צ'ק ביטחון (שיק ביטחון) – מספק הגנה ראויה?

צ'ק ביטחון הוא צ'ק שמבטח עסקה מסויימת, בדרך כלל ארוכת טווח עם תשלומים, המאפשרת למספק הסחורה לפדות סכום גדול של כסף כביטוח על העסקה, במקרה וזכויותיו הופרו או שנגרם לו נזק כלכלי כתוצאה מכך שהופר המסוכם איתו.

צ'ק ביטחון מקובל במיוחד בשוק הדיור – כאשר ישנה עיסקת שכירות בין משכיר למושכר.

מקובל למסור צ'ק ביטחון לבעל הדירה, כך שבמקרה והוא לא יקבל את דמי השכירות או במידה ויגרם נזק לנכס, בעל הדירה פודה את צ'ק הביטחון ונמנע מהפסד כלכלי.

 

האם צ'ק ביטחון מספק הגנה ראויה?

צ'ק ביטחון מספק הגנה סבירה וחלקית בלבד.

יש לצ'ק ביטחון לא מעט חסרונות, עליהם אפרט בהמשך, אבל כרגע, בואו נסביר למה זה פתרון חלקי ונקודתי לבעיה גדולה ורחבה.

בדרך כלל נקבע סכום מסויים, וצ'ק הביטחון נכתב על הסכום הזה. זה יכול להיות כל דבר החל מכמה אלפי שקלים ועד 50,000 שקל ולפעמים, יש בעלי דירה שמשתגעים וסוגרים עם הדיירים שלהם על יותר מזה.

מה קורה לדוגמא אם צ'ק הביטחון הוא על סכום של חודשיים שכירות, והדייר לא שילם כבר 3 או 4 חודשים? במקרה כזה גם אם יפדה צ'ק הביטחון, הוא לא מכסה כמו שצריך את בעל הדירה.

מקרה הפוך גם יכול לקרות, שצ'ק הביטחון הוא על סכום של 4 חודשי שכירות, והדייר לא שילם במשך חודשיים, בכזה מקרה, בעל הדירה ימשוך סכום גבוה מידי מהדייר.

בכלל – כאשר מדובר בדייר שאינו משלם – צ'ק ביטחון הוא בעייתי מאוד, מאחר וברוב המקרים, הדייר לא משלם לא כי אינו מעוניין לשלם אלא כי אין לו כסף והוא נקלע לצרות כלכליות או חובות.

בכאלו מקרים, צ'ק הביטחון לא עוזר בכלל לבעל הדירה מאחר והצ'ק לא יפדה בהצלחה, הוא יחזור מאחר ולא יהיה לו כיסוי.

עבור הפרות חוזה אחרות שאינן קשורות לדמי השכירות, צ'ק הביטחון מספק הגנה באופן חלקי – עדיין יש סיכוי שהצ'ק יחזור אם הוא על סכום גבוה ממה שלדייר יש ברשותו, ואז הוא לא יעיל לבעל הדירה, ועדיין לא תמיד יש התאמה בין הסכום שעל גבי הצ'ק והסכום שיש לפצות בו את בעל הדירה – והסכום הוא לטובת בעל הדירה ונגד הדייר או להפך, לרעת בעל הדירה ולטובת הדייר.

צ'ק ביטחון – מידע טכני – איך עושים את זה ומה זה אומר

צ'ק ביטחון הוא צ'ק רגיל לכל דבר ועניין – המחאה בנקאית רגילה עם שם הנמען עבור התשלום, הסכום, חתימת מוסר הצ'ק וכדומה. תאריך לא מצויין על צ'ק ביטחון כדי שלא יאבד את תוקפו. ההבדל היחיד בין צ'ק ביטחון וצ'ק רגיל הוא שעל גבי צ'ק ביטחון כותבים למעלה "צ'ק ביטחון" או "שיק ביטחון" או "לביטחון בלבד", כביטחון לחוב כלשהו.

בפועל – יש בעיה בבסיס ובמהות של צ'ק הביטחון – הבנק יכבד צ'ק שמצויין עליו כי הוא לביטחון בלבד בלי בעיה או שאלות מיותרות בכל רגע נתון, ובעל הדירה יכול להפקיד את הצ'ק מתי שרק ירצה – גם אם הוא אינו זקוק בפועל להפעלת הביטחון שהצ'ק נועד לה. על פניו, בעל הדירה אמור לפדות את הצ'ק רק במקרה שהשוכר מפר את החוזה מולו וגורם נזק כלכלי למשכיר הדירה, לפי הפרמטרים והתנאים שצויינו מפורשות בחוזה השכירות.

טכנית, לעומת זאת, בעל הדירה יכול לגשת לבנק ולפדות את הצ'ק מתי שמתחשק לו, למרות שכמובן שהוא מפר את החוזה אם הוא עושה זאת ללא סיבה ראויה שמצויינת בחוזה השכירות.

גם השוכר יכול לבטל את הצ'ק מתי שמתחשק לו (וכמובן שגם במקרה הזה זוהי הפרת חוזה אם אין לכך סיבה ראויה כפי שמצויין מפורשות בחוזה), ובעל הדירה אפילו לא ידע זאת לעולם, או לפחות עד שירצה לפדות את הצ'ק.

ההתייחסות של הבנק ושל שני הצדדים לצ'ק ביטחון כאל צ'ק רגיל לכל דבר ועניין, שאפשר לבטל או לפדות אותו בכל רגע נתון, ומבחינת הבנק אין קשיים או שאלות לפני פדיית הצ'ק, הופכים את השיטה הזו לבעייתית מבחינת ההגנה שצ'ק ביטחון מספק, ומבחינת ההוגנות שבשימוש בו.

בנוסף, אם לא מצויין על צ'ק הביטחון מפורשות שהוא "למוטב בלבד" או "בלתי סחיר", את הצ'ק יכול לפדות כל אחד – כל אחד שאליו הועבר הצ'ק ממשכיר הדירה, או כל אחד שמצא צ'ק שכזה שאבד או נגנב.

אם צ'ק ביטחון כל כך דומה לצ'ק רגיל, מלבד צמד מילים בחלק העליון של הצ'ק, במה בכל זאת צ'ק ביטחון נבדל מצ'ק רגיל? מבחינת החוק והמשפט – לצ'ק ביטחון יש משמעות חוזית.

הצ'ק אמור להפדות ואמור להעשות בו שימוש אך ורק במקרים מסויימים כפי שמתואר בחוזה השכירות באופן מפורש, ובמידה ונעשה בו שימוש או שהוא מבוטל במקרה שאינו מצויין בחוזה – הפודה או המבטל הוא מפר חוזה ומפר חוק, ובדרך כלל יתחילו נגדו הליכים משפטיים מן הצד השני בעסקה.

חובה, במידה ונמסר צ'ק ביטחון, לציין זאת מפורשות בחוזה, לציין את הסכום ואת פרטי הצ'ק המלאים כולל מספר הצ'ק, כדי שהכללים שמוגדרים לגביו יחולו עבור הצ'ק הזה בלבד.

בהמשך החוזה, חשוב מאוד לציין בפירוט את כל המקרים בהם רשאי בעל הדירה לפדות את צ'ק הביטחון, ובאילו מקרים רשאי הדייר השוכר לבטל את צ'ק הביטחון.

דבר נוסף שחשוב שיצויין מפורשות בחוזה, הוא כי השוכר חייב להודיע בכתב וזמן מסויים מראש (כפי שיפורט בחוזה) על כוונתו לפדות את הצ'ק, ולתת לשוכר זמן ראוי (שיוגדר, כמובן, בחוזה) לסגור את החוב מול משכיר הנכס.

 

יתרונות של צ'ק ביטחון על פני שיטות אחרות לביטוח עיסקה והסכמים בין משכיר ושוכר דירה

צ'ק ביטחון, על אף כל חסרונותיו, הוא עדיין שיטה מקובלת ונפוצה, בעיקר כי הוא מאוד פשוט ליישום – פשוט מוציאים צ'ק ומציינים עליו שהוא לביטחון. לא צריך להגיע לבנק או להתחיל תהליכים ארוכים כדי להנפיק צ'ק ביטחון.

אין עמלה על הוצאת צ'ק ביטחון, ובמקרה הצורך בעל הדירה פודה את הצ'ק בבנק ומקבל את כספי החוב מבלי להפעיל תהליכים בירוקרטיים לגבייה כמו הוצאה לפועל.

ביטחון - אותיות
עוד בנושא צרכנות
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש