עריכת צוואה – למה זה חשוב, למה כדאי לשים לב, ומהם העלויות?

אין ספק שזה היה יכול להיות נחמד לו היינו יכולים לדעת מראש מתי יהיה היום האחרון שלנו בחיים. כמובן שאנחנו מאחלים לכולם להגיע ל120, אבל הרי ברור שיש אירועים, מחלות, ותאונות שלא ניתן לצפות ולאף אחד אין תעודת ביטוח בעניין הזה. לא פעם קורים מצבים שבהם אדם הולך לעולמו במפתיע, והדבר מעורר סכסוכים רבים בין בני המשפחה לאחר המוות בענייני ירושה.

מריבות לאחר אירוע קשה לעיתים בלתי ניתנות לאיחוי וכדאי לעשות כל מאמץ כדי למנוע אותן. כאשר יש לאדם צוואה – אין מקום למריבות הללו. צוואה בעצם מכתיבה מה אדם היה רוצה שיקרה לכסף ולרכוש שהוא השאיר אחריו, ואין מקום לחלוק עליה ככל שהיא בעלת תוקף משפטי. לכן כדאי לדעת את כל מה שחשוב בעניין צוואה – ולא לדחות את כתיבתה לגיל 80 פלוס. 

 

מהי פירוש המונח ירושה?

ירושה זה שם כולל לכל הנכסים והממון שאדם משאיר לאחר מותו, והוא מותיר אותם ליורשיו. ישנו חוק מיוחד שנחקק על מנת לטפל בכל מה שנוגע לענייני הירושה – חוק הירושה התשכ"ה – 1965. הנכסים והממון שמשאיר אחריו הנפטר נקראים עיזבון, והוראות חוק הירושה מנסים לעשות סדר ולהסביר כיצד מחלקים את העיזבון לאחר המוות.

 

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי, בו אדם למעשה מצווה מי הוא רוצה שיהיו האנשים שיזכו לרשת את נכסיו לאחר מותו, ואיך הוא רוצה לחלק אותם בין היורשים. זו בעצם הדרך של אדם להסדיר את כל מה שקשור לירושה שלו לפני מותו. חשוב להדגיש – הצוואה מאפשרת לאדם לחלק את הנכסים שלו בכל דרך בה יבחר – ואין זה משנה אם הוא יכלול או לא יכלול בה קרובי משפחה.

כאשר אין לנפטר צוואה, חוק הירושה קובע מי יקבלו את העיזבון, וכמובן שכלולים בזה הקרובים של הנפטר. אך ככל שזה תלוי בו בעודו בחיים ובצלילות הדעת, לכותב צוואה יש עצמאות מוחלטת והוא יכול להחליט להוריש את כל הונו לצדקה, או לחלופין להוריש את כל הונו לחבר קרוב, לאשתו, או לחלק אותו שווה בשווה בין ילדיו. כל דרך שבה בוחר כותב הצוואה לחלוקת הירושה שלו היא לגיטימית ומותרת לו לפי החוק.

חוק הירושה מונה כללים מדויקים שמסבירים כיצד אמורים לרשום צוואה על מנת שאכן יהיה לה תוקף משפטי. יש לציין, כי יש מקרים (לא מעטים) בהם בית המשפט מחליט לקבוע כי צוואה היא כשרה מבחינה משפטית אף על פי שהיה בה פגם כזה או אחר בניגוד להוראות החוק. זה יקרה בדרך כלל מתוך כבוד למת, כאשר ברור מהצוואה שהיא מבטאת את רצונו למרות הפגם שנמצא בה, וככל הנראה מדובר בפגם טכני ולא מהותי. 

האם כל אחד יכול לערוך צוואה?

אז אמנם מומלץ לכתוב צוואה לפני שמגיעים לגיל מאד מבוגר, רק ליתר ביטחון, אך עדיין יש הגבלות בנוגע לכך. אנשים מתחת לגיל 18 – כלומר קטינים, לא יכולים לערוך צוואה. בנוסף, גם פסולי דין לא יכולים לערוך לעצמם צוואה. פסולי דין אלו אנשים שסובלים מליקוי שכלי או מחלת נפש שבגינם הם לא יכולים לדאוג לצרכיהם, והם גם הוכרזו על ידי בית המשפט כפסולי דין. הרעיון שעומד מאחורי ההגבלות הללו הוא שאם אדם צעיר מדי, או בעל לקות רצינית, הוא לא יוכל להבין את המשמעות של הצוואה וההשלכות שלה ולכן זה לא יהיה הגיוני לאפשר לו לכתוב אחת כזאת.

 

מה קורה לכספים של הנפטר שהיו בקופות הגמל, הפנסיה וחברות הביטוח?

הרבה תוהים לעצמם האם חלק מהצוואה מתייחסת גם לסכומים הגבוהים שמצטברים עם השנים ככספי ביטוח חיים, פיצויים, חסכונות מקופות גמל ופנסיה. אז באופן עקרוני – חלות על הכספים הללו הוראות לגבי המוטבים שניתנו לחברות הביטוח או חברות הגמל, ולא למי שכתוב בצוואה. אבל – אם כותב הצוואה רוצה למנוע שמישהו מהמוטבים הללו יקבל את הכספים מהחסכונות, הוא יכול להודיע בכתב לחברות הביטוח או הקופה שהוא דורש לבטל את זכות המוטבים בהתאם לצוואה שהוא כותב. 

 

איך עורכים צוואה

יש 4 אפשרויות לכתיבת צוואה: בכתב יד, צוואה בעדים, כתיבת צוואה בפני רשות, וכן צוואה שניתנת בעל פה. כעת נסביר על כל אחת מהאפשרויות:

 

צוואה בכתב יד

הכוונה היא לצוואה שנכתבת בכתב ידו של המצווה והיא צריכה לכלול את החתימה שלו ואת התאריך בו היא נערכת. היא מתאימה בעיקר לאלו שמעדיפים לשמור את דבר כתיבת הצוואה בסוד, שכן היא לא מחייבת לא עדים ולא עורך דין. מה שכן חשוב להקפיד עליו הוא כתב יד שניתן להבין ממנו את מה שכתוב. אסור שהיא תהיה מודפסת אלא בכתב יד בלבד, ויש להוסיף את חתימת המצווה ליד כל שינוי או מחיקה שיש לו על המסמך, ממש כמו בדיני חוזים שנכתבים בכתב יד. התאריך חשוב מאד, שכן אם מתגלות שתי צוואת או יותר – יש תוקף משפטי רק לזו המאוחרת ביותר והיא זו שתקבע כיצד יש לנהוג בעיזבון. 

מבחינת הנוסח של הצוואה – היא צריכה להירשם בלשון של גוף ראשון ומצווה. לדוגמא: "אני מורה להוריש את כל כספי לבני שמעון" או "אני מצווה על חלוקה שווה של נכסיי בין בעלי משה, ושלושת ילדי – אברהם, שרה ורחל". כבר היו מקרים בהם אנשים רשמו כי הם מורישים ליורש אחד את כל הנכסים, אך מבקשים מהיורש לחלק את העיזבון בין אנשים נוספים. בגלל שהנוסח היה רק בלשון של בקשה, לא היה לכך תוקף משפטי ובית המשפט פסק שהיורש מקבל את כל העיזבון לעצמו ואין הוא חייב לחלק אותו.

על מנת שלא יהיו בעיות עם קבילות הצוואה רצוי לפרט בה ככל שניתן את זהות היורשים, ומה וכמה כל אחד מהם אמור לקבל מהירושה. בנוסף, כדאי לפרט את מידת הקירבה שיש למצווה וליורש – בעל/ אישה/ אח/ אחות/ ילדים/ הורים/ חברים וכדומה.

 

צוואה בעדים

צוואה בעדים זה אומר שאדם כותב צוואה במעמד של שני אנשים בגירים (מעל גיל 18) המהווים עדים לכתיבת הצוואה. המצווה צריך לחתום על הצוואה, והיא יכולה להיות בכתב יד או מודפסת. העדים צריכים לחתום כי הם היו עדים לכתיבת הצוואה והם מאשרים בחתימתם את העובדה שהמצווה כתב את תוכן הצוואה מרצונו החופשי, וחתם עליה בעצמו. התנאים בנוגע לעדים הם ששניהם לא יהיו נהנים על פי הצוואה ובנוסף לכך יש להוכיח ששניהם יהיו כשירים משפטית – כלומר בגירים, ולא פסולי דין. 

אדם שורשם צוואה – בין אם בכתב יד ובין אם בנוכחות שני עדים, יכול לבחור היכן לשמור אותה, זה יכול להיות אצלו או אצל אדם שהוא סומך עליו. המצווה יכול גם להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. יש לציין שהפקדה כזו כרוכה בעלות של תשלום אגרה לפי תעריף האגרות שנקבע. חשוב לדעת שהעובדה שמפקידים את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה לא אומרת שאי אפשר לקבל אותה בחזרה. המצווה יכול לדרוש אותה בחזרה, וכל עוד אין צוואה אחרת, עדיין יש לה תוקף משפטי. לכל אלו שדואגים לפרטיות של העניין – אין סיבה לדאגה, לאף אדם אין זכות לעיין או לקבל את הצוואה ואפילו לא לקבל מידע לגבי השאלה האם הופקדה צוואה.

 

צוואה בפני רשות

יש אפשרות שלישית לכתיבת צוואה והיא צוואה שנעשית בפני אחת הרשויות הבאות: שופט או רשם של בית משפט, חבר בבית דין דתי, הרשם לענייני ירושה, או נוטריון. עריכת צוואה באחת הדרכים הללו כרוכה בתשלום, אך בתעריף קבוע שנקבע לפי תעריפי האגרות. כאשר בוחרים בעריכת צוואה בפני רשות ניתן לעשות זאת בעל פה מולם, או לחלופין להגיש להם צוואה שנכתבה בכתב ידו של המצווה.

 

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה שלא בפני רשות, מקבלת תוקף משפטי במקרה ספציפי בלבד. זהו מקרה בו המצווה אומר את הצוואה מול שני עדים כשירים משפטית, כשאין מסמך כתוב שהוא הכין שמהווה צוואה. מצב זה אפשרי כאשר אדם נמצא בסיטואציה רפואית מורכבת שמובילה לכך שאין לו אפשרות לערוך צוואה לפי האפשרויות האחרות. השם המוכר של צוואה כזו הוא "צוואת שכיב מרע" והסיבה לכך היא שצוואה כזו תהיה קבילה רק אם אדם הוא במצב של שכיב מרע – כלומר נוטה למות, או לפחות הוא רואה את עצמו כמי שעומד למות בקרוב. 

במצב כזה, העדים חייבים לרשום את הצוואה שהם שמעו בעל פה בזיכרון דברים ולהפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה במהירות האפשרית. צוואה כזו תהיה תקפה רק אם המצווה אכן נפטר בתוך חודש מיום אמירת הצוואה. ככל שעבר חודש והוא עדיין בחיים, היא תתבטל ולא תיחשב למסמך בעל תוקף. 

 

כמה עולה לכתוב צוואה

אז כמו שניתן להבין, העלות של כתיבת צוואה משתנה בהתאם לסוג הצוואה שתבחרו לכתוב. צוואה בכתב יד או צוואה בעדים לא דורשת שום תשלום, אלא רק מילוי אחרי ההוראות של החוק כדי שיהיה לצוואה תוקף משפטי. כמובן שגם צוואה בעל פה שניתנת על ערש דווי לא עולה כסף.

בנוגע לצוואה בפני רשות, יש תעריף קבוע לאגרה שיש לשלם, וזה משתנה כל שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן. צוואה בפני נוטריון היא אחת הדרכים הנפוצות ביותר לעריכת צוואה עבור אלו שרוצים להיות בטוחים בתוקף הצוואה שלהם, והיא תעלה בסביבות 1800 ₪ לא כולל מע"מ.

 

מה עושים כדי לבטל או לשנות צוואה?

בכל זמן, ומכל סיבה שהיא – מצווה יכול להחליט לבטל את הצוואה שהוא כתב. לא עורכים שינויים בצוואה קיימת אלא פשוט מבטלים אותה, ועורכים חדשה. אם מצווה מתחרט ומחליט שעוד מוקדם לו לרשום צוואה, או שהוא לא יודע עדיין אם הוא קיבל החלטות נכונות – הוא יכול לבטל את הצוואה ולכתוב אחת חדשה גם זמן רב לאחר מכן או בכלל לא לכתוב שוב. בסופו של דבר, לאחר שאדם הולך לעולמו, הולכים לפי הצוואה עם התאריך הכי קרוב למועד הפטירה.

 

צוואה לעומת הסכם ממון

היום הולכת וצוברת תאוצה התופעה של עריכת הסכם ממון בין בני זוג לפני שהם נישאים. הסכם ממון הוא הסדר שקובע עניינים מסוימים שקשורים בדרך כלל לחלוקת הנכסים והרכוש שלהם במקרה של פרידה. חלק מהזוגות בוחרים להסדיר בהסכם ממון גם את ההתייחסות לחלוקת העיזבון למקרה שאחד מהם ימות. יש לכך תוקף רק אם אין צוואה שאומרת אחרת. אם למשל אישה רשמה צוואה והלכה לעולמה, ובצוואה נרשמה דרך שונה לחלוקת העזבון מזו שהוסכמה בהסכם הממון – הצוואה גוברת ויחלקו את העיזבון כפי שהאישה ציוותה בה. 

 

איך מקיימים צוואה 

לאחר שאדם הולך לעולמו, יש להגיש בקשה לצו ירושה או לחלופין בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה.  אם עברו 3 חודשים מיום פטירתו של כותב הצוואה, והוא הפקיד את הצוואה שלו אצל הרשם לענייני ירושה לפני פטירתו, הרשם יפתח את הצוואה מיוזמתו וימסור הודעה על קיומה של הצוואה לזוכים על פי מה שרשום בה. 

אם הצוואה הופקדה על ידי המצווה לאדם אחר, הוא חייב כמובן למסור אותה לרשם לענייני ירושה ברגע בו נודע לו על מותו של המצווה. אם אדם החזיק בצוואה ולא מסר אותה לאחר הפטירה – הוא עובר עבירה פלילי.

 

מה קורה כאשר בני המשפחה לא מרוצים?

יצא לכם לראות את הסרט "רצח כתוב היטב"? הסרט יצא ב – 2019 ומתאר בצורה נהדרת כיצד משפחה מגיבה כאשר היא מגלה שסב המשפחה העשיר, שקיפח את חייו, החליט להוריש את כל נכסיו למטפלת שלו. ספוילר: הם לא מגיבים טוב.

יש מקרים רבים בהם קרובי משפחה מגלים לדאבונם כי הם מקבלים חלק קטן בהרבה ממה שציפו לו מכלל הירושה, ולעיתים הם אף מגלים שהם לא מוזכרים בצוואה כלל. כאמור, אין לאדם שום חובה חוקית להוריש את הונו לבני משפחה, וכך קורה שלעיתים אנשים בוחרים להוריש את רכושם למוסדות צדקה, חברים טובים, או גורמים זרים אחרים. האם יש לבני המשפחה מה לעשות במצב כזה?

אז בגדול התשובה היא לא, ככל שהכל נעשה כמו שצריך. כדי שצוואה תתבטל, צריך להוכיח שזו "צוואה מקפחת" שנערכה בניגוד להוראות החוק, או תוך כדי ניצול מצב רפואי או נפשי של המצווה, או הטעיה שהוא עבר. כדי שזה אכן יוכח, יש להגיש בקשה לבית המשפט המתנגדת למימוש הצוואה. על מנת שהשופטים ישתכנעו שזו צוואה מקפחת, יש להוכיח עילה חוקית שתביא לביטול הצוואה. זו יכולה להיות אחת מ – 2:

  1. תוכן הצוואה בעייתי ולא מובן ולכן לא ניתן לתת תוקף לצוואה. למשל אם כתובות שתי הוראות שסותרות אחת את השניה. 
  2. הנסיבות שבמסגרתן הצוואה נערכה היו בעייתיות. לדוגמא, מצב בו מראים שהעדים לא היו כשירים משפטית, או אם מראים שהופעל על המצווה לחץ לכתוב את הצוואה וכדומה.

 

לסיכום – האם מומלץ לכתוב צוואה?

בהחלט כן. נכון, אף אחד מאיתנו לא אוהב להתעסק במוות. אבל אין מה לעשות, לצערנו במוקדם או במאוחר זה יתפוס את כולנו. אם אנחנו רוצים למנוע מריבות וסכסוכים מיותרים בין הקרובים לנו – רצוי להסדיר את עניין הצוואה כאשר אנחנו בשיא שלנו, ויודעים בדיוק מה אנחנו רוצים. כפי שהראינו, לאחר שהצוואה נכתבת, ניתן לבטל אותה ולרשום אחת חדשה למקרה של שינוי נסיבות. כך אפשר לכתוב צוואה גם ללא עלות כלל ולהנות משקט נפשי. עד 120.

הסכם חתום
עוד בנושא צרכנות
חיסכון ותוכניות חיסכון חוץ בנקאיות
תוכניות חיסכון חוץ בנקאיות

מדיניות מחיה של "מהיד לפה" היא מושג המייצג מצב של בסיס פיננסי צר המספק בקושי צרכים מינימליים. כדי למנוע תקופות רעועות כלכלית, יועצים פיננסיים ממליצים

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
Search