ההבדלים בין ניכוי לזיכוי במס הכנסה

תשלום המס הוא אינו נעים לאף אדם, הנצבט בכל פעם שהוא רואה את הפער בין שכר הברוטו לשכר הנטו. כיום בשוק מצויים שני כלים, הם ניכוי מס וזיכוי מס, בעזרתם ניתן לצמצם משמעותית את היקף המס המשולם. הפרשת כספים נוספים לפנסיה, היותכם הורים לילדים צעירים ואף היותכם אזרחי ישראל, יכולים להעניק לכם הטבות מס שונות, שבמקרים מסוימים אף יכולים להביא את שיעור המס החודשי לכדי 0 שקלים! אז מהם זיכוי וניכוי מס, ומה ההבדל בניהם?

 

מה משלמים למס הכנסה?

עובד במדינת ישראל, בין אם שכיר ובין אם עצמאי, נדרש לשלם מס בגין כל הכנסה שהוא מקבל. מס הכנסה בארץ מחושב על פי מדרגות המס שנקבעו בחוק, ומחושב מדי שנה באופן פרוגרסיבי. ככל ששכרו של היחיד גבוהה יותר, כל יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר. אולם, חשוב לציין כי המדרגות הללו הן מופרדות.

נדגים באמצעות רונן, עובד בחנות אלקטרוניקה, שמכניס מדי חודש כ – 10,000 שקלים. בשל העובדה שמדרגות ותשלומי המס נקבעים על פי ההכנסה השנתית, נתייחס אל רונן כאדם המשתכר בסכום של 120,000 שקלים בשנה.

שיעורה של מדרגת המס הראשונה הוא 10%, והיא רלוונטית שקל שמכניס אדם לכיסו עד סכום של 75,960. משכך, בעד חלק זה של משכורתו, ישלום רונן כ – 7,596 שקלים למס הכנסה. 

לאחר מכן, יעבור רונן אל מדרגת המס השנייה. שיעורה של מדרגה זו עומד על 14%, ואת שיעור המס האמור ישלם אדם החל מהרגע שהכנסתו עברה את רף ה – 75,961 שקלים ועד 108,960 בשנה. היות ורונן משתכר מדי שנה בסכום העולה על סכום זה, הוא יחויב בגין כלל הכספים אותם הרוויח, הנוגעים למדרגה זו (סך של 29,999 שקלים), וסך שיעור המס שישלם בגין מדרגה זו יעמוד על 4,619.86 שקלים. 

לבסוף, נגיע אל מדרגת המס השלישית אליה רונן נכס. בגין שקל אותו מכניס רונן, בטווח שבין 108,961 שקלים לבין 174,960 שקלים, ישלם רונן מס בשיעור 20%. שכרו של רונן עומד על 120,000 שקלים בשנה, ומשכך שכרו המחויב במס במדרגה זו יעמוד על 11,039. על סכום זה יחויב רונן ב – 20% מס, וסך שיעור המס שישלם בגין חלק זה יעמוד על 2,207.8. בחישוב כולל, ישלם רונן מס הכנסה שנתי בסך 14,423.66 שקלים. סכום זה יכול להיות נמוך יותר, ככל שרונן זכאי לניכוי או זיכוי מס.

 

מה זה ניכוי מס

ניכוי מס הוא הטבה המקטינה את שיעור ההכנסה בגינו חייב עובד במס. לפני שנתחיל בהסבר המפורט, יש לעמוד על נקודה חשובה. לעיתים ניכוי מס נחשב גם במקור. במצבים אלו, המעסיק הוא הגורם המשלם את המס במקום העובד. מדובר על מונח זהה, אך חשוב לשים לב להבדל בין השניים.

ניכוי מס בעצם מקטין את שיעור ההכנסות בגינן חייב אדם במס. בין התשלומים שבגינם ניתן לקבל ניכוי מס ניתן למצוא הפרשות לפנסיה באופן עצמאי, כלומר, כספים נוספים, שאינם במסגרת ההעסקה, המועברים אל חשבון הפנסיה. 

נחזור אל רונן. דמי הנסיעות אותם הוא מקבל מדי חודש אינם משוקללים לחישוב דמי הפנסיה. במקרים אלו, העובד זכאי להפריש 11% מהסכום לקופת הפנסיה. נניח שרונן מקבל מדי חודש 1500 שקלים בעד נסיעות. ככל שרונן יפריש מהסכום האמור 165 שקלים (11%) לקופת הפנסיה, המשכורת שעל בסיסה יחושב שיעור המס שעליו לשלם ירד לכ- 11,835. בפועל, יופחת שיעור המס אותו הוא צריך לשלם בכ – 396 שקלים. 

 

מה זה זיכוי מס

מדובר על הטבת מס לעובד, שמטרתה הקטנת שיעור המס אותו צריך עובד לשלם בפועל. לאחר שנקבע שיעור תשלום המס של עובד, נבחנות כלל הטבות המס להן הוא זכאי, ולאחר שכלולן ייקבע סכום תשלום המס המדויק של העובד.

בין זיכויי המס ניתן לאתר מספר הטבות. נקודות זיכוי ממס הכנסה, זיכוי הפרשות מפנסיה והטבות מס ליישובים שונים בחוק מצויות בין אלו. לדוגמה, רונן זכאי לכ- 2.5 נקודות זיכוי ממס. נכון לשנת 2020, כל נקודת זיכוי בסיסית שווה לכ – 219 שקלים בחודש. משכך, רונן יזכה לזיכוי מס בשיעור של 547.5 שקלים. לאחר קיזוז שיעור המס שהתקבל מכוח הנקודות, יעמוד שיעור המס שעל רונן לשלם על 13,876.16. 

 

נקודות המס הקיימות

יש לציין כי נקודות הזיכוי בדין הישראלי מטיבות עם האזרחים. אלו יכולות להפחית באופן משמעותי את סכום המס שאתם משלמים מדי שנה ואף להביא למצב של איפוס שיעור המס. למען הסר ספק, אם הגעתם למצב בו התאפס שיעור המס בו אתם חייבים, אין אפשרות לקבלת כספים מרשות המיסים. כמו כן, יש לעמוד על כך שישנו שווי שונה לכל נקודת מס, ולכן יש לבדוק את הנושא באופן פרטני:

 • תושבות – עובד תושב ישראל, המשלם מס הכנסה, זכאי לכ – 2.25 נק' זיכוי ממס הכנסה.
 • אישה עובדת – אישה עובדת זכאית לחצי נקודת זיכוי מס, שתקבל בנוסף להיותה תושבת ישראל. 
 • נוער עובד – עובד שגילו בין 18 – 16 שנים, זכאי לנקודת זיכוי אחת ממס הכנסה. יש לציין שגם אדם הנשוי לנער/ה בגילאים האמורים, יזכה בנקודת הזיכוי האמורה, ככל שאלו מנהלים משק בית משותף. את הדיון המוסרי נשאיר למאמר אחר. 
 • זכאות בני זוג – עובד שבן זוגו/ה אינו בעל הכנסה, זכאי לנקודת זיכוי אחת. הנקודה האמורה כפופה להיות אחד מבני הזוג עיוור, בגיל פרישה או שנקבעה לו נכות בשיעור שעולה על 90%. יש לציין כי ההטבה אינה ניתנת לידועים בציבור, אלא לבני זוג נשואים בלבד. 

 

 • זכאות בגין תשלום מזונות – גרוש/ה, שהוא או בן זוגו/ה משלם מזונות לבן הזוג לשעבר, זכאי לנקודת זיכוי אחת, ככל שהוא תושב ישראל. 
 • הורה יחיד – גרוש או פרוד, המגדל את ילדיו לבד, זכאי לנקודת זיכוי אחת, עד שאחרון הילדים מגיע לגיל 18. כמות הילדים אינה משפיעה על כמות נקודות הזיכוי שיתקבלו, שכן אלו יעמדו על אחת בלבד. 
 • הורה לפעוטות – בניגוד למצב לעיל אודות הורה יחיד, הורים לילדים זכאים לכ – 1.5 נקודות מס בגין על פעוט בביתם. יש לציין כי יש מספר מדרגות שונות הנוגעות לפעוטות, ולכן לעניין זה יש להתייעץ עם גורם מוסמך. 

 

 • תואר אקדמי – מי שסיים את לימודיו בין השנים 2013 – 2007, זכאי לנקודת זיכוי אחת בגין כל שנת לימודים שעבר (עד 3), שיתחילו להיפרע כשנה לאחר תחילת הלימודים. אלו שסיימו את לימודיהם משנת 2014 ואילך, זכאים לנקודה אחת בלבד, הניתנת לשימוש בשנת המס שחלה שנה או שנתיים לאחר סיום הלימודים. במקצועות הדורשים ביצוע התמחות, יוכל העובד לבחור האם לנצל את ההטבה בשנת המס לאחר סיום התואר או לאחר סיום ההתמחות, תחת תנאים מסוימים.
 • לימודי מקצוע – מקצועות מסוימים, ובהם הנדסאות, מעניקים זכאות לחצי נקודת מס בשנה שלאחר סיום הלימודים.
 • חיילים משוחררים – חיילים/ מבצעי שירות לאומי זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה לאורך 3 שנים מתום השירות בהתאם לאורך שירותם. 
 • בעלי מוגבלויות – הורה או אפוטרופוס לילד בעל מוגבלויות זכאי לקבל נקודות מס. היקף הנקודות והתנאים לקבלתם משתנים בהתאם לסוג המוגבלות.

 

אז מה ההבדל בין זיכוי לניכוי מס

בפועל, שני אפיקי הפעולה מביאים לאותה תוצאה, היא הקטנת שיעור המס המשולם מדי שנה. אולם, בעוד ניכוי מס יחושב בטרם חישוב המס לתשלום, שכן הוא מפחית את גובה השכר ממנו נגזר שיעור המס, זיכויי המס נכנסים לתוקף רק לאחר חישוב סכום המס לתשלום. במילים אחרות, ניכוי מס מקטין את שיעור המס ברוטו וזיכוי מס מקטין את גובה המס שמשולם לאחר קביעת תשלום המס נטו. 

מסמכי ניכוי וזיכוי מס
עוד בנושא מיסים
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש