ייפוי כוח מתמשך – כל מה שצריך לדעת

אם אני מכין ייפוי כוח מתמשך, אני למעשה מעניק לאדם אחר את היכולת לקבוע עבורי בעניינים מסוימים. ייפוי הכוח רלוונטי לדוגמא במצבים בו אדם חולה במחלה המגבילה אותו. איך עורכים ייפוי כוח מתמשך? כיצד הוא נכנס לתוקף? כל הפרטים, בכתבה לפניכם.  

 

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הנו מסמך משפטי שנותן לכל אדם בגיר את היכולת לקבוע מי וכיצד יטפלו בו בעתיד במידה ויגיע למצב שבו הוא אינו יכול לדאוג ולטפל בעצמו (כתוצאה ממחלה, תאונה או כל דבר אחר שיכול לגרום להידרדרות שתפגע בכושר השיפוט של האדם). במסמך זה, "הממנה" כלומר – האדם שמנסח את ייפוי הכוח, ממנה אנשים אמינים בתור "מיופי כוח" שיפעלו בשבילו בתחומים שונים הקשורים לחייו לפי החלטתו. ייפוי כוח, כשמו כן הוא, מעניק לאדם אחר כוח לקבוע עבורו עניינים מסוימים. 

 

כיצד עורכים ייפוי כוח מתמשך?

הממנה מחליט על "מיופה כוח" שיהיה רשאי לפעול בשבילו בעתיד כאשר הוא לא יוכל לבצע ולקבל החלטות לגבי ענייניו האישיים בעצמו. הממנה מחליט על אילו עניינים הוא מעוניין לתת ייפוי כוח: הוא יכול להחליט לתת למיופה הכוח ייפוי בכל הנושאים האישיים שלו (כולל נושאים בריאותיים וענייניי רכוש), או רק בנושאים מסוימים. 

מיופה הכוח נדרש לחתום על המסמך בפני עורך דין וכך לאשר את תוכן ייפוי הכוח המתמשך ואת ההנחיות המקדימות שלו. חשוב להדגיש כי מיופה הכוח מוכרח לבצע ולפעול על פי ההוראות שהממנה נתן לו רק בתנאי שההוראות חוקיות וניתנות לביצוע. לכן אם ההוראות הן בניגוד לחוק או שהן יפגעו בממנה המיופה יהיה צריך לגשת לבית המשפט ולקבל שם הנחיות חדשות שבאמצעותם יוכל לפעול לפי החוק. בסיום העריכה מגישים את המסמך במשרדי האפוטרופוס הכללי.

 

לאילו פרמטרים ונתונים חשוב להתייחס בעת כתיבת ייפוי כוח מתמשך? 

בשביל שענייני הממנה יתנהלו כמו שהוא מעוניין הממנה צריך להשאיר הוראות והנחיות מקדימות למיופה. הוראות אלו צריכות להיות כמה שיותר בהירות ומדויקות. כעת נפרט מספר רעיונות ודוגמאות לנושאים שכדאי לתת עליהם את הדעת בעת כתיבת ייפוי כוח מתמשך:

 • ייפוי כוח מתמשך שעוסק ברכוש הממנה –  בייפוי הכוח המתמשך הממנה צריך להבהיר שמותר למיופה הכוח להחליט דברים שמשפיעים על הכסף והרכוש של הממנה ובכללם קרן פנסיה, קופת גמל ועוד.  ניתן לקבוע שמיופה הכוח יכול להחליט לגבי רכוש הממנה לפי שיקול הדעת שלו או שהממנה יכול להסביר במה הוא מעוניין בקשר לתוכן ההחלטות באמצעות הוראות מקדימות.
 • ענייני בריאות – ניתן לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס רק לעניינים הרפואיים או לכלול עניינים אלו בייפוי כח מתמשך בעניינים אישיים שמתייחס גם לעניינים פיזיים נפשיים וחברתיים.
 • חלוקת מתנות –  הממנה צריך להחליט על כמות הכסף שיוענק למקורביו בכל זמן או אירוע. מומלץ להגביל להגביל מעט עניין זה, ולכתוב בצמוד לו משפט בסגנון של "כל עוד מצבי הכלכלי מאפשר זאת".
 • קבלת שכר: ניתן להחליט במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, שמיופה הכוח יקבל משכורת על עבודתו. במידה והממנה מחליט לעשות כך הוא צריך להחליט גם על גודל התשלום שהמיופה יקבל. מכל מקום, המיופה זכאי להחזרים כספיים על הוצאות שהוציא בשביל צרכי הממנה.
 • מכירת נכסים: הממנה יכול לקבוע מבעוד מועד שאם יהיה צורך למכור את אחד מנכסי הממנה הדירה שבה הממנה גר לא תימכר.
 • דיור מוגן: הממנה יחליט לאיזה מסגרת אשפוזית הוא מעוניין לעבור במקרה של הרעה במצבו. לחלופין, הממנה יכול שיכתוב שהוא מעוניין שלא לעבור לדיור מוגן או בית אבות וכדומה, אלא להישאר בביתו עם טיפול צמוד.
 • אנשים מיודעים: הממנה יכול למנות אנשים מיודעים שתפקדים יהיה לפקח על עבודת המיופה. במסגרת עבודתם, יקבלו המיועדים ממנו דיווחים על החלטות או פעולות שלו. לחלופין, ניתן להחליט שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

 

מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף רק אם לממנה לא תהיה יכולת לקלוט דברים בעניינים שהיו כלולים בייפוי הכוח. אם למשל נכתב בייפוי הכוח כי המיופה יחליט באיזה בית אבות לשכן את הממנה, ייפוי הכוח לא יכנס לתוקפו עד אשר הממנה יאבד את היכולת לקבוע בעצמו לאיזה בית אבות ללכת. על כל פנים, היקף ייפוי הכוח וכניסתו לתוקף נקבעים בהתאם לתנאים שמייפה הכוח נתן בייפוי הכוח המתמשך.

להלן מספר פרטים על התנאים שהממנה יכול לקבוע בייפוי הכוח המתמשך:

 • אסור למייפה הכוח לפי החוק, להחליט שמיופה הכוח יחליט באופן בלעדי על ידי הפעלת שיקול דעת עצמי של מיופה הכוח בלבד, כי הממנה לא מבין בענייניו.
 • הממנה יכול להחליט שהחלטה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף תהיה של מיופה הכוח ביחד עם אשתו או עם ילדיו שיזהו שהוא אינו מבין בעניין הרלוונטי לייפוי הכוח שנתן הממנה. 
 • הממנה יכול להציב כתנאי לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, התרחשות של מקרה כלשהו, לדוגמא אשפוז פסיכיאטרי.
 • במצב בו העורך של ייפוי הכוח לא כתב כיצד ומתי יכנס ייפוי הכוח לתוקף, ייפוי הכוח המתמשך יכול להיכנס לתוקף בהתאם לחוות דעת רפואית שאומרת שהממנה לא יכול להבין בעניין הרלוונטי לייפוי הכוח שנתן הממנה.

 

נתונים נוספים

 • מייפה הכוח יכול לקבוע מיופה כוח חלופי שיחליף את מיופה הכוח המקורי אם הוא לא יצליח או שהוא לא ירצה לעסוק בענייני המייפה. המייפה יכול לקבוע גם כמה מיופי כוח ולהחליט כיצד יפעלו (כל אחד לבד או שניהם יחד), מה יהיה היקף האחריות של כל אחד מהם, וכיצד יכריעו במקרה של חילוקי דעות.
 • חשוב שייפוי הכוח המתמשך יהיה כתוב ברור ולא בצורה מסובכת כדי שלא להקשות על רצון הממנה.
 • לא כל עו"ד יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך, אלא רק עורכי דין שעברו הסמכה והוכשרו לתפקיד על ידי משרד האפוטרופוס הכללי – יכולים לעשות זאת. בנוסף חשוב שלעורך דין העורך את ייפוי הכוח המתמשך לא יהיה קשר ורווח אישי מייפוי הכוח.
 • צריך לבדוק היטב שאין ניגוד וסתירות בין הצוואה של מייפה הכוח לבין ייפוי הכוח שלו.
 • אפשר להחליט שייפוי הכוח המתמשך יהיה רלוונטי ויפעל גם במצבים בהם הממנה מאבד את כשרותו המשפטית. בהתקיים מצב שכזה, לא יהיה צורך למנות אפוטרופוס שידאג לעניינים המנויים בייפוי הכוח, אלא מיופה הכוח יכנס לתפקידו וישמש כמעין אפוטרופוס. 
 • הכרחי שמיופה הכוח יסכים להיות מיופה. אי אפשר להכריח אותו לעשות זאת.
 • ניתן לכתוב בייפוי הכוח המתמשך הנחיות בקשר לפקיעת תוקפו ובכללם זמן פקיעתו.

 

לסיכום, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בו מעניק אדם מסוים, הממנה, כוח לאדם אחר –  מיופה הכוח. למיופה הכוח סמכות להחליט בעניינים המנויים במסמך ייפוי הכוח המתמשך, ככל שהתנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף התקיימו. חשוב לשים לב לפרטים רבים ודגשים חשובים בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, מאחר שהם עשויים להיות הרי גורל בכל הנוגע לעתידו של הממנה.

ייפוי כח מתמשך
עוד בנושא צרכנות
חיסכון ותוכניות חיסכון חוץ בנקאיות
תוכניות חיסכון חוץ בנקאיות

מדיניות מחיה של "מהיד לפה" היא מושג המייצג מצב של בסיס פיננסי צר המספק בקושי צרכים מינימליים. כדי למנוע תקופות רעועות כלכלית, יועצים פיננסיים ממליצים

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
Search