דמי מחלה – סקירה על זכאות

לאחר כמה ימים בבית מקבלים דמי מחלה? מה נחשב מחלה? כמה ימי מחלה אני זכאי לקבל? האם הם נצברים? ננסה לענות על שאלות עלו ועוד במדריך זה.

 

מה זה דמי מחלה?

דמי מחלה הם תשלום המגיע לעובד עבור ימים בהם היה אמור לעבוד, אך הדבר נבצר ממנו בשל מחלה. ישנם עובדים אשר דמי המחלה שלהם, והתנאים לזכאות להם, מוסדרים בהסדרים קיבוציים כמו עובדים בענף החקלאות וענך ההובלה. עבור יתר העובדים, דמי המחלה משולמים לפחות בהתאם למינימום שנקבע בחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976. חשוב לציין, שיש מקומות עבודה המעניקים לעובדיהם מעבר לקבוע בחוק, וזה כמובן חוקי.

 

מה נחשב מחלה?

מחלה מזכה, כלומר כזו שבגינה זכאי עובד לקבל דמי מחלה, היא אחת משתי מגבלות:

 1. אי כושר זמני או קבוע של עובד לבצע את עבודתו, שנובע ממצב בריאותי לקוי, בהתאם לממצאים רפואיים.
 2. אי כושר חלקי, הנובע ממגבלה רפואית. כלומר מצבים בהם רופא קבע שהעובד לא יכול לבצע מטלות מסוימות, בשל מצב בריאותי לקוי, ולכן אינו מסוגל למלא את תפקידו במלואו. במצב זה, המעסיק נדרש להציע לעובד עבודה מתאימה אחרת, שאותה יכול העובד לבצע, באותו השכר. במידה שלא הוצעה עבודה מתאימה אחרת, יהיה זכאי העובד לדמי מחלה.

 

מצבים נוספים המזכים בדמי מחלה

החוק קובע מספר מצבים בהם עובד, הגם שאינו חולה בעצמו, זכאי לימי מחלה, והם:

 1. דמי מחלה עבור מחלת בן או בת זוג: עובד זכאי לתשלום עבור 6 ימים בשנה, בגין מחלת בן/בת זוגו, מתוך ימי המחלה אותם צבר.
 2. דמי מחלה עבור מחלת הורה: עובד זכאי לתשלום עבור 6 ימים בשנה, בגין טיפול בהורה הזקוק לטיפול או השגחה, שגילו 65 ומעלה.
 3. דמי מחלה עבור טיפול בילד חולה: עובד זכאי לקבל תשלום עבור מחלה של ילדו. מספר ימי המחלה בתשלום נקבע כך:
 • עובד שכיר או עצמאי שאינו הורה יחידני: 8 ימי מחלה בשנה.
 • עובד שכיר או עצמאי שהוא הורה יחידני, או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית, זכאי ל – 16 ימי מחלה.
 • עובד שכיר או עצמאי שהוא הורה יחידני, וגם הילד נמצא בחזקתו הבלעדית, יכול לנצל עד 110 ימי מחלה מתוך צבירתו.
 • עובד בעל ותק של שנה ומעלה אצל אותו מעסיק, שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 18 שנים, זכאי לתשלום בגין מחלת הילד עד למיצוי מלוא ימי המחלה שצבר.
 • עובד שהוא בן זוג של אדם החולה במחלה ממארת יכולים לנצל עד 60 ימים מתוך ימי המחלה או החופשה שצברו.
 • היריון וטיפולים: עובד יכול לנצל 7 ימי מחלה מתוך הימים שצבר בגין של בדיקת היריון של בת הזוג, לידה, טיפולי פוריות ומקרים נוספים הקשורים להיריון בת הזוג.

 

מתי לא זכאים לדמי מחלה?

ישנם מצבים בהם למרות שהעובד חווה מחלה מוכרת, ואמור להיות זכאי לדמי מחלה, הוא לא יהיה זכאי. מצבים אלו הם:

 

 • עבודה בזמן מחלה: עובד שבחר לעבוד למרות היותו חולה במחלה מזכה אינו זכאי לקבל דמי מחלה, בתוספת לשכר שקיבל.
 • עובד, אשר בזמן תקופת המחלה המזכה, מקבל תשלום אחר על פי חוק, כגון דמי פגיעה עקב תאונת עבודה, המשולם ע"י ביטוח לאומי.
 • למרות האמור בסעיף ב, תשלום שמקבל העובד בגין זכאות לקצבת נכות כללית ו/או זכאות לפיצוי לפי פקודת הנזיקין, אינו מבטל את הזכאות לדמי מחלה.

 

 

חליתי במחלה מזכה, מה עליי לעשות?

על מנת לקבל את דמי המחלה, יש להודיע למעסיק על היעדרות מהעבודה תוך שלושה ימים מיום ההיעדרות הראשון בשל המחלה, וכן להעריך מה יהיה משך ההיעדרות. כמו כן, יש להמציא תעודת מחלה, המוכרת יותר בשמה העממי, אישור מחלה. אישור המחלה צריך להיות חתום על ידי רופא, וכן לכלול את שם החולה ומספר זהותו, תקופת המחלה עד כה והתקופה המשוערת להמשכה, שם הרופא ותאריך הנפקת האישור. אישור זה ניתן להביא מקופת החולים בה העובד חבר, או מבית החולים בו טופל.

 

איך מקבלים תעודת מחלה?

החל משנת 2017, ניתן לקבל אישור מחלה מרופא המשפחה, עבור היעדרות בגין ארבעת הימים הראשונים, ללא צורך להיפגש עם הרופא. כלומר, ניתן להתקשר למרפאה ולבקש אישור מחלה, וכיום ניתן לעשות זאת גם באתר האינטרנט של הקופה.

חשוב לציין, שבאופן כללי אסור לרופא לספק אישור מחלה בדיעבד בגין היעדרות. ניתן לספק אישור בדיעבד רק במצב בו המחלה מתועדת בקופת החולים, והאישור צריך לתאום את מספר הימים המתועדים. בהיעדר תיעוד, רופא יוכל לרשום ימי מחלה בדיעבד רק בגין החודש שקדם לבקשה, והוא יוכל לרשום רק עד 4 ימי מחלה.

כמו כן, אותו רופא יכול לרשום לעובד עד 30 ימי מחלה בגין מחלה אחת.

 

תקופת הזכאות

לפי החוק, מספר ימי המחלה להם זכאי עובד יהיה הנמוך מבין יום וחצי עבור כל חודש עבודה, או 90 ימים. לדוגמא, עובד שעובד 40 חודשים אצל מעסיק מסוים זכאי ל – 60 ימי מחלה. מנגד, עובד המועסק אצל מעסיק מסוים במשך 70 ימים יהיה זכאי ל – 90 ימי מחלה בלבד, ולא 105 כפי שמתבקש מהחישוב. כמו כן, החישוב מתייחס לחודשים מלאים. עבור חודש עבודה שאינו מלא, החישוב הוא יחסי. כלומר, חצי חודש מזכה ב – 1.5*0.5 ימי מחלה, כלומר 0.75 ימים.

בכפוף למגבלת כמות ימי המחלה, החוק קובע שהתשלום יחושב כך:

 • עבור יום ההיעדרות הראשון – אין זכאות לתשלום
 • עבור יום ההיעדרות השני והשלישי – זכאי העובד לתשלום בגין חצי יום עבודה על כל יום שהחסיר.
 • עבור יום ההיעדרות הרביעי והילך – העובד זכאי לתשלום יום עבודה מלא עבור כל יום היעדרות.

לדוגמא, חישוב דמי המחלה עבור עובד שנעדר מהעבודה 6 ימים בגין מחלה מזכה ושכר יום עבודה עבורו הוא 300 ₪ הינו:

 • 0 ₪ עבור היום הראשון.
 • 150 ₪ עבור היום השני והשלישי. סך הכל 300 ₪.
 • 300 ₪ עבור היום הרביעי, החמישי והשישי. סך הכל 900 ₪.

לכן, בסך הכל יקבל העובד 1200 ₪ עבור היעדרותו.

 

מהו השכר הקובע בחישוב דמי מחלה?

לצורך חישוב דמי מחלה, מחשיבים את שכר הבסיס, תוספת ותק, תוספת, תוספת משפחה, ותוספת מחלקתית או מקצועית, להם זכאי העובד כשאינו חולה. דמי נסיעה לא נכנסים לחישוב זה.

 

מה לגביי עובדים שעתיים או לפי תפוקה?

עבור עובד המשתכר בהתאם לתפוקה שהוא מייצר, יחושב ממוצע התוצרת היומי שלו, וזה יהווה את שכר הבסיס לצורך חישוב דמי מחלה. עבור עובד שעתי, על אף שאין הגדרה פורמאלית בחוק, נהוג לחשב את השכר הממוצע ליום עבודה של העובד בשלושת החודשים האחרונים. יש לשים לב שלא ניתן לקבל תשלום יום מחלה עבור יום בו העובד השעתי לא היה אמור לעבוד מלכתחילה (לא נקבעה עבורו משמרת).

 

צבירה ופדיון של ימי מחלה

באשר לצבירה, כפי שכבר צוין, ימי המחלה ניתנים לצבירה מדי שנה, עד לצבירה מקסימאלית של 90 ימים בסך הכל. מבחינת פדיון, החוק לא מחייב את המעסיק לאפשר לעובד לפדות בכסף את ימי המחלה שנותרו לו בעת סיום העסקתו. עם זאת, כאמור ישנם מעסיקים המספקים לעובדיהם תנאים סוציאליים מעבר למינימום הקבוע בחוק, וחלקם מאפשרים צבירה נוספת ואף פדיון של ימי מחלה. כדיי לברר את זכאותכם, יש להתבונן בחוזה ההעסקה, או לפנות למחלקת שכר במקום עבודתכם. 

בהקשר זה חשוב לציין, שכמו שכר, הפרשה לפנסיה, רכב צמוד וחופשה שנתית מטעם המשרד, תנאי ימי המחלה הינם חלק בלתי נפרד מתנאי ההעסקה של עובד. לכן, כדאי לבדוק תנאים אלו בעת כריתת חוזה ההעסקה, וניתן גם להתמקח עליהם. מיקוח על ימי חופשה אומנם נשמע כמו כסף קטן, אך למעשה מדובר בלא מעט כסף. כך למשל, עבור עובד המרוויח 10,000 ₪ בחודש, יום עבודה שווה בערך ל- 450 ₪, ולכן אפשרות לפדות 90 ימי מחלה בסיום ההעסקה מעניקה לעובד 40,500 ₪.

 

חלוקת ימי מחלה בין בני זוג

בעקבות תיקון החוק בשנת 2016, הורים יכולים להתחלק בניצול ימי מחלה בגין מחלת ילדם המשותף. במקרה כזה, ספירת הימים תחושב באופן משולב, ולא עבור כל הורה בנפרד. זהו יתרון גדול עבור ההורים, כיוון שהם יכולים להתחלק בימי המחלה, ללא צורך לדאוג מאיפוס זכאות, או קבלת תשלום חלקי. לדוגמא, הורה א לקח ארבעה ימי מחלה כדיי לטפל בילד החולה, וכעת הורה ב מחליף אותו ולוקח ימי מחלה. לפני התיקון לחוק, הספירה הייתה מתאפסת, ולכן הורה ב לא היה מקבל תשלום בגין יום היעדרותו הראשון, והיה מקבל תשלום חלקי עבור היום השני והשלישי. לאחר התיקון, הורה ב יקבל תשלום מלא החל מהיום הראשון.

כדיי שספירת ימי המחלה תחושב באופן משולב, יש להודיע למעסיק של כל הורה על ימי המחלה שלקח ההורה האחר. 

בחורה מצוננת - דמי מחלה
עוד בנושא צרכנות
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש