שכר מצווה (פרו-בונו) – מי זכאי ואיך מגישים בקשה?

לא מעט אנשים מתייאשים מפנייה למערכת המשפט בשל אי היתכנות כלכלית להליך. הוצאות הנלוות להליך משפטי יכולות לעיתים להרע את המצב יותר משיכולות לסייע. לשם כך נועדה תוכנית שכר מצווה. לאחר מספר בירורים בירוקרטיים ומשפטיים, ייתכן שתהיו זכאים לסיוע משפטי חינמי במספר תחומים.

 

מהו שכר מצווה

החל משנת 2002 החלה לפעול תוכנית שכר מצווה, בהקמת לשכת עורכי הדין, והיא פועלת להנגשת מערכת המשפט גם לאלו שידם אינה משגת. לפיכך, השירות האמור ניתן בחינם, בכפוף לעמידה של המבקשים בקריטריונים המוגדרים. השירות במסגרת התוכנית ניתן על ידי עורכי דין מוסמכים, ומאפשר ייצוג וייעוץ ראשוני בשלל נושאים הנוגעים לכל אחד מאיתנו, ובהם הוצאה לפועל, דיני משפחה, פשיטות רגל, דיני עבודה ועוד.

כפי שידוע, ישנה אפשרות מינוי סנגור מטעם המדינה, אולם הקריטריונים בתוכנית המדינית נוקשים יותר. לפיכך, החלה לשכת עורכי הדין בתוכנית שכר המצווה, המהווה סיוע משפטי פרו בונו (חינמי), המאפשרת גמישות גבוהה יותר לאלו שאינם עומדים בקריטריונים הממשלתיים לייצוג. יש לציין כי ככל שיימצא אדם, שפנה אל הלשכה דרך שכר מצווה, כמתאים לסיוע מטעם הממשלה, הוא יופנה ללשכה הממשלתית המותאמת.

 

מי זכאי לסיוע?

ישנם שלושה קריטריונים, בהם על אדם לעמוד, לשם קבלת סיוע מטעם תוכנית שכר המצווה.

ראשית, יש לעמוד במבחן ההכנסות. הכנסה, לעניין מבחן זה, מוגדרת כהכנסה מכל מקור שהוא, ולא למשכורת בלבד. כלומר, השכרת נכס, גמלאות, קצבאות ומזונות יכללו תחת החישוב. לעניין תשלומי נכות, יכללו התשלומים הניתנים להורים, אך לא אלו הניתנים בגין נכות של אחד הילדים. בנוסף, מבחן ההכנסה בוחן את הכנסות כלל בני המשפחה יחד, ולא את המפרנס העיקרי או ההורים בלבד. עם זאת, במקרים בהם מדובר בענייני משפחה, יחולקו החסכונות והרכוש בין שני בני הזוג.

מבחן ההכנסות בוחן את הכנסת המשפחה, על ידי הצבת רף עליון ורף תחתון, המשתנה בהתאם למספר הנפשות במשפחה. ככל שמשפחה נמצאת מתחת לרף התחתון, היא תהא זכאית לסיוע מהמדינה ותופנה לגופים הרלוונטיים. ככל שהכנסת המשפחה עולה על הרף העליון, במרבית המקרים היא לא תהא זכאית להנות משירות שכר המצווה.

להלן טבלת ההכנסות, נכון ליולי 2019:

רף עליון (הכנסה ברוטו בש"ח) רף תחתון (הכנסה ברוטו בש"ח) מס' נפשות במשפחה
8,994 7,089 1
8,994 7,089 2
8,994 7,089 3
9,629 7,724 4
10,264 8,359 5
10,898 8,994 6
11,533 9,629 7
12,168 10,264 8
12,803 10,898 9
13,438 11,533 10
14,073 12,168 11
14,708 12,803 12

 

לאחר בחינת מבחן ההכנסה, יש לעמוד במבחן הרכוש. במבחן זה, נבחן כלל הרכוש אותו מחזיק הפונה ובני המשפחה עמם הוא גר, וכן הרכוש בבעלותו של בן הזוג של הפונה. בין היתר, נבחנים זכויות המקרקעין והמטלטלין העומדות לאלו, ובהם רכבים. כמו כן, ייבחנו ניירות ערך ומסמכים סחירים וכן כל מקור כספי שעומד לרשות הפונה ובני משפחתו.

למבחן זה אין נוסחה מדויקת, והבחינה תיעשה באופן ספציפי בנוגע לכל מקרה. למרות זאת, יש לציין כי בעלות על רכוש, אותו ניתן לממש או לקחת כנגדו הלוואה, ששוויה עד 63,486 (6 פעמים השכר הממוצע במשק, נכון לשנת 2019), אינה שוללת זכאות לזכאות. כמו כן, בעלות הפונה בדירת מגורים אינה שוללת את הזכאות, הכל בהתאם למקרה הפרטני (שווי הדירה, שיקול דעת וכדומה).

לבסוף, ייבחנו תחומי הסיוע הנדרשים. שכר המצווה עוסק במקרים של דיני עבודה, פשיטות רגל והוצאה לפועל, תביעות חוזיות או כספיות, דיור ציבורי, דיני משפחה ונזיקין. ככל שהתביעה אינה באחד מהמקרים הללו, דוגמת פלילים, מיסים, לשון הרע ועוד, לא יינתן סיוע. לצד בחינה זו, יבחנו סיכויי ההצלחה בהליך המשפטי. ככל שסיכויי ההצלחה גבוהים יותר, כך ייגבר הסיכוי שיאשרו את הסיוע. ככל שסיכויי ההצלחה נמוכים, ייטו שלא לאשר את הסיוע במסגרת התוכנית.

 

ישנם מקרים חריגים, בהם יינתן סיוע על אף חוסר עמידה באחד מהקריטריונים. תחילה, יינתן סיוע למקרי ביטוח לאומי, אסירים וכן אלו בהם קיים צו אפוטרופסות מטעם הסיוע המשפטי של המדינה. שנית, יינתן סיוע לאזרחים העונים על הקריטריונים הכלכליים, ככל שאינם אזרחי או תושבי המדינה, שכן אינם זכאים לסיוע מטעם המדינה.

 

ההליך בפועל – יצירת קשר, פגישת ייעוץ ראשונית והפנייה לבחינת אפשרות לקבלת סיוע וייצוג משפטי

תחילה, יש ליצור קשר עם הקו החם של התוכנית, במספר 1-700-505-500. לאחר קבל הפנייה על ידי המוקד, וככל שבאופן יבש נראה שהבקשה עומדת בקריטריונים לעיל, תופנו לאחת מבין שלושת האפשרויות הבאות:

  • קביעת פגישה עם עורך דין מתנדב, לשם המשך טיפול וקבלת סיוע.
  • הפנייה לסיוע מטעם משרד המשפטים:
    • באם מדובר בנושא אזרחי – סיוע חינמי מהאגף לסיוע משפטי
    • באם מדובר בנושא פלילי – ייצוג על ידי סנגור ציבורי
  • הפנייה לגורם חיצוני – עמותות וארגונים ללא מטרות רווח שיכולים לסייע.

 

ככל שנקבעה פגישה עם עורך דין מתנדב, תתבקשו להגיע למרכז הזכויות הקרוב לביתכם לשם קיום פגישת ייעוץ. במהלך הפגישה ייבחן עורך הדין, על סמך הצהרתכם והנתונים המצוינים לעיל, האם המבקש זכאי לקבל סיוע מאת התוכנית. באם לא נמצא מתאים, יופסק הטיפול לאחר הפגישה הראשונית, אולם באם נמצא כי המבקש זכאי לסיוע, יועבר הטיפול לצוות התוכנית.

 

הטפסים הנדרשים להמשך ההליך

לאחר שאושרה הבקשה על ידי עורך הדין המתנדב, יועבר הטיפול לרכז המחוז באזור מגוריכם. עליכם להגיע לפגישה עם מספר מסמכים בירוקרטיים. ראשית, עליכם להגיע עם צילום תעודת זהות, הכולל ספח. כמו כן, עליכם להגיע עם תלושי משכורת של שלושת החודשים האחרונים שלכם ושל כל אחד מבני המשפחה העובדים המתגוררים עמכם. בנוסף, עליכם להמציא דפי עובר ושב, הפורטים את הפעילות בשלושת החודשים האחרונים, של כל אחד מבני המשפחה המתגוררים עמכם. כמו כן יש להביא מסמכים המעידים על כלל הפקדונות והחסכונות ברשותכם, רישיון בעלות רכב (באם יש) וכן מסמכים משפטיים שהומצאו לכם, דוגמת כתב תביעה, צו עיקול, הזמנה לדין ועוד. באם יימצא, לאחר כל אלו, כי אתם זכאים לסיוע מטעם התוכנית, יחל הליך הסיוע המשפטי כהלכתו.

ענף צומח מתוך מטבעות
עוד בנושא צרכנות
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש