מדריך להנחה בארנונה

ארנונה היא תשלום שכמעט כל אדם המתגורר בדירה בישראל מחויב לשלם, ומדובר בסכום לא פעוט, המגיע לאלפי שקלים בשנה. למרות זאת, יש לא מעט קריטריונים, שהעומדים בהם זכאים להנחות בגבהים שונים בארנונה. במדריך זה נסביר על ההנחות השונות ומי זכאי להן.

 

מה זה ארנונה?

ארנונה היא מס עיריות. כלומר, זהו תשלום שמשלמים תושבי כל עיר, שמגיע לעיריות עצמן ולא למדינה. המטרה שלשמה משולמת הארנונה היא מימון פעילות העיריה. במילים אחרות, הארנונה היא המקור הכספי לשירותים שהעירייה מספקת לתושבי העיר. כמובן שפרט לארנונה, העירייה מתוקצבת גם על ידי העירייה, ובערים עשירות בעלות שטחי מסחר נרחבים, רוב הכסף כלל לא מגיע מארנונה למגורים, אלא מארנונה עסקית. בעניין זה יש לציין שארנונה למגורים נחשבת לארנונה גרעונית, כיוון שהיא נמוכה יחסית לארנונה למשרדים ותעשייה, ובמקביל העירייה מחויבת לספק תקנים רבים לדיירי העיר כמו בתי ספר, תחנות משטרה, גנים וכו'. 

 

כיצד מחושבת הארנונה?

באופן כללי, כל עירייה קובעת לעצמה את גובה הארנונה שהיא גובה, כך שיש בתשלום הארנונה בסיס שרירותי. תושב בתל אביב ישלם ארנונה שונה מתושב גבעתיים לדוגמא, למרות שיתכן שהם שכנים. הארנונה האינדיווידואלית שמשלם כל בעל או שוכר דירה נקבעת בהתאם לגודל הדירה, כך שככל שהדירה גדולה יותר, כך הארנונה בגינה גבוהה יותר. בעניין זה יש לציין ששיטת חישוב גודל הדירה משתנה מעיר לעיר. רוב הערים מחשבות את שטח הדירה כך שהוא כולל שטח שמתחת לקירות פנים, זהו שטח ברוטו, ויש ערים שמחשיבות בשטח הדירה רק את שטח הרצפה, שזהו שטח נטו. לבסוף, המדינה מחייבת את העיריות להעניק הנחות בארנונה בגובה קבוע מראש לפי קריטריונים מסוימים, וכן יש הנחות שעיריות רשאיות אך לא חייבות להעניק.

לכן, ניתן לסכם את הליך חישוב גובה הארנונה כך: 

 • עיר המגורים התעריף למטר רבוע, לפיו היא גובה ארנונה. 
 • מכפילים את התעריף שקבעה העירייה בגודל הדירה (במטרים רבועים), זו הארנונה הבסיסית שיש לשלם. 
 • מתוך הארנונה הבסיסית מנכים הנחות בארנונה בהתאם לתקנות משרד הפנים.
 • הסכום שנותר לאחר הניכוי הוא הסכום שיש לשלם לעירייה.

 

איזה הנחות יש?

אזרח ותיק:

 • אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה – זכאי להנחה בגובה 100% מהארנונה לדירה בגודל של עד 100 מ"ר.
 • אזרח ותיק שלא מקבל הבטחת הכנסה – בהתאם למבחני הכנסה, יכול לקבל הנחה של עד 30% מהארנונה לדירה בגודל של עד 100 מ"ר.
 • אזרח ותיק, שמקבל קצבה, ואינו מקבל השלמת הכנסה – זכאי להנחה של 25% מהארנונה בדירה עד לגודל של 100 מ"ר.
 • אזרח ותיק, שזכאי לגמלת סיעוד עם נכות – זכאי ל- 70% הנחה, ללא מגבלת גודל דירה.

 

הנחה בשל מצב כלכלי:

 • מיעוט הכנסות- באתרי העיריות השונים ניתן למצוא טבלה ובה רשום גובה ההנחה כתלות בגובה ההכנסה השנתית ומצב משפחתי. גובה ההנחה יכול להגיע עד ל- 90% ללא מגבלת גודל דירה.
 • "נזקק" מצב הנקבע לאחר דיון בפני וועדה. גובה ההנחה הוא 70% ללא מגבלת גודל דירה.
 • אדם המקבל קצבת הכנסה בהינתן שלא הופסקה קצבת ההכנסה לתקופה של 6 חודשים רצופים, זכאי להנחה בגובה 70% ללא מגבלת גודל דירה.
 • אדם המקבל מזונות בהינתן שלא הופסקה קבלת המזונות לתקופה של 6 חודשים רצופים, זכאי להנחה בגובה מקסימום 70% ללא מגבלת גודל דירה.
 • אדם המחזיק בדירה חלופית במסגרת פרויקט פינוי בינויבמסגרת פרויקט פינוי בינוי, בדרך כלל מתבקשים דיירי הבניין שעובר שיפוץ לעבור לדירה חלופית. כדיי למנוע מצב של תשלום מלא וכפול (גם על הדירה שעוברת שיפות וגם על הדירה בה הוא גר) העיריה מעניקה הנחה על ההפרש בין הארנונה על הדירה החלופית לארנונה על הדירה המקורית. גובה הארנונה הוא 100% בשנה הראשונה, 75% בשנה השניה, 50% בשנה השלישית, ו- 25% בשנה הרביעית.

 

הנחה בשל אי שימוש בנכס:

ברוב בעיריות נהוג להעניק הנחה בגובה 100% על דירה שאינה בשימוש לתקופה של עד שישה חודשים או עד שנעשה בה שימוש, לפי המוקדם מבניהם. באופן דומה ניתן לקבל הנחה שכזו כשהדירה לא ראויה למגורים, או בבניינים חדשים שטרם קיבלו טופס 4.

 

הנחה בגין נכות:

 • נכה, אשר דרגת אי כושר ההשתכרות שלו היא מעל ל- 75% והוא מקבל קצבה חודשית מלאה- זכאי להנחה בגובה 80% ללא מגבלת גודל דירה.
 • נכה, אשר דרגת אי כושר ההשתכרות שלו היא מעל ל- 75% לצמיתות, בטרם התחיל לקבל קצבת זקנהזכאי להנחה בגובה 80% ללא מגבלת גודל דירה.
 • נכה, שדרגת הנכות הרפואית שלו היא מעל ל- 90% והוא מקבל קצבה חודשית מלאהזכאי להנחה בגובה 40% ללא מגבלת גודל דירה.
 • נכה רדיפות הנאצים, שבדירתו מתגוררות פחות מארבע נפשותזכאי להנחה בגובה 66% לדירה עד גודל של 70 מ"ר.
 • נכה רדיפות הנאצים, שבדירתו מתגוררות יותר מארבע נפשותזכאי להנחה בגובה 66% לדירה עד גודל של 90 מ"ר. 
 • אדם המקבל גמלה בגין ילד נכה מתחת לגיל 18, או בעבור אדם מעל גיל 18 שהחל לקבל גמלה ביותו צעיר מגיל 18זכאי להנחה בגובה 33% בארנונה, לדירה בגודל מקסימלי של 100 מ"ר.
 • נכה צה"ל, משטרה, שב"ס, ומשפחה שכולה, שבדירתם מתגוררות פחות מארבע נפשותזכאים להנחה בגובה 66% לדירה עד גודל של 70 מ"ר.
 • נכה צה"ל, משטרה, שב"ס, ומשפחה שכולה, שבדירתם מתגוררות יותר מארבע נפשותזכאים להנחה בגובה 66% לדירה עד גודל של 90 מ"ר. 
 • עיוור בעל תעודת עיוורזכאי להנחה בגובה 100% ללא מגבלת גודל דירה.
 • יצוין, שנכה נפש בקהילה יקבל את אותן ההנחות שזכאי להן נכה שאינו נכה נפש.

 

הנחות אחרות:

 • עולה חדש – זכאי להנחה בגובה 90% לשנה אחת, לדירה בגודל מקסימלי של 100 מ"ר.
 • עולה חדש הזכאי לגמלה מיוחדת או גמלת סיעודזכאי להנחה בגובה 80% בארנונה, ללא מגבלת גודל דירה.
 • הורה יחיד לילד הצעיר מגיל 18, או המשרת בשירות סדיר, או המתנדב בשירות לאומיזכאי להנחה בגובה 20% ללא מגבלת גודל דירה.
 • חייל בשירות חובה, חייל משוחרר (עד 4 חודשים מהשחרור) ומתנדב בשירות לאומי שבדירתם מתגוררות פחות מארבע נפשותזכאים להנחה בגובה 100% לדירה עד גודל של 70 מ"ר.
 • חייל בשירות חובה, חייל משוחרר (עד 4 חודשים מהשחרור) ומתנדב בשירות לאומי שבדירתם מתגוררות יותר מארבע נפשותזכאים להנחה בגובה 100% לדירה עד גודל של 90 מ"ר.
 • אדם המשרת בשירות אזרחי במסלול מלאזכאי להנחה בגובה 100% מהארנונה ללא מגבלת גודל דירה.
 • אדם המשרת בשירות אזרחי במסלול חלקי, שבדירתו מתגוררות פחות מארבע נפשותזכאי להנחה בגובה 50% לדירה עד גודל של 70 מ"ר.
 • אדם המשרת בשירות אזרחי במסלול חלקי, שבדירתו מתגוררות יותר מארבע נפשותזכאי להנחה בגובה 50% לדירה עד גודל של 90 מ"ר.
 • ניצול שואה נזקק, שבדירתו מתגוררות פחות מארבע נפשותזכאי להנחה בגובה 66% לדירה עד גודל של 70 מ"ר.
 • ניצול שואה נזקק, שבדירתו מתגוררות יותר מארבע נפשותזכאי להנחה בגובה 66% לדירה עד גודל של 90 מ"ר.
 • אסיר ציון, שבדירתו מתגוררות פחות מארבע נפשותזכאי להנחה בגובה 66% לדירה עד גודל של 70 מ"ר.
 • אסיר ציון, שבדירתו מתגוררות יותר מארבע נפשותזכאי להנחה בגובה 66% לדירה עד גודל של 90 מ"ר.
 • אסיר ציון המקבל תגמולים לפי מבחן הכנסהזכאי להנחה בגובה 100% מהארנונה, ללא מגבלת גודל דירה.
 • חסיד אומות עולםזכאי להנחה בגובה 66% ללא מגבלת גודל דירה.
 • פדוי שביזכאי להנחה בגובה 20% מהארנונה ללא מגבלת גודל דירה.
 • נפגע פעולות איבה, שבדירתו מתגוררות פחות מארבע נפשותזכאי להנחה בגובה 66% לדירה עד גודל של 70 מ"ר.
 • נפגע פעולות איבה, שבדירתו מתגוררות יותר מארבע נפשותזכאי להנחה בגובה 66% לדירה עד גודל של 90 מ"ר.
 • בן משפחה של הרוג מלכות שבדירתו מתגוררות פחות מארבע נפשותזכאי להנחה בגובה 66% לדירה עד גודל של 70 מ"ר.
 • בן משפחה של הרוג מלכות, שבדירתו מתגוררות יותר מארבע נפשותזכאי להנחה בגובה 66% לדירה עד גודל של 90 מ"ר.

 

חשוב לציין לגבי ההנחות, שברוב המקרים גובה ההנחה שנקבע הוא הגובה המקסימלי, ועירייה רשאית להעניק הנחה נמוכה יותר. עם זאת, רוב העיריות אכן מספקות את ההנחות המקסימליות המצוינות בתקנות משרד הפנים.

הנחה בארנונה
עוד בנושא צרכנות
חיסכון ותוכניות חיסכון חוץ בנקאיות
תוכניות חיסכון חוץ בנקאיות

מדיניות מחיה של "מהיד לפה" היא מושג המייצג מצב של בסיס פיננסי צר המספק בקושי צרכים מינימליים. כדי למנוע תקופות רעועות כלכלית, יועצים פיננסיים ממליצים

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
Search