מחשבון ברוטו נטו

משכורת ברוטו
0.00
מס הכנסה
0.00
ביטוח לאומי
0.00
מס בריאות
0.00
פנסיה
0.00
קרן השתלמות
0.00
משכורת נטו
0.00

בימים אלו, שבהם הרבה אנשים מחשבים מסלול מחדש, תהליך חיפוש עבודה הפך להיות עניין שגרתי למדי. אנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם או אנשים שמעוניינים לשדרג את רמת השכר שלהם, מכינים את עצמם לשאלות שונות שישאלו בראיון העבודה שלהם. הם סוקרים בפעם החמישית את קורות החיים שלהם, ממפים שוב את נקודות החוזקה ונקודת החולשה שלהם, מתלבשים יפה ויוצאים לדרך.

 

רק לשאלה אחת הרבה מן הניגשים לראיונות עבודה אינם מתכוננים היטב מראש: מהן ציפיות השכר שלכם? כדי לענות באופן שלם על השאלה הזאת, חשוב יהיה להבין שהמעסיק והמועמד מדברים בשתי שפות שונות לגמרי, ונדרש תרגום ביניהן. כאן נכנס לפעולה מחשבון ברוטו נטו שפיתחנו.

ובכן, כדי להבין במה דברים אמורים חשוב להכיר שני מושגים בסיסיים שאיתם נפגש כל עובד, בכל חודש, על גבי תלוש השכר שלו: השכר ברוטו והשכר נטו.

 

מהו שכר הברוטו?

שכר הברוטו מתייחס לכלל התשלומים שמעביר המעסיק לעובד, מהם מתבצעים, בהתאם לחוק ולהסכמי העבודה, ניכויים שונים, אותם נפרט בהמשך. שכר הברוטו הוא כלי העבודה שנמצא בידי המעסיק והוא מורשה מטעם הנהלת החברה לנהל משא ומתן רק על רכיב זה.

 

מהו שכר הנטו?

שכר הנטו מתייחס לסכום הכסף אשר מופקד בפועל לחשבונו של העובד לאחר כלל הניכויים, כמו הפרשות לקרנות השתלמות ופנסיה, ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, ותשלומים שונים נוספים ככל שהם קיימים בהסכם העבודה.

 

מדוע זה חשוב?

החשיבות הגדולה נובעת מן העובדה שכאשר מעסיק פוטנציאלי שואל אתכם לגבי ציפיות השכר שלכם, הוא מדבר תמיד במונחים של שכר ברוטו. מעבר לכך, מאחר שהשכר נטו של העובד תלוי, בסופו של דבר, בפרמטרים שונים כמו נקודות הזיכוי שעומדות לרשותו, הישוב שבו הוא מתגורר ופרמטרים נוספים אחרים, אין למעסיק דרך אפקטיבית, גם אם ירצה בכך, לדבר במונחים של שכר נטו.

 

כיצד עושים שימוש במחשבון ברוטו נטו?

לפני שנסביר את דרך השימוש במחשבון, נציין כי קיימים סוגים שונים של מחשבוני ברוטו נטו ברשת, אשר מכילים שדות רבים למילוי וחישוב. זאת לא הגישה בה נקטנו במקרה הזה. תפיסת העולם שהנחתה אותנו היא שמועמד לראיון עבודה מעוניין לדעת באופן כללי מהי רמת השכר אליה הוא צריך להתאים את עצמו, ולכן נדרש למלא נתונים בסך הכל ארבעה שדות:

 

שכר ברוטו: הוא השכר אשר עליו מוסכם בחוזה ההתקשרות בין העובד והמעסיק, פשוטו כמשמעו.

נקודות זיכוי: בשדה זה עליכם יהיה למלא את מספר נקודות הזיכוי העומדות לרשותכם. את מספר נקודות הזיכוי המגיעות לכם תוכלו לבדוק במספר דרכים: הראשונה היא באמצעות בחינת נקודות הזיכוי המצויינות בתלוש השכר הנוכחי שלכם. השניה היא באמצעות מחשבונים של משרד האוצר. ככלל, נקודות זיכוי משתנות מאדם לאדם בהתאם לגילו, מינו, הסטטוס האישי שלו, הישוב בו הוא מתגורר, ההשכלה שלו, מספר השנים בהם שירת בצבא, ועוד.

קרן השתלמות: שדה זה יאפשר לכם לציין האם בהסכם העבודה שלכם ניתנה לכם הטבה בדמות קרן השתלמות. קרן השתלמות היא קרן אליה מופקדים כספים של המעביד והעובד בהתאם למגבלות החוק, ואשר הכספים המצטברים בה וכן חלק מרווחי ההון שלה פטורים ממס. את קרן ההשתלמות ניתן לפדות לאחר שש שנים מרגע פתיחתה או לאחר שלוש שנים בהתאם לתרחישים שונים, כמו מימון השתלמויות, לימודים או יציאה לגיל פרישה.

פנסיה: בשדה זה תתבקשו לבחור באחת מתוך שתי אפשרויות: הפקדה מלאה של המעביד לפנסיה או הפקדה עד לתקרת השכר הממוצע במשק.

 

אופן ביצוע החישוב

כדי שתוכלו להבין את אופן פעולת המחשבון, נפרט על דרך הפעולה שבה מחושב השכר נטו המיועד לעובד:

פנסיה – הניכוי מתייחס לחלקו של העובד בהפרשה לפנסיה, כלומר 6%.

מס הכנסה -מס ההכנסה במדינת ישראל, בדומה למדינות נוספות בעולם, הוא מס פרוגרסיבי, ומתייחס למדרגות שכר שונות. נכון לשנת 2020, משרד האוצר מפרט את שיעורי המס על מדרגות המס השונות כדלהלן: ביטוח לאומי – כל אזרח במדינת ישראל מחוייב בתשלום דמי ביטוח לאומי. שיעור ההפרשה לביטוח לאומי מתבצע בשני חלקים. הראשון מתייחס להפרשה עבור חלק השכר שעד 60% מן השכר הממוצע במשק. השני מתייחס להפרשה עבור חלק השכר שמעל 60% מן השכר הממוצע במשק ועד להכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח לאומי. בטבלה הבאה, שהוטמעה באתר הביטוח הלאומי, תוכלו למצוא את הפירוט המלא:

דילוג לתוכן