זיכוי מס בגין תרומות – הצד היפה של רשות המיסים

ישראלים רבים, אשר תורמים לעמותות השונות, אינם מודעים לכך שהם זכאים להחזרי מס. חוסר המודעות, לצד החשש בהתמודדות מול "האגרוף הכלכלי" של מדינת ישראל, מביאים רבים לוותר על כספים, המגיעים להם כדין. האם מגיע לכם החזר מס בגין תרומה?

 

מלכ"ר והמדינה

ישראלים רבים תורמים במהלך השנה, בין אם באופן קבוע דרך הוראת קבע ובין אם באופן חד פעמי, לחברות לתועלת הציבור ולמוסדות ללא כוונת רווח, הידועות בשם מלכ"ר וחל"צ. גופים אלו, הקרויים גם עמותות, נועדים במרבית המקרים לקידום תכליות סוציאליות חברתיות, וכל זאת ללא התעשרות העומדים בראשה.

המדינה מברכת על פעילות גופים אלו, שכן הם דואגים לקדם תכליות המצויות תחת אחריותה, ולכן זו מנסה לעודד תרומות לעמותות השונות.

 

זריקת עידוד – החזר מס

אחת הדרכים העיקריות, בהן מעודדת המדינה תרומות של אזרחים לעמותות אלו, היא מדיניות זיכוי מס בעבור התרומות. לשם הבהרה, זיכוי מס הוא מתן הטבה עתידית בתשלום המס, כך שקבלת הזיכוי היום, תפחית את שיעור המס אותו יהא עליכם לשלם בסוף שנת המס. 

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מאפשר החזר מס בגין חלק לא מבוטל של התרומה, העומד על 35%. לדוגמה, באם תרמתם במהלך שנת 2020 1,000 שקלים בסך הכל, שיעור המס שתשלמו בסוף השנה יפחת בכ – 350 שקלים. 

 

אז למי מגיע? – התנאים המקדימים

לשם קבלת ההטבה יש לעמוד במספר תנאים, המשתנים בהתאם לזהות התורם ומהות התרומה. אולם בטרם נדרש לאלו, נעמוד על שני תנאים מקדימים, אותם חייבת כל תרומה לקיים. 

ראשית, יש לעמוד על כך שהזיכוי יינתן רק בעבור תרומות אשר ניתנו למוסדות המוכרים מטעם רשות המיסים. לשם בחינת המוסדות המוכרים לעניין סעיף 46, יש להיכנס לאתר רשות המיסים ולבחון במערכת הממוחשבת. ניתן לבצע את הבחינה הן לפי מספר תיק העמותה במס הכנסה והן לפי שמה של העמותה. פעמים רבות עמותות המוכרות לעניין החזרי מס יציינו את הדבר על קבלת התרומה, אולם מומלץ לבחון זאת באופן אקטיבי בטרם הנעת הפרוצדורה. 

שנית, יש לעמוד על כך ששיעור התרומה חייב לעלות על 190 שקלים. הסכום האמור משתנה מדי שנה, שכן בין השנים 2019 – 2016 עמד על 180 שקלים. לאלו מכם שתורמים באופן תדיר, יש לציין כי ניתן לדרוש החזר מס, באופן רטרואקטיבי, עד 6 שנים אחורה!

 

זהות התורם – עצמאי, שכיר, ועסק בע"מ

שכיר, עצמאי וכל עסק שאינו מוגדר כעסק בע"מ, יזכו בתרומה כפי שצוינה לעיל, קרי, 35%, בכפוף להתקיימות תניות המוסד ושיעור התרומה. 

חברות בע"מ, אשר תורמות למוסדות ללא כוונת רווח, יזכו בזיכוי מס בשיעור מס החברות אותה שנה, והעומד על 23%, נכון לשנת 2020.

 

מעבר לכסף – החזרים בגין תרומת מוצרים 

לא פעם, בוחרים אנשים לצאת מאזור הנוחות, ובמקום לתרום כסף מעדיפים להעניק חפצים, לרבות מזון או ריהוט, או לבצע שירות בעבור העמותה ללא כל תשלום. מצבים אלו, על אף היותם מבורכים, יוצרים עיקוף קטן עד לפדיון זיכוי המס. 

תרומת מוצרים נתפסת בעיני רשויות המיסים כעסקת מכירה מושלמת. משכך, תחויב העסקה במס ערך מוסף (מע"מ), על פי שווי השוק של כלל המוצרים הנתרמים. לשם מניעת הפרוצדורה האמורה, ניתן להעביר את הטובין למוסד לאור הוראות ס' 46, לצד קבלת אישור שווי של המוצרים, הניתן מטעם רואה חשבון או יועץ מס מוסמך. 

 

ומה עם פרו בונו? – החזר מס על מתן שירותים בחינם

לצד תרומת מוצרים פיזיים, לא מעטים בוחרים לבצע שירותי פרו בונו בעבור עמותות. כך, לעיתים מעניקים עורכי דין שירותי פרו בונו, ואף ניתנים שירותי מחשוב ותשתיות ללא כל עלות.

במקרים אלו, ניתן יהא לקבל החזר מס, בשיעור של 35%, ככל ששווי השירות שניתן עלה על 190 שקלים. אולם, הפרוצדורה לקבלת הכספים במצב זה שונה.

ראשית, על התורם להזין את השירותים שנתן כפעילות עסקית רגילה, קרי, הכנסה בפועל לעסק. לאחר מכן, לרבות לאחר תשלום מס הכנסה וביטוח לאומי על כספים אלו, יינתן הזיכוי המדובר בעבור הסכום הנותר. 

 

הפרוצדורה – איך רואים את הכסף?

הפרוצדורה לשם קבלת הזיכוי אינה בשמיים, אולם תדרוש מכם איסוף חומרים לאורך השנה.

ראשית, עליכם לאסוף את כלל קבלות התרומה בשנה הרלוונטית. לאחר מכן, יש להדפיס ולצרף לאלו את תלוש המשכורת של חודש נובמבר אותה שנה. לאחר שאלו בידיכם, יש להדפיס מאתר רשות המיסים טופס 116, הוא טופס תיאום מס. לאחר מילוי כל אלו, יש להגיע אל פקיד השומה, והכסף אצלכם.

נקודה אחת אשר חשוב לעמוד עליה היא עצמאיים ושכירים המגישים דו"ח שנתי אל הרשויות. עבור אלו, יש להגיש טופס 1301 בלבד, בצידו הקבלה המקורית של התרומה. כמו כן, יש לציין כי ישנם מעסיקים אשר מוכנים לבצע את הפעולה האמורה עבורכם. לאחר העברת כלל הטפסים הרלוונטיים אליהם, המעסיקים ייבצעו את הקיזוז מטעמכם מול מס הכנסה. 

 

עיקר העבודה – טופס 116

לאלו מכם שצריכים תמיד עזרה במילוי טפסי הרישום בעת קבלה לעבודה, או מסתבכים עם עודף ניירת בירוקרטית, עומד מדריך, קצר וענייני, לשם מילוי הטופס האמור. 

  • חלק א' –פרטים אישיים אודותכם. עליכם למלא שמכם, תאריך הלידה, מספר הזהות, מצבכם המשפחתי ושאר הפרטים המנויים בטופס. 
  • חלק ב' – פרטי בן/ בת הזוג. ככל שאין, אין צורך למלא את החלק האמור. יש לציין כי קצבת ילדים וזקנה אינן מוכרות כהכנסות בחלק זה, שכן מדובר על קצבאות אשר פטורות מתשלום מס. 
  • חלק ג' – פרטי ילדיכם, אשר טרם הגיעו לגיל 19 בשנה הרלוונטית. כלומר, אם לבנכם הבכור ימלאו 19 שנים בתאריך 25.07, הוא לא יצוין במסמך. 
  • חלק ד' – החלק העיקרי. בחלק זה, יהא עליכם להצהיר על כל הכנסותיכם אשר חייבת במס. כלומר, קצבאות חייבות ושכר עבודה. כאמור לעיל, אין להזין נתונים אודות קצבאות ילדים וזקנה, אשר פטורות ממס. 
   • בשורה הראשונה – יכתבו פרטי המעסיק העיקרי. גובה השכר אותו יש להזין הוא שכר הברוטו שלכם, טרום הניכויים הקבועים (בט"ל, דמי בריאות ומס הכנסה). 
   • במידה ושכרכם מחושב לפי שעות או ימי עבודה, ניתן לבצע הערכה גסה של השכר, שכן ניתן להגיש בהמשך בקשה מתוקנת לתיאום מס. 
 • חלק ה' – החלק בו אנו מצהירים בגין איזו פעולה אנו מעוניינים לקבל החזר מס. לעניינינו, תרומות מצויות בשורה הרביעית של חלק זה. בצד השורה, עליכם לציין את סך כלל התרומות אשר ניתנו מטעמכם אותה שנה. 

 

לעצלנים שבנינו – בעלי מקצוע, זה משתלם 

ישראלים רבים נרתעים מתקשורת, אשר להם נראית מיותרת, מול רשויות המס. החשש להיתפס תחת עיני הרשות, ולהיות נתון לפיקוח מקיף, מכונן ברבים מהאזרחים.

אולם, יש לציין, כי למרות שעיקר תפקידו הוא גביית כספים מאזרחים, שכן מדובר באחד ממנגנוני המימון העיקריים במדינה, מס הכנסה יודע להחזיר כסף למי שמגיע. לראיה, מדי שנה מחלקת רשות המיסים מיליוני שקלים בחזרה לציבור הזכאי לכך, ואין תחושה יותר מתוקה מקבלת כסף "בחינם".

לאלו מכם שעדיין חוששים, בין אם בשל הבירוקרטיה ובין אם בשל החשש מהגוף הכלכלי, ניתן לפנות אל שורה של בעלי מקצוע, בהם רואי חשבון, יועצי מס מוסמכים ואף רואים חשבון המתמחים בתחום. אלו, לצד חברות אשר החזרי מס הוא עיקר עיסוקם, יכולים להפוך את חייכם לקלים בהרבה (בעבור תשלום סמלי), ולהחזיר אליכם כספים המגיעים לכם כדין. 

פרו בונו שכר מצווה
עוד בנושא מיסים
a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

דוגמה תקנון חברה
תקנון חברה – כל מה שחשוב לדעת

לכל חברה באשר היא, קיימת חובה לכתוב תקנון, מעין מסמך יסוד לחברה. המסמך מפרט את קווי היסוד של החברה, וקובע הוראות וסעיפים לתפקוד החברה. מה

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
Search