מהי הצהרת הון, ומי צריך להגיש אותה?

בעוד בעולם השכירים, ההתנהלות מול רשות המיסים מבוצעת על ידי המעסיק שמשלם את שיעור המס בגין הכנסותיכם מדי חודש. עצמאיים וחברות נדרשים להתנהל אל מול רשויות המס בעצמם. ההתנהלות האמורה מתבצעת על ידי הצהרת הון, הנמסרת בכל מספר שנים. מהי הצהרת הון, כיצד ממלאים אותה ומתי גם שכירים ידרשו למטלה?

 

הצהרת הון – סקירה למתחילים

הצהרת הון הינה דיווח של היחיד, בפני רשויות המס, על ההון המצטבר שבבעלותו. הצהרת הון משקפת את הונו של אדם, נכון לזמן הגשת ההצהרה. לרוב, ההצהרה שתוגש תהווה תמונת הראי של כלל המשאבים ברשותו של אדם, נכון לסוף השנה הקודמת. כלומר, באם אני מגיש הצהרת הון בפברואר 2020, הצהרת ההון תשקף את ההון שהיה ברשותי נכון לתאריך 31.12.2019.

בהצהרת ההון יפרוט אותו נישום (אדם לו תיק במס הכנסה, בעצם כל אדם הנדרש למלא הצהרה) את כלל רכושו, לרבות נכסי נדל"ן, ובהם דירות ומגרשים, מיטלטלין דוגמת רכב, תכשיטים ואומנות וכן ניירות ערך, מוצרים פנסיונים, חסכונות ועוד. לצד אלו, ימלא אדם אודות כלל ההתחייבויות העומדות לרשותו ולחובתו. כלומר, הן הכספים שהוא חייב לאחרים והן הכספים שאחרים חייבים לו. קיזוז כלל הנכסים מההתחייבויות, יגלם את הונו של אדם.

לעניין הנכסים, עליהם מצהיר הנישום, יש לציין כי הבעלות וערכם של כלל הנכסים צריך להיות מגובה בתימוכין. כלומר, באם הצהרתם על דירה או מגרש שבבעלותכם יש לצרף שטר בעלות, הצהרה על רכב תאלץ אתכם להציג רישיון רכב, בו אתם מצוינים כבעלים, חסכונות יגובו בעזרת מסמכים מטעם הגוף הפיננסי בו הם מופקדים וכן הלאה. לעניין ירושות או מתנות בהיקפים חריגים, מומלץ לצרף מסמך המעיד על אותנטיות הקבלה, כפי שיפורט בהמשך.

 

על מי חלה חובת ההגשה?

מילוי והגשת הצהרת הון אינן פעולות וולונטריות, ולמען האמת גם אינה מטלה קלה. הצהרת הון תוגש לרשויות רק לאחר בקשה מפורשת מרשות המיסים. על פי רוב, אלו שיתבקשו למלא הצהרת הון הם בעלי עסקים וחברות שנפתחו לאחרונה, זאת לשם מעקב אחר היקף הכנסותיהם. הסיבה מאחורי הדרישה היא היות עסקים קרקע פורייה להעלמת נכסים והון, והרצון לפקח על אלו באופן יותר מחמיר. בנוסף, ייתכן כי רשויות המס ידרשו הצהרת הון גם משכירים.

על פי רוב, אלו יתבקשו להגיש את ההצהרה במידה ועברו את רף השכר שנקבע בתקנות, ולעיתים יתבקשו הצהרות הון גם משכירים שנבחרו במדגם.  לפיכך, אם הופתעתם לגלות בין המכתבים השונים בדואר דרישה להגשת הצהרת הון, אין מקום לדאגה. לצד אלו, המהווים כלל, ישנם מספר גורמים נוספים, כלפיהם יכולה לעלות הדרישה.

למרות שכלל אינם נמנים על האוכלוסייה בפיקוח, ישנם מקרים בהם יקבלו סוחרים בשוק ההון דרישה להגשת הצהרת הון. על פי רוב, הדרישה תעלה כלפי שני סוגים של סוחרים. הן אלו שבבעלותם סך של 10% ויותר בחברה אחת, והן אלו המבצעים מספר רב של פעולות קנייה ומכירה ימצאו דרכם אל הרשימה האקסקלוסיבית, בשל העובדה שהכנסותיהם מהבורסה יוגדרו כ'עיסוק'. בשל הפער בין אחוז המס המשולם בעד רווח הון (25% – 30%) לבין המס השולי (המקסימלי לשנת 2020 עומד על 50%), ידרשו האמורים להגיש הצהרת הון.

כמו כן, ייתכן כי רכישת רכב יוקרתי או יצירת אומנות במחיר מופקע, יוסיף אותכם לרשימת החייבים בדיווח.

 

המטרות מאחורי הצהרת ההון

כפי שנראה לעיל, מעבר לסקירת הונם של עצמאיים ובעלי חברות, ישנו פיקוח גם על שכירים בעלי הכנסה גבוהה, מדגמים אקראיים וכן פעולות בורסאיות וצרכניות המקימה חובת דיווח. נשאלת השאלה, מדוע נוספו כל אלו לרשימה. שאלה זו נענית על ידי הבנת הרציונליים העומדים מאחורי הדרישה להגשת הצהרת הון.

המטרה העיקרית של הצהרת ההון היא בחינת גידול נכסי הנישום. לאחר מילוי הצהרת ההון הראשונית, יש בידי רשויות המס נתונים אודות נכסיו של כל אדם. בעזרת נתונים אלו, יכול פקיד המס לבחון את סבירות גדילת ההון של אותו נישום, כפי שהציג בנכסים הבאים.

כך, אדם המצהיר שברשותו דירה אחת, ומרוויח משכורת ממוצעת, לא יוכל להציג בפני רשויות המס, בהצהרה הבאה אחריה, כי בבעלותו 4 דירות נוספות ומגרש מאושר לבנייה באזור המרכז, אלא אם קיבלן בירושה או במהלך נישואין. הצהרות מסוג זה ידליקו נורות אזהרה אצל פקיד המס. כאמור, ככל שהצהרות ההון של אדם מציגות גידול שאינו ריאלי, יעלה הדבר תהיות. מכך משתמע שמטרתה העיקרית של הצהרת ההון היא מניעת העלמת נכסים ותשלומי מס.

המלחמה בשוק השחור היא אחת ממטרותיה העיקריות של רשות המס, האמונה על גביית תשלומים אלו כדין וכנדרש מכל אזרח. הצהרות כוזבות או לא ברורות יביאו לפיקוח מחמיר יותר של רשות המיסים, פיקוח שאף אדם אינו חושק בו.

כמו כן, להצהרת ההון שתי מטרות נוספות. ראשית, משמשת הצהרת ההון לקבלת מידע אודות הכנסת הנישום. נישום המצהיר כי בבעלותו 4 דירות, בעקיפין חושף בפני הרשויות כי עומדים לו מקורות הכנסה נוספים, מעבר למשכורתו החודשית. שנית, הצהרת ההון של אדם מאפשרת לרשויות המס לחשוף הכנסות של צד שלישי. באם אדם גר בדירה מושכרת (נתון העולה במידה ולא הצהיר על דירה במסגרת נכסיו) או מצב בו אדם הצהיר על חוב לאדם אחר, מעיד על נכסים נוספים שיש ברשותו של אותו צד ג'.

 

מתי מגישים, על מה מצהירים והטפסים הנלווים

כפי שצוין, הצהרת הון שהוגשה תיוחס לא לשנה בה הוגשה ההצהרה, אלא לזו שקדמה לה. הגשת ההצהרה תתבצע בדרך כלל 120 יום לאחר קבלת הדרישה.
בעת מילוי דוח הצהרת ההון יש למלא את כלל הסעיפים הרלוונטיים לגביכם.

כך, מרביתכם תתעלמו מסעיפים הנוגעים לאחזקת סירות או מטוסים פרטיים, ותמלאו את הסעיפים הנוגעים לדירה בבעלותכם, גם אם תחת משכנתא, רכב, חסכונות פנסיונים ועוד. נקודה נוספת עליה יש לעמוד היא כי הנתונים בהצהרה הם מבוססי עלות. כלומר, אין חשיבות לערך הנכס שבידכם כיום, אלא לערכו בעת הרכישה. באם רכשתם דירה במחיר של 2,000,000 שקלים, ובשל עליית מחירי הנדל"ן כיום שווה הדירה 2,600,000 שקלים, המחיר שתציינו הוא מחיר הקנייה, קרי 2 מיליון שקלים.

הדבר נכון גם לעניין שיפוץ נכס. באם שיפוץ של אותה דירה בבעלותכם, שעלה 200,000 שקלים, הקפיץ את ערך הדירה בסך של 600,000 שקלים, ערך הדירה שיצוין בהצהרת ההון הוא 2,200,000 שקלים (על בסיס מחיר הדירה שהוצג לעיל). כמו כן, יש לספק תימוכין לתמחור השיפוץ, דוגמת קבלות חומרי בנייה ועובדים באם שיפצתם בעצמכם, או הצגת קבלה מטעם הקבלן האחראי על השיפוץ.

 

מתנות וירושות

לעניין מתנות וירושות, המחיר שיצוין בהצהרה הינו 0, שכן הנכס האמור התקבל ללא עלות. אולם, ככל שמדובר במתנה יקרת ערך, יש להביא סימוכין לאותה המתנה, דוגמת צוואה, הצהרה על מתנה (במקרה של רכב מהדוד) וכדומה. לעניין המבנה, הצהרת ההון כוללת מספר חלקים.

שני החלקים העיקריים הינם חלק הנכסים והתחייבויות. כאמור, חלק הנכסים כולל הצהרה אודות כלל הנכסים שברשותכם, בעוד חלק ההתחייבויות כולל את ההתחייבויות שעומדות לכם. יש לשים לב כי בחלק ההתחייבויות יצוינו הן הסכומים אותם אתם חבים לאחרים והן הסכומים אותם את זכאים לקבל.

גם החלק הפורט את הנכסים נחלק לשני חלקים, והם החלק האישי והחלק העסקי. במידה והעסק מתפקד כישות עצמאית, בחלק אודות הנכס יהא עליכם לציין את כלל הנכסים העומדים לרשות החברה, לרבות מכונות, סחורה, מזומנים וכדומה. לאחריו, יהא עליכם למלא את החלק האישי, הכולל בעיקרו את הנתונים הבאים:

מקרקעין – דירות, חנויות, מגרשים, ירושות.
מיטלטלין – כלי רכב, תכשיטים, אומנות וריהוט (ככל שעובר את הסכום הקבוע) וכו'.
הון עצמי – כספים ברשותכם, לרבות חסכונות בנק, קרנות השתלמות ופנסיה, קופות גמל וכו'.
התחייבויות – הלוואות, כרטיסי אשראי, משכנתאות ועוד. כפי שצוין, מדובר על התחייבויות שלי והתחייבויות כלפי.

בין הטפסים אותם יידרש אדם להציג בפני הרשויות לצד הצהרת ההון ניתן למצוא חוזי רכישת נדל"ן, מסמך העברת בעלות או רישיון רכב, אישור יתרות בחשבון ניירות ערך, אישור יתרות מהבנקים וגופים פיננסים אחרים, קבלות בגין הוצאות שיפוץ וכו'.
ישנן שתי נקודות נוספות עליהן יש לעמוד, בכל הנוגע למילוי ההצהרה. ראשית, הצהרת ההון כוללת את נכסי הנישום, העסק, בן או בת הזוג וכן ילדיהם (עד גיל 18). ישנם מקרים בהם מצוי נכס על שמו של אחד הילדים (בעיקר דרך ירושות), וחשוב לכלול גם אותם בהצהרת ההון.

כמו כן, בהצהרת ההון, מעבר לנכסים הרשומים על שם הנישום באופן פרונטלי, יכללו גם נכסים בהם יש לנישום שליטה מלאה. עקרון השליטה קובע שככל שיש לאדם שליטה על הנכס, הוא יצרך להציגו בפני הרשויות.

 

רושם ראשוני קובע – חשיבות הצהרת ההון הראשונה

הנקודה הזו חשובה ביותר, כך שלמרות שמדובר בפסקה אחת בלבד, היא קיבלה כותרת משלה. לאחר הגשת הצהרת הון ראשונה, בכל 5 – 4 שנים יידרש אדם לספק הצהרת הון נוספת. כאמור, ההצהרה הראשונה מהווה נקודת יחס לכלל ההצהרות הבאות, ועל בסיסה תיבחן סבירות גידול ההון של הנישום. בשל עובדה זו, יש לוודא שהצהרת ההון, אותה אתם מגישים, מלאה ומפורטת.

לשם עמידה על כך ניתן לפנות לאיש מקצוע בתחום (יועץ מס או רואה חשבון). במידה והחלטתם לחסוך את הכסף ולבצע את העבודה לבד, יש לעמוד על כך שהטופס אינו ברור וניתן לפרשנויות שונות. לפיכך, מומלץ לבצע מחקר מעמיק אודות הטופס וסעיפיו השונים לשם הגשת הצהרת הון מפורטת ומלאה.

השאיפה היא הגעה למיצוי הצהרה מקסימלי בהצהרה הראשונה, שיסייע בבחינת הסבירות העתידית אל מול הדוחות הבאים. כמו כן, יש לעמוד על כך שלשם מילוי הצהרה לבד יש להיות בעלי חוש סדר מפותח, הגלום ברישום קבלות, חשבוניות והוצאות סדורים ותיעודם.

 

עושים כסף מהצד? דרכים לדווח בלי הצהרה

כאמור, ישנם שכירים שחייבים בהגשת הצהרת הון לרשויות המס. לצד אלו, גם שכירים, דוגמת מנעולנים ומדבירים, המבצעים עבודות עצמאיות לאחר סיום שעות העבודה, חייבים בדיווח. בפועל, רבים מהעוסקים בתחומים אלו נמנעים מביצוע עבודות עצמאיות, או רחמנא ליצלן נמנעים מדיווח, בשל החשש שהדבר יובילם לעיני הרשות. ביצוע עבודות "מהצד", לצד היותכם שכירים, וזאת מבלי להידרש להתעסק עם הצהרת הון, אפשרי בשתי דרכים:

 

קבלות של אמא

לא רק אמא. כל עצמאי בעל קרבה כלשהי, לרבות אבא/סבא/דוד/חבר קרוב, יכול להוציא קבלות, ובעצם לדווח לרשויות, בגין עבודה שביצעתם. למרות שהדבר נראה מוזר (ממתי דוד יוסי הנגר מעביר שיעורי מתמטיקה), רשויות המס מודעות לכך ובמרבית המקרים מעבירים את המקרים מתחת לרדאר.

חברות צינור

מדובר על חברות שמוציאות חשבוניות בגין עבודות של שכירים. אותה חברת צינור מוציאה קבלה על שמה, ומעבירה לכם תלוש משכורת, בניכוי משוער של 5% בעד השירות. בעוד חלק מהחברות מוכרות בביטוח לאומי, חלקן אינן מוכרות ואינן מפרישות את הסכומים הנדרשים בדין. לפיכך, יש לבדוק בטרם השימוש בחברות אלו האם הן מעבירות את כלל הסכומים לרשויות השונות ופוטרים מכם את התעסוקה המיותרת.

הצהרת הון - מחשבון
עוד בנושא מיסים
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש