הטבת מס לישובים

המדינה מעוניינת להקל על אנשים הגרים בישובים הנמצאים קרוב לקו הגבול או בישובים הנמצאים במצב חברתי וכלכלי נמוך ולעודד הגירה של תושבים מישובים מבוססים אל הישובים האלו, ולכן רשות המיסים מעניקה למספר יישובים שנבחרו הטבות מס. בכל שנה מחליטה רשות המיסים מי יהיו היישובים שתושביהם יהיו זכאים לקבל הנחה בתשלומי מס הכנסה עד לתקרת הכנסה מסוימת. גובה ההטבה, באחוזים ביחס להכנסה הכללית, ותקרת ההכנסות משתנים מיישוב ליישוב ונקבעות מחדש בכל שנה. 

 

הטבת מס ליישובים – מושגים שחשוב להכיר

הטבת מס –  היא הקלה בגובה תשלומי המס הניתנת לקבוצות אזרחים העונות על הגדרות שונות בהתאם לקביעת רשות המיסים. אזרחים הזכאים להטבת מס משלמים תשלומי מס בשיעור נמוך מגובה תשלומי המס המקובלים במדינה.

יישוב מוטב – יישוב מוטב זהו יישוב המזכה את תושביו בהנחת מס. אלו יישובים המונים עד לשמונים וחמישה אלף תושבים, הם ממוקמים קרוב לקו הגבול, צפונה מקו הרוחב 750, דרומה מקו רוחב 610 ומזרחה מקו אורך 250, והם נמצאים בדירוג חברתי וכלכלי באשכול שמונה ומטה. גם יישובי הנגב המערבי ועוטף עזה  מוגדרים כיישוב מוטב , אך העיר אילת איננה נכללת ברשימת היישובים מאחר והיא נהנית מהטבת מס מכוח חוק אזור סחר חופשי.  

הטבת מס ליישובים היא הטבה הניתנת ליישובים המוגדרים כיישובים מוטבים. רשות המיסים מעדכנת כל שנה את רשימת היישובים הזכאים להיכלל ברשימת היישובים המוטבים, את גובה הזיכוי ואת תקרת ההכנסה.

החזר מס – הוא סכום כסף שאותו מחזירה רשות המיסים לנישום לאחר שהתברר שהמס שנגבה ממנו עולה על שיעור המס הנדרש בהתאם לחוק. החזרי מס מגיעים גם לשכירים וגם לעצמאיים.

מדרגות מס הכנסה הן שיטת חישוב לתשלומי מס הכנסה המבוססת על מדרגות מס. מדרגות המס מאפשרות חישוב מס פרוגרסיבי שמשמעותו שככל שרמת השכר גבוהה יותר, כך גם תשלומי המס יהיו גבוהים יותר. חישוב זה נועד להקל על השכבות החלשות ולצמצם פערים חברתיים.

נקודות זיכוי היא הפחתה, זיכוי, מגובה המס הנדרש מהכנסה חייבת במס. זהו סכום המקוזז מתשלומי מס הכנסה, ונכון לשנת 2019 נקודת זיכוי חודשית עומדת על 218 שקלים ונקודת זיכוי שנתית עומדת על 2,616 שקלים. 

שנת מס – היא שנה המתחילה בראשון בינואר ומסתיימת בשלושים ואחד בדצמבר.

 

מי זכאי ליהנות מהטבת מס ליישובים?

הטבת מס ליישובים ניתנת לעובדים הגרים ביישובים מוטבים בהתאם לתקנות הבאות.

הטבת המס ניתנת רק לעובדים שמרכז חייהם הוא ביישוב המוטב. עובד המגיע ליישוב רק לצורך עבודה וגר בו רק במהלך השבוע ובסוף השבוע חוזר אל העיר אינו זכאי לקבל את הטבת המס.

הטבת המס ליישובים ניתנת רק על  הכנסות מיגיעה אישית, הכנסות שאותן מקבל האדם על עבודתו כשכיר או כעצמאי כמו  משכורת, שכר עבודה, קצבת פנסיה או תשלומי קופות גמל. ההטבה לא תינתן על הכנסות שמקרן בהון כמו למשל הכנסות מהשכרת נכסים ועוד.

כל עובד שהתגורר ברציפות במשך שניים עשר חודשים באחד מהיישובים שהוגדר כיישוב מוטב, זכאי לקבל הנחה ממס בהתאם לגובה הזיכוי ולגובה התקרה של אותו יישוב. עובד שלא השלים שניים עשר חודשי מגורים ביישוב המוטב, אינו זכאי להטבת המס.

עובד שהיה תושב של יישוב מוטב במשך כל שנת המס, זכאי לקבל את כל הטבות המס שמקנה היישוב על אותה שנת מס.

עובד שהתגורר ביישוב מוטב בחלק משנת המס יהיה זכאי לקבל את הטבות המס רק על אותו חלק של השנה שבו הוא התגורר ביישוב, אך בתנאי שהשלים לפחות רצף של שניים עשר חודשים באחד או ביותר מהיישובים האלו.

עובד שגר במספר יישובים מוטבים ועבר מאחד לשני באופן רצוף ביניהם ובתנאי שצבר לפחות שניים עשר חודשי מגורים ברצף, זכאי לקבל את הטבת המס. יש לשים לב שהטבת המס תחושב לפי החלק היחסי שבו הוא גר בכל יישוב ובהתאם לתנאים המוגדרים של היישוב.

אם לדוגמה היה העובד גר שמונה חודשים ביישוב אחד ועוד ארבעה חודשים ביישוב שני, סך הכול שניים עשר חודשים ברציפות, הוא יהיה זכאי לקבל הטבת מס עבור שמונה חודשים לפי תנאי הזכאות של היישוב הראשון והטבת מס על ארבעה חודשים לפי תנאי הזכאות של היישוב השני.

 

בשנת 2019 נקבעו שלושה סוגים של יישובים המזכים בהטבת מס:

  • יישובים שבהם ניתנת הטבה בתנאים קבועים במשך כל ימות השנה.

  • יישובים שבהם ניתנת ההטבה רק במחצית הראשונה של שנת המס, יישובים שבהם יהיו העובדים זכאים להטבה חודשית במשך שישה חודשים בלבד. ההטבה החודשית מחושבת כ1/12 מתקרת ההטבה השנתית כפי שנקבעה ליישוב.

  • יישובים שבהם ניתנת הטבה בתנאים מסוימים במחצית הראשונה  של שנת המס והטבה בשיעורים נמוכים יותר במחצית השנייה של שנת המס.

תושב שזכאותו להטבת מס נקבעה לפני שנת 2019 יהיה זכאי לתנאי הטבה גבוהים במחצית הראשונה של שנת 2019 ולתנאי הטבה מופחתים במחצית השנייה.

תושב שהגיע ליישוב מוטב רק בשנת 2019 יהיה זכאי במשך כל תקופת זכאותו לתנאי ההטבה כפי שנקבעו למחצית השנייה של השנה הקודמת.

 

איך אפשר לממש את הטבת המס?

את הזכות למימוש ההטבה אפשר לממש רק לאחר שחלפו שניים עשר חודשים מאת תחילת המגורים ביישוב המוטב.

עובד שזכאי להטבת המס ליישובים יפנה אל המעסיק מיד לאחר השלמת התקופה שבה הוא היה זכאי להטבה או לאחריה. המעסיק יבצע את ההליך מול רשות המיסים וידאג לקבלת ההטבה.

בפנייה אל המעסיק יש לצרף את הטפסים הבאים:

טופס 101 – יש למלא את חלק ח' בטופס, ולסמן את סעיף 3, ואת מועד תחילת המגורים ביישוב המוטב ואת שמו.

אישור תושבות – יש לפנות אל הרשות המקומית, למלא טופס אישור תושבות, להחתים את נציג הרשות על הטופס ולהגיש אותו אל המעסיק.

לאחר קבלת הטפסים יפנה המעסיק אל רשות המיסים, יבצע תיאום מס עם הרשות ויחזיר לעובד את הכספים המגיעים לו מתחילת שנת המס. במקביל הוא יעדכן את פרטיו של העובד וידאג שהחל מהחודש הבא יקבל העובד את הטבת המס.

אם זכאי העובד להטבת מס גם בשנת המס הקודמת, הוא יפנה אל רשות המיסים בצירוף המסמכים הנדרשים ויבקש החזרי מס. 

עובד עצמאי יגיש בכל סוף שנה דו"ח שנתי על הכנסותיו ויצרף אליו את המסמכים המאשרים את זכאותו להטבת מס ליישובים.

 

רוצים ליהנות מהטבת מס, שימו לב שיש הבדלים בין היישובים!

מנגנון הזיכוי במס נועד, בין השאר, לעודד אוכלוסייה לעבור לגור בגליל ובנגב. אך רגע לפני שאתם בוחרים יישוב כדאי לשים לב שהיקפי ההטבה עלולים להיות שונים בין עיר אחת לשנייה, גם אם הן צמודות זו לזו. לעתים יתברר לכם שמרחק קצר של לא יותר מעשרים ק"מ עשוי להגדיל את הטבת המס באופן משמעותי ולהיות שווה הרבה כסף.

באר שבע, לדוגמא, אינה מוגדרת כיישוב מוטב, ולכן תושביה אינם זכאים להטבת מס ליישובים, אך באופקים הקרובה אליה במרחק של כעשרים דקות  נסיעה, אפשר לקבל הטבת מס בגובה של עד 18% מהמשכורת ועד לתקרת שכר שנתית של 234,000 שקלים בשנה.

גם בין נהריה ושלומי, ערים שכנות בצפון, יש פערים בהטבת המס העשויים להגיע עד לאלפי שקלים בשנה. בנהריה קיימת הטבת מס בגובה של 10% עד לתקרה של 162,000 שקלים בשנה המאפשרת זיכוי ממס בגובה של 16,200 שקלים בשנה ואילו בשלומי גובה הטבת המס הוא הוא 19% עד לתקרה של 252,000 שקלים בשנה, מה שמעמיד את היקף הזיכוי השנתי האפשרי על כ – 48,000 שקלים בשנה.

דוגמא נוספת לפערים בהטבות המס הן בין קריית שמונה למטולה. במטולה גובה ההטבה  הוא 13% ותקרת המס היא בגובה של 216,000 שקלים ואילו בקריית שמונה גובה ההטבה היא 19% ותקרת המס היא עד ל – 252,000 שקלים.

הערה חשובה: רשות המיסים מעדכנת כל שנה את היישובים הנכללים ברשימת היישובים המוטבים ואת גובה ההטבה ותקרות המס. לכן, אם אתם מעוניינים לעבור ליישוב מוטב כדי להפחית את תשלומי המס, חשוב להתעדכן באתר של רשות המיסים האם היישוב עדיין נמצא ברשימה ומה גובה ההטבה ותקרת המס העדכניים.

 

הטבת מס ליישובים – אתם שואלים המומחים עונים!

שאלה: היישוב שבו אני גר הוצא מרשימת היישובים המוטבים בחודש מרץ 2018 האם אפסיק לקבל את הטבת המס?

תשובה: אם היית תושב ביישוב בכל שנת המס של 2017 ואתה ממשיך להיות תושב באותו היישוב גם בשנת 2019, תהיה זכאי להמשך ההטבה החל מחודש אפריל 2018 ועד לחודש דצמבר 2019. בשנת המס 2020 לא תהיה זכאי להטבת המס, אלא אם היישוב שבו אתה גר ייכנס שוב לרשימת היישובים הזכאים להטבת מס.

 

שאלה: איך מחשבים את הטבת המס?

תשובה: אם, לדוגמא, אתה גר ביישוב שבו הטבת המס המגיעה היא עשרה אחוז עד לתקרה של 162.000 שקלים בשנה ואתה משתכר כ – 40,000 שקלים בחודש, חישוב ההטבה ייעשה כך:

מכפילים 162,000 ב- 10% ומקבלים 16,200 שקלים.

כעת יש לחשב את סכום המס שעליך לשלם על הכנסתך השנתית: כ- 140,000 בשנה.

מהסכום: 140,000 שקל מפחיתים את סכום ההטבה בסך של 16,200 שקלים מסכום החוב למס הכנסה ומקבלים 124,000 שקלים, שזהו הסכום שאותו עלייך לשלם למס הכנסה. 

דוגמה נוספת:

דוד חייב לשלם למס הכנסה סכום של 50,000 שקלים לשנה. דוד גר ביישוב שמקבל הטבת מס בגובה של 10% ותקרת המס ליישוב היא 162,000 שקל לשנה. 

מכפילים: 162,000 ב- 10% ומקבלים 16,200 שקלים, שזו הטבת המס.

כעת מפחיתים 16,200 שקלים מ- 50,000 שקלים ומקבלים: 33,800 שקלים, שזהו הסכום שיש לשלם למס הכנסה.

 

שאלה: הטבת המס המגיעה שלי גבוהה מהתשלום השנתי שעליי לשלם למס הכנסה. האם  אני זכאי לקבל את ההפרש?

תשובה: אתה לא תקבל את ההפרש, אך גם לא תשלם כלל מס.

לדוגמה: אם אתה משתכר 150,000 שקלים בשנה וחבות המס שלך היא 15,000 שקלים לשנה וביישוב שבו אתה גר ההטבה עומדת על 18,000 שקלים. גובה ההטבה גבוה יותר מהמס שעליך לשלם, אתה אומנם לא תזוכה בהפרש, אך גם לא תשלם בכלל מס.

 

שאלה: אני עובד במעלות, אך גר ברעננה, האם אני זכאי להטבת מס?

תשובה: לא, אינך זכאי. מאחר ומקום המגורים של העובד הוא הקובע את הזכאות למס ולא מקום העבודה, אינך זכאי להטבת מס.

 

שאלה: איך אוכל לדעת אם היישוב שבו אני גר זכאי להטבת מס?

תשובה: אתה יכול לפנות אל הרשות המקומית, בדרך כלל הרשויות המקומיות יודעות אם קיימות הטבות מס ליישוב.

בנוסף, רשימת היישובים הזכאים להטבת מס מתפרסמת בחוברת "דע את זכויותיך" שאותה תוכל לקבל אצל פקיד השומה במחוז שלך או לראות את הרשימה באתר האינטרנט של רשות המיסים.

 

הטבת מס ליישובים – משולחנו של עורך הדין

החוק קובע כי כדי להיות זכאי להטבת מס על העובד להיות "יחיד שמרכז חייו באותו יישוב".  לא אחת עלתה בבתי המשפט השאלה מה דינו של אדם המתגורר בשני יישובים כאשר רק אחד מהיישובים מוגדר כיישוב מוטב, ומה דינו של אדם שהתגורר שנים רבות ביישוב מוטב, אך נאלץ להעתיק את מגוריו ליישוב אחר, שאינו מוטב, לצורך עבודה לימודים וכו', אך קשריו עם היישוב המוטב לא נותקו.

פסק הדין עמ"ה 21/72 הלפרן נגד נ' פקיד שומה בעפולה עוסק באדם שהתגורר והפעיל בית חרושת בבית שאן, יישוב המוגדר ביישוב מוטב, אך במקביל הייתה לו דירה בבעלותו בתל אביב. כדי להחליט אם לתובע מגיעה הטבת מס או לא התבסס פקיד השומה על נתונים של צריכת מים וחשמל ונתונים דומים בשני הבתים. בהתאם לנתונים נוכח פקיד השומה לדעת כי עיקר מגוריו של התובע היו בתל אביב, ולכן לא אפשר לו ליהנות מהטבת המס. בית המשפט קיבל את החלטת פקיד המס ודחה את התביעה.

גם בתביעה שהגיש פהים דקוואר איברהים נגד פקיד השומה בחיפה עלתה שאלה דומה. בפסק הדין עמ"ה 151/92 דחה בית המשפט את התביעה של פהים דקוואר איברהים. שהחזיק בית במעלות תרשישא, אך גר רוב הזמן בחיפה ותבע הטבת מס ליישובים. 

בנימוקי פסק הדין כתב השופט שהטבת המס אינה ניתנת למי שמנהל חיים כפולים, גר ביישוב מוטב וגם במקום אחר. לתובע, כתב השופט תמיד קיימת האופציה לעזוב את היישוב בעתות סכנה והוא אינו תורם לאכלוס של היישוב כמו תושב אחר המתגורר אך ורק ביישוב. לכן, קבע השופט, מאחר שהתובע אינו מגשים את המטרות שלשמן ניתנה ההטבה, הוא אינו זכאי להטבה הזו.

בפסק דין עמ"ה 517/04, משה צייגר נגד פקיד השומה באילת קיבל השופט את תביעתו של תושב אילת שאשתו וילדיו עברו לגור ברעננה, אך הוא ממשיך בעיסוקו באילת. התובע מתגורר בעיר ורק בחלק מסופי השבוע או החגים הוא מצטרף לאשתו והילדים ברעננה ובחלק אחר הם מצטרפים אליו. בפסק דין זה קבע השופט כי על אף שהאישה והילדים עברו לגור ברעננה, העיר אילת נותרה להיות מקום המגורים הקבוע, ולכן הוא זכאי להנחות הניתנות לתושבי אילת.

לסיכום, הטבת מס ליישובים היא הטבה שמטרתה להקל על תושבים הגרים ביישובים מוטבים ולעודד הגירה של אוכלוסייה מבוססת אל היישובים האלו. הטבות המס אינן אחידות, יש פערים בין היישובים השונים בגובה ההטבה ובתקרת ההכנסה המזכה בהטבת מס ליישובים.

הטבות מס לישובים
עוד בנושא מיסים
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש