יום עסקים – איך מחשבים אותו בישראל

ניתן לקבוע, באופן אמפירי, כי כל אחד מתושבי ישראל נתקל במונח "יום עסקים" לפחות פעם אחת בחייו. פרק זמן להחזרת חולצה, אספקת הזמנה או העברה כספית בבנק, לרוב מתוחמים על ידי הביטוי האמור. בעוד חלקנו יוצאים מנקודת הנחה כי מדובר ימי העבודה בלבד, במקרים לא מעטים החוק נוטה לטובת הצרכנים, ויכול להטיב עמכם בדרכים שלא הכרתם. אז מהו יום עסקים?

 

יום עסקים

יום עסקים הוא מונח שריר בענפי הצרכנות השונים, ונועד לתחם את זמני האספקה, מתן השירות, ביצוע פעולות, שעות הפעילות של העסק ועוד. בחוק לא קיימת הגדרה אחידה למונח "יום עסקים". הגדרת יום עסקים מוסדרת במספר חוקים, ובמאמר זה נסקור את ארבעת ימי העסקים הרלוונטיים ביותר לכל אחד מכם, הצרכנים. 

 

יום עסקים על פי חוק הגנת הצרכן 

מדובר על ההגדרה האקטואלית ביותר לכל אחד ואחד מאיתנו. הסיבה היא שמדובר בברירת המחדל בעת ביצוע כל רכישה. בהגדרה לפי חוק הגנת הצרכן, עניינינו בעיקר החזרת מוצרים לאחר רכישה. כפי שכולנו יודעים, ממשלת ישראל חוקקה שורת חוקים, הנוגעים במספר תחומי צרכנות, המעגנים את זכותנו להתחרט ולבטל את העסקה, במסגרת תקופת הזמן הנתונה בחוק. לדוגמה, בתחום הביגוד וההנעלה, ניתנים לצרכן שני ימי עסקים בהם הוא רשאי להתחרט ולהחזיר את כספו, בכפוף לכך שלא הסיר את התווית. 

את המונח יום עסקים מפרשים, לעניין חוק הגנת הצרכן, על פי סעיף 10 לחוק הפרשנות. הסיבה לפירוש על פי לחוק הפרשנות היא שמדובר בתקופות זמן שהוגדרו עצמן בחוק. הסעיף האמור קובע שני כללים חשובים לעניינינו. ראשית, קובע החוק כי במידה ונקבעה תקופה קצובה לחרטה (בדוגמה לעיל – יומיים), לא יספר יום הרכישה במניין הימים. כלומר, באם רכשתי חולצה ביום ראשון, וכאמור, יש לי שני ימי עסקים לחזור בי מהעסקה, אוכל להחזיר את החולצה עד לסגירת החנות ביום שלישי. 

שנית,  קובע החוק כי ככל שלא נקבע אחרת, ימי פגרה, מנוחה ושבתון לא יילקחו בחשבון במניין הימים. נמשיך עם דוגמת החולצה, רק שהפעם נניח שרכשנו אותה ביום שישי בבוקר. כפי שציינו, יום הרכישה אינו נכלל במספר הימים. לפיכך, שני ימי החרטה מתחילים ביום שבת. אולם, על פי הוראות החוק, ימי שבתון לא נכללים במסגרת תקופת החרטה, ולכן נוכל לבטל את העסקה עד לסגירת החנות ביום שני. 

 

אספקת הזמנות באינטרנט – חוק החוזים האחידים

בניגוד למצב הקודם, בו מדובר על תקנות המעגנות את זכויותינו לעניין ביטול עסקה, פסקה זו עניינה בימי עסקים לעניין אספקת הזמנות. מי מאיתנו לא הזמין פינת ישיבה לגינה או מקדחה באינטרנט ונתקל בשורה "זמן אספקה – עד 45 ימי עסקים". אז מהו יום עסקים במקרה זה?

במקרה זה, בפועל נחתם חוזה בין הקונה לבין המוכר. היות ומדובר על חוזה סטנדרטי של המוכר,  עמו הוא מתקשר בכל עסקת מכר, בחינתו תתבסס על שני חוקים שונים, הם חוק החוזים האחידים וחוק החוזים הכללי. 

חוק החוזים הכללי קובע בסעיף 25 כי במידה ולצד אחד הייתה עדיפות בניסוח החוזה, ישנה חזקה שהחוזה יפורש נגדו. חוק החוזים האחידים מוגדר כחוזה שנוסח בעיקרו על ידי צד אחד, כדי שישמש אותו לביצוע עסקאות רבות עם אנשים שאינם קבועים מראש. משכך, היות והספק הוא מנסח החוזה, יפורש כלל החוזה לרעתו. קביעה זו משחקת לטובת הצרכנים, כפי שיעלה בשתי הדוגמאות הבאות. 

בדוגמה הראשונה, הזמין יוסי לביתו מערכת ישיבה לגינה. בחוזה הרכישה, נקבע כי המוצרים יסופקו תוך 45 ימים. לאחר 50 ימים, בהם לא קיבל את המוצר, יוסי מתקשר ומביע את כעסו על החברה, שכן לא קיבל את מוצריו. לאור ההוראות החוק, הצדק עם יוסי. היות ועלינו לפרש את החוזה נגד המנסח, נקבע כי ככל שלא צוין בחוזה שימי שבתון לא נספרים במניין הימים, הם ייחשבו כיום אספקה כמו כל יום מימות השבוע. 

במקרה שני, נניח כי יוסי קיבל את פינת הישיבה במסגרת 45 ימים, והוא מעוניין להשיבה. בחוזה כתוב כי מסגרת ביטול העסקה היא 10 ימים בלבד. בדומה לדוגמה לעיל, ככל שלא צוין בחוזה אחרת, ייספרו רק ימי העסקים, כלומר, ללא שבתון ופגרה, זאת בשל כלל הפרשנות נגד המנסח. 

 

צ'קים, העברות, הפקדות – יום עסקים במגזר הפיננסי

בניגוד למצבים הקודמים, בהם הוגדר המונח יום עסקים וצורת פירושו על פי חוק, במגזר הבנקאות והפיננסים הגדרת החוק נעשית על פי הוראות ניהול תקין של בנק ישראל. על פי הוראות הבנק, כל יום מימות השנה, למעט הימים הבאים: 

  • שבת ושבתון
  • ימות ראש השנה
  • ערב ויום כיפור
  • ערב סוכות ושמחת תורה
  • ראשון ושביעי של פסח
  • פורים
  • יום העצמאות
  • שבועות 
  • תשעה באב

בניגוד לשוק הצרכנות, בו יום עסקים מוגדר כחל מחצות עד חצות, במגזר הבנקאי יום עסקים נגמר בשעה 18:30 בימי חול ובימי שבתון בשעה 14:00. יש לציין כי שעות אלו מהוות ברירת מחדל על פי הוראות הניהול התקין, וכל בנק רשאי להאריכן. נקודה נוספת עליה יש לעמוד היא שגם כאן, על פי הוראות חוק הפרשנות, יום ביצוע הפעולה אינו נחשב ליום עסקים. 

 

גם לו מגיעה הגדרה משלו – הגדרות ענף הביטוח

המונח המדובר לא פסח על ענף הביטוח, ולפיכך גם לו קיימת הגדרה משלו ליום עסקים, המצויה בחוק השקעות משותפות בנאמנות. ההגדרה כלפי חברות הביטוח מעט שונה מההגדרות אליהן נחשפנו, שכן יום עסקים מוגדר ככל יום מימות השבוע, בהם רוב הגופים הבנקאיים פתוחים. ההחרגה בחוק המדובר קובעת כי לא יחשבו ימי עסקים ערבי מנוחה לפי פקודת סדרי שלטון ומשפט, הם בעיקר ימי חג רשמיים במדינה. 

לאור חוסר הבהירות שאפפה את התחום, קבעה רשות שוק ההון כי יום עסקים הוא כל יום מימות השבוע, תוך החרגת הימים המצוינים לעיל לעניין ענף הבנקאות. כמו כן, בדומה לענף הבנקאות, תחילת וסוף יום עבודה הוא משעה 18:30 של יום נתון ועד לאותה שעה למחרת. 

 

המסקנה – ידע = כוח

כפי שהוסבר, למונח יום עסקים משמעויות רבות, המשתנות לפי התחום המדובר. בעוד המונח מעט יותר נוקשה כאשר מדובר בתחומים הפיננסים, בהם הבנקאות והביטוח, כאשר מדובר על צרכנות ממוצעת, ובעיקרה זמני אספקה ותקופת ביטול עסקה, החוק קובע לטובת הצרכן הטבות רבות. יש לזכור כי חוק הגנת הצרכן מעניק לכם יתרון מובנה, שכן אינו סופר את יום הרכישה ואת ימי השבתון, וכן כי חוזה אספקה או רכישה תמיד יפורש כנגד הספק, משמע, ככל שיש אי בהירות, החוק תמיד ישרת את האינטרסים שלכם. 

לוח שנה דיגיטלי - יום עסקים
עוד בנושא צרכנות
חיסכון ותוכניות חיסכון חוץ בנקאיות
תוכניות חיסכון חוץ בנקאיות

מדיניות מחיה של "מהיד לפה" היא מושג המייצג מצב של בסיס פיננסי צר המספק בקושי צרכים מינימליים. כדי למנוע תקופות רעועות כלכלית, יועצים פיננסיים ממליצים

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
Search