מיסוי מטבעות דיגיטלים – איך זה עובד

תחום המטבעות הדיגיטליים מהווה אפיק השקעה עולה בעשור האחרון, וממשיך לבסס את מעמדו בעיקר בשל הנוחות והביטחון הטמונים בו. לצד זאת, בין אם מדובר בעיסוק עיקרי, ובין אם מדובר בהכנסה נוספת, עליכם לשלם מס בגין כל רווח שנוצר כתוצאה מסחר במטבעות דיגיטליים, שכן הימנעות מתשלום מהווה עבירה פלילית. אם אתם סוחרים בקריפטו, והמונחים "אירוע מס", טופס 1399 ומגן מס הם מונחים שאינם מוכרים לכם, מומלץ לקרוא את המאמר הבא. 

 

מטבע דיגיטלי מהו 

מטבעות דיגיטליים, או בשמם השני, מטבעות מבוזרים, הינם מטבעות שנוצרו על ידי אמצעים טכנולוגיים. המטבעות הדיגיטליים השונים, דוגמת הביטקויין, לייטקוין, פרימקויין והדודג'קויין, נכנסו לעולמנו בשנת 2009, והחלו להיסחר ולהעלות ערכם באופן מסחרר. בין הסיבות לעלייה המטאורית של אלו ניתן למצוא את הסודיות המוגברת, שכן העברת ביטקויין אינה דורשת העברת פרטים מזהים, סיבה המובילה לחשיפה מופחתת לגניבות, וכן הנוחות היתרה בכל הנוגע למסחר בין לאומי, בשל היות המטבע בין לאומי. 

בשל העובדה שערכם של המטבעות הדיגיטליים אינו נקבע לפי סחורה או לפי גוף מרכזי אחד, אלא לפי הסכמה בין המשתמשים, קבעה רשות המיסים כי סחר במטבעות אלו אינו מהווה סחר במטבעות, אלא סחר בנכס. לפיכך, כל פעולת מסחר שמתבצעת על ידי ביטקויין ודומיו, ממוסה באופן הדומה יותר למכירת מכונית, ופחות דומה לרכישת דולרים. 

 

מהו "אירוע מס" וכמה אצטרך לשלם בגין כל אחד מאלו? 

באם סחרתם במטבע דיגיטלי, יהא עליכם לשלם מס בכל פעם שהעסקה שביצעתם תוגדר "אירוע מס". דוגמה אחת לאירוע מס היא כריית מטבעות. בשל העובדה שמדובר בפעילות עסקית, יחויב העוסק במס הכנסה מעסק בלבד. כמו כן, השתתפות בהליך ICO (גיוס כספים כנגד הנפקה), תחויב גם היא במס, ככל שהכניסה אליה היא על בסיס מטבע דיגיטלי. 

דוגמה נוספת לאירוע מס היא קנייה של מטבע במחיר מופחת ומכירתו במחיר היוצר רווח, בדומה לתשלום מס שבח במכירת דירה. כמו כן, כל עסקה בה מוחלף מטבע דיגיטלי אחד באחר, יצור חיוב מס. הסיבה לכך היא נקודת המבט של רשות המיסים, לפיה המטבע שנמכר הומר לכסף מקומי, ובאותו הכסף נקנה המטבע החדש. בדומה לכך, גם רכישה בכרטיס debit תוגדר כאירוע מס, זאת בשל הסיבה שהכסף שבו בוצעה העסקה (לדוגמה, כרטיסים לסרט), נעשתה על ידי המרת המטבע הדיגיטלי לכסף מקומי ותשלום בעזרתו. 

באם מדובר בעסק העיקרי שלכם, הדואג לפרנסתכם, תיאלצו לשלם מס הכנסה ומע"מ. שיעור המס האמור נקבע על פי גובה ההכנסות והיקף פעילות העסק, ויכול להגיע עד לכדי 47%. לתשלומים אלו עלול להצטרף "מס עשירים", שיציב את שיעור המס על 50%, ככל שכלל ההכנסות שלכם עולות על 640 אלף שקלים בשנה. ככל שמדובר על רווח שנוצר בעקבות המסחר, יהא מדובר על מס רווחי הון, ששיעורו עומד על 25% מתוך הרווח בלבד. 

 

רשות המס ואני – מועד ואופן חישוב תשלום המס

בכל פעם שמבוצעת אחת מהפעולות לעיל עלינו לדווח לרשות המיסים, כאשר הימנעות מדיווח מהווה עבירה פלילית. באם מדובר באפיק השקעה צדדי, פרק הזמן המותר לביצוע הדיווח על פי החוק הוא 40 יום מתום ביצוע העסקה. בפועל מבוצע ריכוז של כלל העסקאות, והדיווח מועבר לרשויות עד חודש מאי בגין רווחי השנה הקודמת. ככל שמדובר בפעילות העיקרית של העוסק, המחויבת במס הכנסה, יבוצע הדיווח בצמוד לדוח השנתי בגין יתר ההכנסות.

החל מיוני 2019, החילה רשות המיסים הוראות לעניין דיווח על רווחי עסקאות במטבעות דיגיטליים. טופס 1399, הזמין באתר רשות המיסים, הוא דרך הדיווח הנוכחית. ישנם מספר נתונים אותם נצטרך לאסוף לשם מילוי הדו"ח. ראשית, יהא עלינו לחשב את התמורה שהתקבלה ממכירה או המרת המטבעות הדיגיטליים במהלך השנה בשקלים. לאחר מכן, נחשב את עלויות התשלום בעבור המטבעות שהיו ברשותנו, בין אם רכשנו או המרנו אותו. לבסוף, יהא עלינו לציין הן את מועד הרכישה והן את מועד המכירה של המטבעות המדוברים. 

כמו כן, חשוב לעמוד על כך ששיטת החישוב החשבונאית, לעניין הרווחים שנובעים מסחר במטבעות דיגיטליים היא FIFO, כלומר, הראשון שנכנס הוא הראשון שיוצא. לדוגמה, רכשתי ביטקויין בעלות של 2,000 שקלים בחודש ינואר. לאחר חודשיים, בחודש מרץ, רכשתי מטבע נוסף בעלות של 4,000 שקלים. לאחר מכן, בחודש מאי, מכרתי את אחד המטבעות במחיר של 5,500 שקלים. המטבע שמכרתי, על פי רשות המיסים, יהא המטבע הראשון, ולפיכך אאלץ לשלם מס רווח הון בגין רווח של 3,500 שקלים. 

 

תיעוד, תיעוד, תיעוד – הביצוע בפועל 

שיטת המיסוי הקיימת מהווה אבן בנעל של כל אחד ואחד ממשקיעי וסוחרי המטבעות הדיגיטליים. חישוב הרווח לצד תיעוד כלל העסקאות יוצר התעסקות רבה, שיכולה להרתיע רבים מכניסה לשוק. 

ההמלצה העיקרית היא תיעוד כלל הפעולות הנעשות על בסיס המטבעות הדיגיטליים. ראשית, יש לתעד עסקאות, בין אם בוצעו אל מול גופים בנקאיים, סוחרי מטבעות, בתי עסק או למסחר בבורסה. שנית, מומלץ לתעד את כלל פעולות הכרייה, לרבות החוזים וההכנסות שנוצרו בגינן. כמו כן, יש לתעד השתתפותכם בהנפקות, ובכללן את המטבע בו שילמתם והגמול שהתקבל. 

לבסוף, יש לייצא מידע אודות פעילותיכם אחת לשלושה חודשים. מרבית הבורסות מתעדות את המסחר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ולכן מומלץ לבצע ייצוא של הנתונים אחת לתקופה. 

 

הדרך לחיסכון – הקלות מס 

לאחר כלל הדיון אודות העוקץ, הוא תשלומי המס, הנובעים בעקבות המסחר, נעבור לדבש. ישנן שתי הטבות העומדות לסוחר המטבע הדיגיטלי, על פי חוק, לשם הפחתת שיעור המס המשולם. 

תחילה, דבר שאולי יראה לרובכם אלמנטרי, אך אינו מובן מאליו, הוא מגן מס. מגן מס קובע כי במידה ובוצעו מספר פעולות שהניבו רווח, ובמהלך אותה שנה בוצעו מספר פעולות שהביאו להפסד, הפעולות שהביאו להפסד יקוזזו מהסכום שמחויב במס. כלומר, אם בשתי מכירות בשנה נוצר לי רווח של 6 מיליון שקלים, ובשלוש פעולות נוספות הפסדתי 2 מיליון שקלים, הסכום שעל בסיסו יחושב המס יהא 4 מיליון שקלים. עם זאת, יש לציין כי לא ניתן לקזז הפסדי שנה אחת לזו העוקבת ולהפך. כל שנת מס מחושבת בנפרד. 

בנוסף, עומד לרשותכם מנגנון קיזוז הוצאות. ככל שההכנסות מהמטבעות הדיגיטליים מהווה הכנסה עיקרית, מתאפשר קיזוז הוצאות, שהוצאו לשם יצירת ההכנסה, מהסכום ממנו יגבה המס. לדוגמה, הוצאות ייעוץ, או החזקת מכשור אלקטרוני וההוצאות בגינו, יקוזזו מחישוב המס של אותה שנה. כלומר, במידה והרווחתי בשנה 5 מיליון שקלים, והוצאות התפעול, התחזוקה ועמלות שונות עומדות על סך של מיליון שקלים, הסכום שיחויב במס יעמוד על 4 מיליון שקלים. 

רקע של ביטקוין
עוד בנושא מיסים
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש