לקוח מוגבל – מהן ההשלכות וכיצד ניתן לצאת מזה?

אחד האיומים הגדולים ביותר על בני אדם בחברה המערבית אשר רגילה לצריכה באמצעות תשלומים ואשראי בנקאי, הוא המונח לקוח מוגבל וההשלכות שלו. עם זאת ישנו בלבול רב בין חובות רגילים, לקוח מוגבל, אשראי בנקאי וכדומה כאשר לכל מונח יש משמעויות אחרות. לכן, במאמר זה אנו נציג מיהו לקוח מוגבל וכיצד הדבר נקבע על ידי המערכת הבנקאית, האם ישנן מגבלות לא פורמליות אשר מטילים על הלקוח המוגבל ולבסוף נציג מהן האפשרויות העומדות בפני אותו לקוח.

 

מיהו לקוח מוגבל וכיצד קובעים זאת?

ישנם 3 סוגים של לקוחות מוגבלים בהתאם להגדרות בנק ישראל:

 

  • הגבלה רגילה – זוהי הגבלה המוטלת על חשבונות אשר חזרו 10 שיקים ב-12 החודשים האחרונים, קרי בשנה האחרונה. 

כאשר מדובר בהגבלה רגילה, בעל החשבון לא יכול להזמין שיקים חדשים ושיקים אשר יגיעו לחשבון לא יכובדו, וכן לא יוכל לפתוח חשבון בנק הכולל מתן שיקים. עם זאת, במידה ויש לבעל החשבון חשבון קיים נוסף, שם ניתן יהיה למשוך שיקים ואלו במידה ואין חריגה גם יכובדו. הגבלות אלו יימשכו 12 חודשים.

  • הגבלה חמורה – זהו אדם אשר שני חשבונות שונים שלו הוגבלו, כלומר 10 שיקים חזרו בשנה החולפת, או לחלופין אדם שיש לו חשבון בנק אשר הוגבל פעמיים במשך שלוש שנים, כלומר פעמיים בשלוש השנים האחרונות 10 שיקים שלו חזרו במהלך 12 חודשים. 

במצב זה לא ניתן יהיה להוציא שיקים או לשלם באמצעותם בכל החשבונות של בעל חשבון הבנק ולא רק בחשבונות אשר בהם לא כובד התשלום. במצב זה ההגבלות יימשכו שנתיים.

  • הגבלה בנסיבות מיוחדות – זוהי הגבלה ייחודית המוטלת על ידי בית המשפט או הוצאה לפועל כתוצאה מחובות שלא שולמו, הליכי פשיטת רגל  או על ידי המרכז לגביית קנסות בחובות ממשלתיים כאשר אדם נמנע מלשם קנסות או חובות אשר הצטברו אצל הרשויות השונות. לעיתים מטילים הגבלה זאת על סרבני גט במטרה שיתנו גט לאשה המעוניינת להתגרש, מצב זה ייחודי מאחר ובשונה מיתר המצבים הוא אינו נוגע לחובות או בעיות כלכליות כלשהו. ההגבלות המוטלות על החשבון במצב זה הינן זהות למצב ה-2 אותו תיארנו המכונה "הגבלה חמורה", אך הזמן בהן יימשכו הינו גמיש, והן יכולות להימשך בין שנה לבין חמש שנים תלוי בהחלטת הרשות.

 

שיקים אשר חוזרים נספרים בצורה פשוטה, במידה ושיק ניתן לבנק במועד הנכון ולא היה כיסוי מספיק והוא הוחזר על ידי הבנק הוא ייחשב בספירה זו. כאשר אנו מדברים על כיסוי מספיק, הכוונה היא לאשראי המצוי בבנק, כלומר במידה והשיק יוביל לחריגה ממסגרת האשראי שלו (הידוע גם כמסגרת המינוס שלו).

כך למשל במידה ולאדם מותר להגיע עד למינוס של 5,000 ₪ והוא כרגע נמצא במינוס של 4,500 ₪ ובסופו של יום עסקים נבדק שיק על סכום של 700 ₪ שיוביל לחריגה של 200 ₪ הבנק יחזיר שיק זה בשל אי כיסוי מספיק, והוא יספר כשיק שהוחזר בהתאם. 

במידה ואתם חושדים שאתם לקוחות מוגבלים נציין כי סביר להניח שהייתם יודעים זאת, מאחר והבנק מחויב להודיע ללקוח על ההגבלה תוך חמישה ימים עסקים מרגע שהשיק האחרון חוזר, והמגבלה עצמה נכנסת לתוקף 15 ימים לאחר שנשלחה ההודעה ללקוח. כלומר ללא הודעה ללקוח, לא ניתן להגביל אותו.

על מנת לדעת האם אדם אשר נותן לכם שיק הוא לקוח מוגבל, ניתן לבדוק זאת באתר של בנק ישראל בקישור זה. כמו כן, חשוב לדעת שבשל משבר הקורונה, שיקים שחזרו החל מה-4 במרץ 2020 ועד לסיום מצב החירום, אינם נחשבים במניין השיקים המוגבלים. כלומר במידה ולאדם חזרו שיקים בתקופה זו חשבונו לא יוגבל כתוצאה מכך. במידה וקיבלתם שיק של אדם אשר הוא לקוח מוגבל, או שאין כיסוי לשיק זה, ניתן לפנות להוצאה לפועל למימוש השיק או לפתוח בהליך אזרחי בבית המשפט. 

 

האם ישנן מגבלות נוספות אשר הבנק יכול להטיל על לקוח מוגבל?

פרט למגבלות על השיקים אשר תוארו והן תמיד יתקיימו, ישנן מספר מגבלות אשר נתונות לשיקול דעתו של הבנק. בעידן בו רוב האנשים אינם משתמשים בשיקים, למגבלות אלו ישנה חשיבות גדולה הרבה יותר מאלו הפורמליות אשר נקבעו בחוק ותוארו מקודם. להלן מספר הגבלות אפשריות:

  1. שלילה וביטול של כרטיסי האשראי של הלקוח בחשבון הבנק אשר אינם דביט, יודגש כי כרטיס דביט הבנק מחויב להוציא ללקוח ואינו יכול לסרב ללקוח המבקש כרטיס מסוג זה, זאת מתוך הבנה שישנם שירותים הכרחיים הדורשים כרטיס אשראי.
  2. גם לאחר סיום התקופה המחויבת על פי חוק יכול הבנק לסרב להוציא שיקים ללקוח.
  3. אי מתן מסגרת אשראי (אפשרות למינוס), סירוב לתת משכנתא והלוואות ללקוח.

בהקשר זה, חשוב לציין שייתכן כי לאחר שאדם מסוים יוצא מבעיותיו כלקוח מוגבל ייתכן כי בנקים אחרים יסכימו להציע לו תנאי אשראי אשר הבנק שלו מסרב להם בשל ההיסטוריה השלילית. בהתאם לכך לא נכון לקחת את הסירוב של הבנק לתנאים שונים כגזירת גורל.

 

האם ניתן לבטל את ההכרזה של לקוח מוגבל?

התשובה היא כן. סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981, מציג מספר מקרים בהם לא סופרים שיק שחזר, לכן אם אחד מהשיקים אשר נספרו הוא שיק כזה ניתן להגיש ערעור ולבטל את המגבלה. ניתן מספר דוגמאות למקרים מסוג זה:

  1. במידה ונפלה טעות מסוימת של הבנק אשר בגינה לא פרעו את השיק, שיק זה לא יספר במניין השיקים שלא חזרו. 
  2. ללקוח היה הסכם עם הבנק שהשיק יכובד, ולמרות זאת השיק לא כובד על ידי הבנק.
  3. בן אדם אשר הכנסותיו נפגעו כתוצאה ממצב חירום אשר הוכרז במדינה או באזור מגוריו (כמו במחלת הקורונה או בעת מבצע צבאי).
  4. הלקוח נפגע בפעולת איבה ובשל כך לא יכול היה לטפל בענייניו.

 

אז איך שמים לב שאנו בדרך להיות מוגבלים ואיך יוצאים מזה?

זאת אולי שאלת השאלות, לאחר שמפנימים כי אנו נמצאים בבעיה, יש צורך לפעול על מנת לצאת מזה. אך אין היציאה מהבור אליו נקלענו במשך זמן רב קל כל כך.

חשוב לציין כי חלק זה נכון לשני הסוגים הראשונים של לקוחות מוגבלים, במידה ואתה מוגבל בנסיבות מיוחדות, יש לבחון את הנסיבות הייחודיות של אותו מקרה וכיצד ניתן למנוע זאת ולא ניתן לתת כללי אצבע כללים בדומה לשני המקרים הנוספים והנפוצים יותר.

ראשית המענה הטוב ביותר הוא להימנע, משום שלאחר שהחשבון מוגבל, הדרך הכי קצרה לצאת מכך תמשך שנה לפחות. בנוסף, חשבון מוגבל מוגדר באמצעות שיקים, דבר אשר לא נעשה בו שימוש רב כיום, ולכן גם כאשר אדם נקלע למצב מורכב, מודעות לכך ששיקים יחזרו, יכול לתת מענה ולמנוע את ההיקלעות למצב לא נעים זה אשר יקשה משמעותית על האפשרויות העומדות בפני הלקוח אשר נקלע לחובות. 

בנוסף, באופן דומה לחובת הבנק להודיע ללקוח כי חשבונו מוגבל, כך גם לאחר שחוזרים חמישה שיקים של אותו אדם מאחר ולא היה כיסוי לכך בחשבון הלקוח, מחויב הבנק לשלוח התראה ללקוח. על כן, לאחר שאדם מקבל את ההודעה על חזרת השיקים חשוב כי אדם ימנע משימוש בשיקים אשר עלולים לא להיות מכוסים ויחפש אלטרנטיבות אחרות כמו שימוש בכרטיסי אשראי או הגדלת מסגרת. עם זאת, חשוב לדעת במידה וההתראה לא הגיעה ללקוח, אין הדבר מהווה עילה לביטול המגבלה כל עוד הבנק שלח בפועל את המכתב.

אך אם נכנסנו לסיטואציה זו ואנחנו לקוחות מוגבלים, בשלב זה אין מנוס אלא להפנים שהחשבון שלנו ינוטר לאורך זמן ויש להקפיד על שמירה על חשבון מאוזן. מגבלת הזמן הראשונה היא התקופה של המגבלה אשר תלויה בסוג ההגבלה כפי שמפורט בחלק העליון של המאמר, בנוסף על כך מאחר והבנקים השונים מודעים למגבלות אשר הוטלו על החשבון סביר כי הן ימשכו זמן נוסף בהתאם לשיקול דעתו של חשבון הבנק.

לכן בשלב זה הדרך הנבונה ביותר לפעול היא לפנות לארגונים כמו פעמונים אשר פועלים ללא תשלום ולבחון כיצד ניתן לשלם את החובות השונים, לחסוך בהוצאות ולשמור על תקציב מאוזן לאורך זמן.

סיכום

לסיכום, לקוח מוגבל הינו לקוח אשר חזרו לו שיקים מעל 10 פעמים, או כאשר גופים ממשלתיים מכריזים עליו ככזה. כאשר לקוח מוכרז כמוגבל לא יכול עוד להוציא שיקים חדשים לתקופה של שנה עד חמש שנים, תלוי באיזה קטגוריה הוא נמצא. פרט למגבלה זו לבנקים השונים ישנה סמכות להפעיל שיקול דעת להטיל מגבלות נוספות בכפוף לחוק. על מנת לצאת מסיטואציה זו יש להימנע לאורך זמן ארוך מכל חריגה ולשמור על איזון תקציבי על מנת להוכיח שסיטואציה זו לא תישנה.

איור בשחור לבן על לקוח מוגבל
עוד בנושא צרכנות
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש