חברת בית – האם היא יכולה לחסוך לי כסף בתשלום מיסים?

אחת מהדרכים המוכרות על מנת לקצץ בתשלומי מס אותם צריכה החברה לשלם לרשות המיסים, היא באמצעות הגדרתה כחברת בית. עם זאת, לאחר תיקון החוק ב-2018 ישנן דרישות מוגדרות על מנת להנות מהטבות המיסוי אשר הגדרת החברה כחברת בית מזכה. במאמר זה אנו נציג מהי חברת בית, מהן הדרישות על מנת להיות מוגדרת ככזו ומהן ההטבות אותה הגדרה מספקת על מנת שאתם תוכלו להחליט החלטה מושכלת הנוגעת לאופן הגדרת החברה ולא תחליטו החלטה אשר תשלמו עליה לאחר מכן כסף רב.

 

מהי חברת בית:

עוד בטרם נפרט את התנאים השונים להגדרת החברה, נציין שמאמר זה נכתב ב-2020 לאחר השינויים אשר נעשו במסגרת החוק בינואר 2018. מידע רב אשר נמצא ברשת אינו עדכני ומתאר יתרונות מופלגים אשר אינם עוד בתוקף וכן אינו מפרט את הדרישות העדכניות של המחוקק בנושא זה. הסיבה לתיקון החוק נבע מכך שבעבר אנשים רבים השתמשו בחברות בית על מנת לעבור בין שיטות מיסוי בתקופות שונות של רווחים והפסדים וכך להתחמק באופן חוקי מתשלום מס רב. בעקבות כך  התנאים הוקשחו משמעותית ולא ניתן עוד לזגזג בין סוגי ההגדרות לצרכי מס.

לפי סעיף 64 לפקודת מס ההכנסה, ישנם 5 תנאים מצטברים עיקריים הנדרשים על מנת להיות זכאי להגדיר את החברה כחברת בית:

  1. מדובר בחברת מעטים, כלומר כמות הבעלים שלה אינה עולה על חמישה אנשים ומספר בעלי המניות שלה אינו עולה על 20.
  2. בין בעלי המניות אין תאגיד שקוף, אשר יכול לבחור את אופן המיסוי שלו מדי שנה (זאת בהתאם לניסיון המחוקק למנוע את המצב אשר תיארנו בו חברות התחמקו מתשלום מס באמצעות שינוי הגדרת החברה). 
  3. אם מדובר בחברה תושבת חוץ, על החברה להיות תאגיד שקוף גם במדינה בה היא ממוקמת.
  4. על החברה להגיש הודעה החתומה על ידי כל בעלי המניות של אותה חברה, בה היא מבקשת להיות מוגדרת כחברת בית תוך שלושה חודשים מיום התאגדותה.
  5. עיקר פעילות החברה הוא בתחום אחזקת הבניינים או הקרקע.

פרט לדרישות אלו ישנם קריטריונים נוספים הנוגע לאופן אחזקת הבניינים, זהות בעלי החברה וכן פרצות מסוימות הנוגעות לקריטריונים אשר הזכרנו. סעיפים אלו פחות משמעותיים בעבור קהל הקוראים הרחב. אך ככל ואתם שוקלים יש לפנות לסעיף 64(ב) ולקרוא את כלל הסעיפים על מנת לוודא שאתם זכאים להיות מוגדרים כחברת בית.

חברת הבית יכולה להודיע חודש לפני שנת המס החדשה על יציאתה, מרגע שהחברה מפסיקה להיות מוגדרת כחברת בית היא אינה יכולה עוד לשוב להגדרה זאת. 

 

מהם ההשלכות הטמונות בלהגדיר את החברה כחברת בית:

חברות בית בדומה לחברות משפחתיות הינן למעשה "חברות צינור" אשר בכך מעניקות לבעלי החברה מעמד ייחודי, בו רווחי והפסדי החברה ממוסים על פי המס השולי של כל בעלי המניות בהתאם לחלקם היחסי ולא על פי מס החברות כפי שנהוג במרבית המקרים אשר עוסקים בתאגידים. כאשר המיסוי כולל לא רק את הכנסות החברה משכירות אל אגם מעליית ערך הנכסים (השתבחות הנכס). כלומר במידה וישנם חמישה בעלי מניות מחלקים את רווחי המניות בהתאם לשליטתם בחברה והחלק היחסי ממוסה בהתאם למס השולי אותו אמור בעל המניות לשלם. 

אומנם במרבית המקרים של רווח עדיף לאדם כי המיסוי יהיה על פי מס החברות ולא על פי המס השולי של כל בעל מניות, אך בעת הפסדים המיסוי האישי הינו עדיף משמעותית שכן הוא יורד מהכנסותיו האישיות של בעל החברה ובכך מונע ממנו לשלם את המס אשר היה צריך לשלם ללא הפסדי המס ומוריד אותו למדרגה נמוכה יותר. דבר זה רלבנטי במיוחד כאשר הבניין טרם הושלם או טרם החלה השכרת הקרקע ולכן הקרקע מובילה להוצאות אך לא להכנסות משמעותיות. כאשר החברה מתחילה להרוויח ניתן יהיה לצאת מהגדרה זו של חברת בית, אך כאמור לא ניתן יהיה לשוב להגדרה זו במידה והחברה תפסיד שוב כסף בעתיד (כתוצאה מרכישת נכס חדש למשל, או במידה וישנו נזק בבניין).

יתרון נוסף לחברת הבית הוא בעת מכירת הנכס, אשר בשלב זה מס השבח אותו יצטרכו לשלם בעלי המניות הינו 25% וכן מס יסף ככל והדבר נדרש, אך לא יידרש מס נוסף בעבור קבלת דיבידנד כפי שנדרש מחברה רגילה הנדרשת לשלם 25% מס דיבידנד ו-25% מס חברות בעבור רווחי החברה.

בהתאם לכך, סביר כי עדיף להיות מוגדר כחברת בית בעת המכירה של הנכס ובעת התקופה בה הנכס מפסיד כסף. לכן, בעידן בו אנו נמצאים בו לא ניתן לשנות את ההגדרה מדי תקופה מסוימת, על החברה להעריך כמה שנים היא תהיה בהפסדים, מתי צפויה אם בכלל למכור את הנכס ולתכנן צעדיה בהתאם.

 

לסיכום

חברת בית היא חברה אשר תחום העיסוקה העיקרי הינו אחזקת בניינים, בעלת לא יותר מ-5 בעלי שליטה ואשר מגישה בקשה להיות מוכרת ככזו סמוך ליום הקמתה. הסיבה להגדיר חברה כחברת בית היא לצרכי מס, מאחר שהדבר מאפשר מיסוי של בעלי המניות בהתאם לחלקם היחסי בחברה ולא של החברה בהתאם לחוק החברות.

מיסוי בהתאם לחוק החברות הינו עדיף בעת רווחים, אך כאשר החברה מפסידה עדיף להיות חברת בית, שכן ההפסדים באים לידי ביטוי בחישוב המס השולי אותו צריך בעל המניות לשלם, עם זאת החל משנת 2018 לא ניתן עוד לעבור בין הגדרות של סוגי חברות, ולכן תכנון מס שנים קדימה הוא מוגבל הרבה יותר וכאשר חברה מודיעה כי אינה מעוניינת להיות עוד חברת בית אינה יכולה לשוב להגדרה זו.

משרד ביתי
עוד בנושא מיסים
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש