול רשויות המס. אותם בעלי מקצוע מפורטים ברשימה סגורה בחוק, ועמם נמנים סופרים, זמרים, מרצים וכדומה. זכאים לגמול על דרך של שכר סופרים? המדריך למיסוי השכר בפנים. 

 

ישנן שלוש דרכים עיקריות לקבלת שכר בעת ביצוע עבודה, מתן שירות או אספקת מוצר. הראשונה היא המשכורת החודשית, הניתנת לשכירים מדי חודש בתקופה קבועה, ששיעורה נקבע לפי משתנים שונים. בדרך תשלום זו חובת תשלום המס מוטלת על המעסיק, המהווה אחראי לפרוצדורה אל מול הרשויות.

הדרך השנייה היא תעסוקה כ"עצמאי", בה תיאלצו לפתוח תיק במס הכנסה (עוסק פטור או מורשה). בדרך זו תשלום המס יתבצע על ידי הגשת דו"ח שנתי לרשויות המס, ושיעור התשלום, כמו בדרך הראשונה, יתבסס על גובה ההכנסה השנתי.

הדרך השלישית הקיימת נקראת "שכר סופרים" או "שכר אמנים"

 

שכר מה?

שכר סופרים/אמנים הינם שמות כלליים לתשלום בעד עבודות מקצועיות, המבוצעות באופן חד פעמי או נקודתי על ידי בעל מקצוע. בשל חוסר היכולת של מס הכנסה לעקוב אחר הכנסות אלו, שכן אינן עקביות, יצרו הרשויות את ההסדר האמור. מטרת ההסדר היא מתן אפשרות הולמת למשתכרים לא עקביים לשלם מס הכנסה כחוק. 

 

סופר? אמן? מה ההגדרה? 

צו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה) מעגן את השירותים שבגינם תוכר האפשרות לקבל תשלום בדרך המפורטת לעיל, ללא פתיחת תיק עוסק באחת מהרשויות. שכר סופרים מוגדר כשכר המשולם מטעם מוציא לאור בגין רכישת זכות שימוש או זכות כללית ביצירה אומנותית, ספרותית, מוזיקלית ועוד. 

צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה) פורס את בעלי המקצוע הרשאים להצהיר על שכרם כשכר אמנים:

שכר אמנים – אותם בעלי מקצוע המוגדרים כאומנים הם בעלי המקצוע המבצעים אחד מהבאים: שירה, דקלום, הקראה, נגינה, ריקוד, בנייה או הכנת תפאורה, עריכת סרטים, צילומים, נגרות, תאורה, עבודות חשמל ועוד. 

שכר בוחנים – מוגדרים כבעלי מקצוע שתפקידם הכנה, ניהול פיקוח או בדיקה של מבחנים.

שכר מרצים – מדובר במרצים, מדריכים מקצועיים, שותפים במופעים ועוד.

שכר מעניקי שירות משרד – מדובר בכלל העבודות המשרדיות שניתן להעלות על הדעת, החל בתרגום מסמכים, דרך כתבנות וכלה בתכנות מחשבים. 

שכר ספורטאים – כמשתמע מההגדרה, מדובר בשכר ספורטאים, בעד מגוון פעולות, ובכללן אימונים, נסיעות, הפסד שעות עבודה אחרות, תשלומי מענקים שונים ותשלומי העברות.

 

יש לציין כי ישנם מגוון נוסף של פעילויות, תחת ההגדרות לעיל, שבגינן יכול עוסק לשלם מס על ידי מזמין השירות. בנוסף, יש לציין שכלל ההגדרות לעיל תקפות רק באם אינכם משתכרים באופן קבוע ממזמין העבודה. במילים אחרות, ניתן לשלם מס בדרך זו רק ככל שאינכם שכירים. 

 

רגע, מה עם מיסים? 

לשם הבהרה, ישנם שלושה תשלומים למדינה בעד כל גמול שמקבל עובד במדינת ישראל, הם מס ערך מוסף, מס הכנסה וביטוח לאומי.

מס ערך מוסף – החוק בעניין נוגד את הוראה הכללית, הקובעת שעל נותן שירות לשלם את המע"מ. באספקת שירותים נקודתיים וקבלת גמול על דרך של שכר סופרים, מוטל חובת תשלום המע"מ על מקבל השירות. באופן פרטני, תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף מעגנת את חובת התשלום על מזמין השירות. אותה הוראה רלוונטית למקצועות המוגדרים בלבד. כמו כן, מוסיפה תקנה 1(2) לתקנות מס ערך מוסף (רישום). תקנה זו קובעת שבאם כלל העסקאות של אדם משולמות מכוח תקנה 6(א), הוא אינו חייב ברישום ואינו חייב בדיווח למע"מ. זאת לאור העובדה שנטל התשלום מוטל על מקבל השירות. 

מס הכנסה – בצורת תשלום זו, גם ההפרשה למס הכנסה תהא באחריות מזמין השירות. אולם, יש לציין כי התשלום יקוזז באופן ישיר מהתשלום בעד העבודה, בשיעור של כ – 47% במעמד התשלום. לדוגמה, זמר חתונות שגובה בעד הופעה 1000 שקלים, יקבל בעד ההופעה 700 שקלים, בעוד 300 השקלים הנותרים ישולמו על ידי החתן והכלה למס הכנסה ישירות, זאת על ידי מילוי טופס 102 במהלך השנה וטופס 856 בסופה.

יש לציין כי על נותן השירות לבקש אישורים מטעם המזמין בעד הסכומים ששולמו ובעד תשלום המס. כמו כן, ניתן לקבל הקלה בערך תשלום המס, שיכול לרדת עד לשיעור של 30%, בכפוף לאישור פקיד השומה.

ביטוח לאומי – תחילה, יש לעמוד על כך שלא בכל מקרה יחויב תשלום ביטוח לאומי בעד הזמנת שירות. תשלום ביטוח לאומי יתבצע גם הוא על חשבון מזמין השירות, ככל שהיקף השירות נקבע לתקופה של לפחות רבעון שנתי או למתן של שבעה שיעורים או הרצאות מראש. באם מדובר בנותן שירות תחת הגדרת אמן, יש צורך בהזמנת חמש הופעות מראש, וכן את אישור שר העבודה והרווחה. 

תשלום הביטוח הלאומי יהא גם הוא באחריותו של מזמין השירות, תוך חיוב יחסי של הסופר/אומן (בדומה לחיוב שכירים). גובה התשלום יחושב בהתאם למחיר השירות שניתן.

שכר סופרים ואמנים
עוד בנושא מיסים
a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

דוגמה תקנון חברה
תקנון חברה – כל מה שחשוב לדעת

לכל חברה באשר היא, קיימת חובה לכתוב תקנון, מעין מסמך יסוד לחברה. המסמך מפרט את קווי היסוד של החברה, וקובע הוראות וסעיפים לתפקוד החברה. מה

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
Search