פשיטת רגל – איך זה מתבצע? איך מתאוששים מזה?

הליך פשיטת רגל הוא הליך שבו מכריז אדם פרטי על אי יכולתו להמשיך ולהחזיר חובותיו לנושים בעקבות מצב כלכלי קשה שלא מאפשר לו פרעון חובותיו. במרבית המקרים, מדובר בהליך עם אופי הגנתי שמגן על החייב מפני נושיו, ובסיום ההליך חובותיו נמחקים או מורדים משמעותית. בחלק מהמקרים החייב יקבל תנאים נוחים וסבירים לתשלום שארית חובותיו או חובותיו המורדים.

 

פשיטת רגל – למה, ולמה זה טוב?

רבים (בעיקר נושים לפושטי רגל) חושבים שההליך הוא אינו הוגן ומקל על אנשים חסרי אחריות שלא דאגו לכיסוי חובותיהם, מצידם, יש חוב כספי עבורם שנמחק והם צריכים לשאת בהפסדים. בפועל, הליך פשיטת רגל הוא למעשה הפעלת הרע במיעוטו נגד הנושים, ובלית ברירה בלבד. ההליך מאפשר לחייב התחלת התנהלות כלכלית מאפס, מחדש, מעין "ניסיון נוסף" בעולם הכלכלי אחרי שקרס ונפל כלכלית.

במידה ולא היה הליך מסודר שמאפשר לאדם להתאפס כלכלית בדרך לקריסה, היה קורס ומדרדר לכדי עוני וחוסר כל. בנוסף, ההליך מספק הגנה של הפושט מפני נושיו, בכך שהוא מסדיר את הנושא, נותן חוקים וכללים – הנושים אינם מתנקמים ואינם מתעמרים בפושט הרגל. חשוב להבין שהחובות לא נמחקים ללא הצדקה, וגם כאשר חובות נמחקים, בכל מקרה כל נכסיו של החייב נבדקים בהליך שנקרא "כינוס נכסים", והנכסים ושוויים מתחלק בין הנושים.

בהרבה מקרים יפסק כי החייב יכול להמשיך לשלם את חובותיו, אם כי יש צורך להוריד את סכום החובות (ובעיקר – מנוכים ריביות וסכום החוב מתאזן לכדי החובות הראשוניים בלבד, לפני הצמדות וריביות) ולאפשר לו תנאים נוחים לתשלום. חברתית, באופן קולקטיבי מעבר לנושים הזועמים והמתוסכלים, ההליך בהחלט מייטיב מאחר והזדמנות שנייה בעולם הכלכלי בניגוד לקריסה כלכלית מוחלטת של פושטי רגל עדיפה בהרבה, מניעה פעילות עסקית ומניעה את הגדילה והצמיחה הכלכלית של כלל האזרחים.

 

הליך פשיטת הרגל במפורט

תהליך פשיטת רגל מתחלק ל-4 תתי תהליכים:

 • בקשת פשיטת רגל – הפושט הפוטנציאלי מדווח לרשויות באמצעות טופס בקשה כי הוא מבקש בחינה של הליך פשיטת רגל, ובכך מתחיל כל התהליך.

 

 • צו כינוס נכסים – לאחר שהגיש הפושט הפוטנציאלי בקשת פשיטת רגל, על בית המשפט מוטלת האחריות להחליט האם בקשתו מוצדקת ואכן אין לו אפשרות לשלם את חובותיו ומצבו הכלכלי קשה מספיק בשביל הקלה או ביטול חובות. בית המשפט, בשלב הזה, יחליט האם ממשיכים להליך כינוס נכסים. במידה ולא – בקשת הפושט הפוטנציאלי נדחת והוא אינו יכול להכנס לפשיטת רגל. במידה ומאושר כינוס נכסים – כל ההליכים המשפטיים בנוגע לחובותיו של מגיש הבקשה מוקפאים – כולל הליכי הוצאה לפועל.

  בזמן הזה, החייב סובל מהגבלות וכללים רבים לרעתו, בעיקר בתחום הכלכלי, כדי למנוע ממנו הרעה נוספת במצבו הכלכלי. מבקשי פשיטת רגל שאושר להם כינוס נכסים לא יכולים לצאת מהארץ עד לתום התהליך כולו וסובלים, כאמור, מהגבלות נוספות, אם כי במקרים מיוחדים בית המשפט יבטל או יסיר חלק מההגבלות הנהוגות – כל מקרה לגופו. החל מאותו רגע, החייב יוזמן לחקירות במשרדי כונס הנכסים ותבדק נאמנות טענותיו בנוגע למצבו הכלכלי – וחובת ההוכחה עליו. עליו להציג עדויות, מסמכי בנקאות, קבלות על הוצאות ופירוטים כלכליים כדי להציג את ההתנהלות הכלכלית שלו ואת מצבו הנכון והמהימן. מטעם כונס הנכסים אף יתכן שיפעילו מעקב פיזי במידה ויסברו שיתכן ופושט הרגל מסתיר דבר מה, או מנסה להונות אותם על ידי הברחת נכסיו מהארץ או מכירתם "מתחת לראדר".

 

 • הכרזה על פשיטת הרגל – לאחר צו כינוס נכסים, יחליט בית המשפט האם החייב מוכרז באופן רשמי כפושט רגל וחובותיו לקראת מחיקה או מחיקה חלקית, כלומר חובותיו רבים, יכולותיו מעוטות, ונכסיו כפי שנבחנו בכינוס הנכסים אינם מספיקים כדי לסגור את החובות. בשלב הזה גם ישוייך נאמן לחייב – עורך דין שיטפל בכל התהליך עד סופו. אחרי שמכריזים על הפושט הפוטנציאלי כפושט רגל ממשי, מתחיל התהליך עצמו – איסוף כלל הנכסים של פושט הרגל וחלוקה בין כל הנושים. נשאלת השאלה איך מחליטים איזה נושה מקבל וכמה בדיוק, והחלוקה בין כלל הנושים נעשת על פי סדרי עדיפויות לפי פרמטרים המוגדרים בחוק, שמטרתם היא בעיקר ליצור שיוויון וחלוקה הוגנת בין הנושים. גובה החוב והסוג שלו יכולים מאוד להשפיע על ההחלטה מי מקבל מה, לדוגמא עובד שכיר שלא קיבל שכר במשך חודשיים מגיע לפני פרילנסר שביצע עבודה בודדת חד פעמית ולא קיבל עליה את השכר.

  אם ישנם נושים שהחוב שלהם משועבד (נלקחה נגדו הלוואה, לדוגמא), הם באים בעדיפות הראשונה, אפילו עוד לפני הכספים לטובת הליך פשיטת הרגל עצמו. יתכן וזו הפתעה עבורכם, אבל סוגרים את הרשימה עם העדיפות הכי נמוכה להחזר החוב הוצאות כמו מיסי עירייה ומדינה, שכירות על דירה וחובות בדמי מזונות. השיוויון נוצר באמצעות החלוקה השיוויונית בין הנושים באותה קטגוריית חוב: שני נושים בקטגוריית חוב זהה, האחד בסכום של 5,000 ש"ח והשני בסכום של 50,000 ש"ח, יקבלו אחוז זהה מתוך סך החוב שלהם אחרי כינוס הנכסים – השני יקבל הרבה יותר מהראשון וזאת כי סכום החוב גבוה בהרבה.

 

מדובר בהליך ארוך מאוד שיכול אף להמשך זמן רב, אם אתם נושים של פושט רגל (כמוני), אל תצפו להחזר או החזר חלקי זריז. אני מחכה להחלטות בנוגע לחוב של פושט רגל מולי כבר קרוב לשנה, ועדיין לא יודע האם יוחזר לי חלק מהסכום או שלא.

לעיתים קורה שנכסיו של החייב אינם מספיקים להחזרי החוב הדחופים ביותר שמדורגים בעדיפות העליונה, ובכאלו מקרים וגם אם נכסיו כן מתאימים לכיסוי והחזרים של חלק מהחובות, עוברים לשלב הרביעי והכואב – צו הפטר – מחיקת החובות.

 

 • צו הפטר – הליך פשיטת רגל מסתיים בצו הפטר אותו מקבל החייב. החייב מקבל פטור מחובות בצורה מלאה או חלקית. צו ההפטר ניתן לחייב כשבית המשפט מחליט שכל הכספים שהיה ניתן לחלץ מנכסיו של החייב חולצו וכי אמצעיו התכלו לחלוטין לאחר תשלום חלקי או אי תשלום של החובות. בשלב הזה החובות נמחקים בפועל וכל ההגבלות שהוטלו על החייב בתחילת הדרך בנוגע להתנהלותו הכלכלית ויציאתו מהארץ מוסרות – החייב יוצא לדרך חדשה, פותח דף חדש ונקי. צו ההפטר ינתן בקלות יותר לחייבים תמימים יותר שנכנסו לחובות תוך השתדלות להתנהלות כלכלית תקינה וחובותיהם נוצרו בתום לב – דבר שלא היה נהוג בעבר.

 

הסדר נושים

לעיתים, חלק מהנושים (בקבוצה או כבודדים) והחייב יעדיפו ליצור הסדר נושים ביניהם – זהו הסדר שמגדיר החזרים בגין החוב שלא לאחר כינוס הנכסים ולפי תוצאותיו. בהסדר זה מסכמים הנושים מול החייב על הפחתה בסכום, הסדרי תשלומים או דחיה במועד תשלום החוב, וכך ינוצלו הכספים שבתקווה יהיו לנושה בעתיד במקום נכסיו ושוויים בהווה.

 

ההגבלות על החייב לאחר צו כינוס הנכסים

לאחר צו כינוס הנכסים, כאמור, יסבול החייב מהגבלות רבות, ביניהן:

 • החייב יוגדר בבנק שבו מתנהלים חשבונות העובר ושב שלו כלקוח מוגבל מיוחד (הגדרה זו מונעת ממנו לחלק צ'קים שיכובדו או לקחת הלוואות, ועוד).
 • לא תהיה לחייב אפשרות לפתוח חשבון בנק חדש שבו תרשם יתרת זכות או חשבון בנק חדש שאינו כפוף להגדרתו כלקוח מוגבל מיוחד.
 • החייב לא יוכל להשתמש בכרטיסי אשראי מכל הסוגים, למעט במקרים בהם עורך הדין הנאמן שלו מאשר זאת בכתב. עורך הדין הנאמן יאשר זאת בכתב בדרך כלל כאשר חלק גדול מחובותיו של החייב נפרע ונראה כי ניתן להסיר את ההגבלה באמצע הדרך מאחר והתהליך מתקדם באופן תקין.
 • פושט רגל לא יכול להיות בעל עניין בתאגיד כלשהו, או לייסד תאגיד כלשהו, אלא אם קיבל על כך אישור חריג מפורש בכתב מבית המשפט או עורך הדין הנאמן שלו.

 

הליך פשיטת רגל – שאלות ותשובות

הנה עוד כמה שאלות שבדרך כלל עולות לאנשים (נושים, חייבים או סתם מסתקרנים) בנוגע לתהליך:

 

מה ההבדל בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל?

הוצאה לפועל נפתחת כנגד החייב מטעם גורם אחר, אחד הנושים, ופשיטת רגל יכולה להפתח גם ביוזמת החייב כלפי עצמו. הוצאה לפועל הוא הליך שמטרתו לגבות את החוב, ואילו פשיטת רגל הוא הליך מעכב או מבטל הוצאה לפועל שמטרתו לגבות את החוב או למחוק אותו במידה והתנאים מאפשרים.

 

מי יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל?

את הבקשה להתחלת תהליך פשיטת רגל יכול להגיש החייב או אחד הנושים. במידה ואחד הנושים מגיש כנגד החייב שלו בקשה לפשיטת רגל, והבקשה מאושרת, תכפה פשיטת רגל על החייב גם נגד רצונו.

 

האם אפשרי לקבל אישור על בקשה לפשיטת רגל גם נגד אדם שיש נגדו תיק בהוצאה לפועל?

אפשר להגיש בקשה לפשיטת רגל ולקבל עליה אישור גם אם נגד החייב יש תיק פתוח בהוצאה לפועל, אך אין חובה שיהיה תיק פתוח בהוצאה לפועל כדי שבקשה לפשיטת רגל תאושר. כאשר בקשת פשיטת הרגל מתקבלת ומאושרת, הליכי ההוצאה לפועל מוקפאים עד סיום הליך פשיטת הרגל, ובמידה והחובות מוסדרים במסגרתו, תיק ההוצאה לפועל נסגר.

 

האם הליך פשיטת רגל יכול להסתיים במחיקת כלל החובות של החייב?

בהחלט ובהמון פעמים זה אכן המקרה, אבל חשוב לדעת שחובות מסוימים כמו קנסות או חובות שנוצרו במרמה לא ימחקו לעולם, גם לא בסיום פשיטת הרגל המקלה ביותר על החייב.

 

התאוששות מפשיטת רגל

במידה והליך פשיטת רגל הסתיים בצו הפטר ולא לפני, מצבו הכלכלי מיד עם קבלת צו ההפטר (גם אם הוא על חלק מסכום החובות וגם אם מדובר במחיקת חובות מלאה) משתפר פלאים. חובותיו נפרשים לתשלומים נוחים לטווח ארוך או מבוטלים לחלוטין, ונכסיו ממומשים כדי להוריד את עומס החובות.

חשוב להבין שהסיום של פשיטת רגל בכאלו מקרים הוא חיובי מאוד ועוזר לחייו לפתוח דף חדש ולהתחיל מההתחלה. חשוב מאוד שכל חייב יעשה בשלב הזה חשבון נפש וינצל את ההקלות או ביטול החובות שקיבל כדי להתאושש ולצאת לדרך כלכלית חדשה.

עליו לבחון היטב מה גרם למפולתו הכלכלית ואיך ימנע מהישנות המצב, ולעשות פעולות בפועל ושינוי התנהגותי אם נדרש בהתאם. 

על החייב להיות זהיר ולהתנהל כלכלית באחריות ובזהירות, ניתנה לו הזדמנות פז להחזיר את חייו הכלכליים לסדרם.

אותיות פשיטת רגל באנגלית
עוד בנושא צרכנות
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש