הבטחת הכנסה – מי זכאי?

הבטחת הכנסה היא הדרך של המדינה להבטיח קיום בסיסי בכבוד לכל אזרח במדינה. כל אחד יכול למצוא את עצמו זקוק יום אחד להבטחת הכנסה, גם אם כיום מצבו הכלכלי נהדר. לכן, חשוב לדעת מה זה בדיוק הקצבה ומהם תנאי הזכאות לקבלתה.

 

מה זה הבטחת הכנסה?

הבטחת הכנסה היא תשלום חודשי שאזרח יכול לקבל מהמדינה, אם הכנסתו נמוכה מרף שקבעה המדינה, או שאין לו הכנסה כלל. התשלום מתקבל מביטוח לאומי, ומולו יש להתנהל כדיי לקבל את הכסף. מטרת הבטחת ההכנסה היא שלכל אזרח תהיה לפחות הכנסה מינימאלית כלשהי כדיי שיוכל להתקיים בכבוד. ההכנסה המינימאלית שקבעה המדינה היא אותה קצבה שהביטוח הלאומי משלם, ונכון ל-1.1.2020, גובה הקצבה המלאה (ניתן לקבל גם חלקית) נע בין כ- 1400 ₪, ועד ל- 4,480 ₪. 

 

מי זכאי להבטחת הכנסה

ישנם שישה תנאים מצטברים שקובעים את הזכאות לקבלת הקיצבה ואת גובה התשלום. בנוסף, יש מספר קריטריונים שמי שעומד בהם לא זכאי כלל להבטחת הכנסה.

 

תנאי ראשון:

נדרש להיות תושב ישראל למשך תקופה של לפחות 24 חודשים רצופים. אדם שמשך תקופתו נמוך מ-24 חודשים רצופים עדיין יכול להיות זכאי לקיצבה, אם הוא אחד מאלה:

 • עולה חדש, שמלאו לו 12 חודשי תושבות, לא בהכרח רצופים, וטרם חלפו חמש שנים ממועד עלייתו ארצה.
 • עולה חדש, שמלאו לו 12 חודשי תושבות, לא בהכרח רצופים, ומלאו יותר מחמש שנים ממועד עלייתו ארצה, ומתקיים לגביו אחד מאלה: הוא הורה חד הורי או חי בנפרד מבן/ בת הזוג; הוא חולה; היא בהריון; הוא במוסד או בתהליך לגמילה מסמים ו/או אלכוהול.
 • אדם המקבל מהביטוח לאומי את אחת מהקצבאות האלה: קצבת שאירים; קצבת נכות מעבודה; קצבת אזרח ותיק; קצבה לקרוביו של אדם שנפטר בשל תאונת עבודה; או קצבה למתנדב שנפצע בשל התנדבותו.
 • בן או בת הזוג של אדם העומד באחד מהתנאים הללו. כלומר, אדם שאשתו לדוגמא, היא עולה חדשה שמלאו לה 12 חודשי תושבות ועדיין לא חלפו 5 שנים ממועד עלייתה לארץ, יחשב לתושב לעניין זכאות ללקבלת הקצבה.

 

תנאי שני:

נדרש להיות בן 20 ומעלה. אם מלאו לך 18 שנים, וטרם מלאו לך 20 שנים, תוכל עדיין להיות זכאי להבטחת הכנסה, אם מתקיים לגבייך אחד מאלה:

 • אתה חולה.
 • את בהריון.
 • אתה בהליך גמילה מסמים ו/או אלכוהול.
 • אתה לומד באולפן.
 • אתה משתתף בתוכנית שיקומית מאושרת.

יצוין, שאדם שהוא הורה, יכול להיות זכאי לקיצבה בכל גיל. כלומר, גם נערים מתחת לגיל 18 יכולים להיות זכאים להבטחת הכנסה, אם הם הורים.

 

תנאי שלישי:

נדרש שגובה ההכנסה שלך לא עובר רף מסוים שנקבע בחוק. ההכנסה המחושבת לעניין זה היא הכנסה מעבודה וגם הכנסה שאינה מעבודה, וכן כוללת את הכנסת בן/ בת הזוג אלא אם מתקיים:

 • בן או בת הזוג נמצא/ת במאסר או מעצר למשך זמן הגדול מ- 30 ימים.
 • בני הזוג לא חיים תחת אותה קורת גג: נדרש שבני הזוג לא יכלכלו אחד את השני/ה במשך יותר מ-30 ימים רצופים. כמו כן, על האישה החיה בנפרד לתבוע מזונות מבן הזוג, אלא אם הוא נכה שקצבת הנכות שהוא מקבל היא הכנסתו היחידה, או שהם חיים בנפרד למעלה מ-12 חודשים.
 • בני הזוג לא מנהלים משק בית משותף: נדרש שבן הזוג האחר יהיה מחויב לפי בית משפט לשלם מזונות.
 • בני הזוג לא מכלכלים זה את זה, והמבקש/ת הבטחת הכנסה לא דורש דמי מזונות, בשל חשש לפגיעה פיזית בו מצד בן הזוג השני.

 

גובה ההכנסה המקסימאלי, המאפשר קבלת קצבה תלוי במצב המשפחתי של מבקש הבטחת ההכנסה, ובגילו. סכומי ההכנסה המקסימאלית הם:

 • עבור אנשים מתחת לגיל 55:
 • יחיד: עד הכנסה של 3,044 ₪.
 • יחיד עם ילד: עד הכנסה של 7,304 ₪.
 • יחיד עם שני ילדים: עד הכנסה של 8,112 ₪.
 • בני זוג: עד הכנסה של 4,198 ₪.
 • בני זוג עם ילד: עד הכנסה של 4,652 ₪.
 • בני זוג עם שני ילדים: עד הכנסה של 5,457 ₪.

 

 • עבור אנשים בני 55 ומעלה:
 • יחיד: עד הכנסה של 4,009 ₪.
 • יחיד עם ילד: עד הכנסה של 8,828 ₪.
 • יחיד עם שני ילדים: עד הכנסה של 10,295 ₪.
 • בני זוג: עד הכנסה של 5,570 ₪.
 • בני זוג עם ילד: עד הכנסה של 6,383 ₪.
 • בני זוג עם שני ילדים: עד הכנסה של 7,158 ₪.

 

תנאי רביעי:

נדרש שהמבקש לא יחזיק ברכב (או בכמה רכבים) ששוויו עולה על 41,373 ₪. לעניין זה רכב פירושו גם אופנוע, והחזקה ברכב פירושה גם שימוש בדרך קבע ברכב של מישהו אחר. שווי הרכב נקבע בהתאם לממד יולי/ינואר האחרון של לוי יצחק. ניתן עדיין לקבל הבטחת הכנסה, גם אם שווי הרכב עולה על הסכום האמור אם:

 • מבקש הבטחת ההכנסה הוא מורשה נהיגה של אדם שזכאי לקצבת ניידות (והרכב המדובר שייך לאותו אדם).
 • אחד מבני המשפחה (גרעינית בלבד) הוא נכה עם מוגבלות ברגליים המוכר על ידי רופא של הביטוח הלאומי.
 • בנו של מבקש הבטחת ההכנסה הוא נכה.
 • מבקש הבטחת ההכנסה או בן/בת זוגו חולים, ורישיון רכבם הופקד במשרד הרישוי.
 • הרכב משמש להסעת קרוב משפחה חולה לטיפולים באופן תדיר. נדרש אישור של רופא הביטוח הלאומי לשם הכרה בכך.

 

בנוסף, ניתן להיות זכאי להבטחת הכנסה למשך תקופה מקסימאלית של 3 חודשים, גם אם הרכב עולה בשוויו על הסכום הנקוב, אם:

 • מבקש הבטחת ההכנסה הוא הורה לילד המקבל קצבת נכות או קצבת ניידות, אשר רכש רכב נוסף וכעת הוא מחזיק בשני רכבים.
 • מבקש הבטחת ההכנסה הוא הורה לילד המקבל קצבת נכות שהפסיק לקבל קצבה זו.
 • מבקש הבטחת ההכנסה הוא אלמן, והרכב שייך לבן הזוג שנפטר.
 • מבקש הבטחת ההכנסה קיבל הבטחת הכנסה, והוא בעל הרכב, וכעת הוא נכנס למעצר או למאסר, או שהוא נפטר.

יצוין שמשפחה שבבעלותה 2 רכבים, ואחד משמש להסעת ילד נכה או אדם אחר הזכאי לקצבת ניידות, הרכב המשמש לכך לא יחשב כהכנסה. 

 

תנאי חמישי:

נדרש שהמבקש הבטחת הכנסה, ובן/בת זוגו יתייצבו בשירות התעסוקה וישתפו עולה עם הפקיד, אשר מציע להם משרות. אי שיתוף פעולה יוביל לשלילת זכאות למשך חודשיים.

 

קריטריונים ששוללים את הקיצבה:

ישנם מספר קריטריונים כאמור, שעמידה בהם דווקא שוללת זכאות לקצבה. אדם העומד באחד או יותר מהקריטריונים הבאים אינו זכאי להבטחת הכנסה:

 • הוא לומד במוסד להשכלה גבוהה, ישיבה, מוסד תורני, מוסד על תיכוני ומוסד להכשרת כהני דת. עם זאת ישנם חריגים לכלל זה, ואדם העומד באיד החריגים, עדיין יכול להיות זכאי לקיצבה:
 • אדם שלומד הכשרה מקצועית בלבד, ששובץ בה על ידי שירות התעסוקה.
 • הורה חד הורי, אשר לומד במוסד להשכלה גבוהה, ואשר קיבל הבטחת הכנסה ב- 16 מתוך 20 החודשים האחרונים (לפני תחילת הלימודים במוסד). חריג זה לא חל על לימודי תואר שני או שלישי. כמו כן, חריג זה מאפשר זכאות לתקופה של עד 36 חודשים בלבד.
 • אדם השוהה במוסד כלשהו, והחזקתו במוסד (במלואה) משולמת על ידי המדינה, רשות מקומית, מוסד דתי, או הסוכנות היהודית.
 • אדם שהוא או בן/בת זוגו משרתים בצה"ל בשירות סדיר.
 • אדם שהוא חבר קיבוץ או חבר מושב שיתופי.

 

לסיכום

יתכן שגם לך מגיעה הבטחת הכנסה. כדיי לבדוק זאת, יש לבדוק האם אתה עומד בכל אחד מחמשת התנאים, וכן שאינך עומד בקריטריונים ששוללים זכאות. במידה ואתה אכן זכאי, ניתן לבדוק את סכום הזכאות באתר הביטוח לאומי באמצעות מחשבון ייעודי לכך.

הבטחת הכנסה
עוד בנושא צרכנות
חיסכון ותוכניות חיסכון חוץ בנקאיות
תוכניות חיסכון חוץ בנקאיות

מדיניות מחיה של "מהיד לפה" היא מושג המייצג מצב של בסיס פיננסי צר המספק בקושי צרכים מינימליים. כדי למנוע תקופות רעועות כלכלית, יועצים פיננסיים ממליצים

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
Search