מהו גובה המקדמות שעצמאים משלמים במס הכנסה ואיך זה מחושב

במדינת ישראל קיימת חובת תשלום של עסק על כל הכנסה מעסק או משלח יד. אחת הדרכים הנפוצות לביצוע תשלום זה, בה עושים שימוש מרבית העסקים בישראל – היא שיטת תשלום מקדמות של עצמאיים.  כיצד שיטת תשלום המקדמות מתבצעת? כיצד מחושב גובה התשלום? כל הפרטים, במאמר שלפניכם. 

 

תשלום מקדמות של עצמאיים

על פי החוק במדינת ישראל, כל בעל עסק חייב לשלם מס על כל הכנסה "חייבת במס". הכנסה חייבת במס, היא כל הכנסת עבודה, ממנה הופחתו סכומים שאינם חייבים במס (סכומים עליהם קיים פטור מס או סכומים שמוכרים בניכוי מס). כאשר מדובר בעסק הכולל עובדות ועובדים, האחריות על תשלום מס ההכנסה של העובדים מוטלת על בעל העסק: על בעל העסק לנכות במקור משכרם את המיסים, ולהעבירם למס הכנסה.

 

כיצד בפועל מתבצע תשלום המס?

לאחר פתיחת תיק עסק במשרד השומה של מס הכנסה, מועבר על ידי פקיד השומה פנקס מקדמות. בפנקס ישנם שוברי תשלום, אותם יש לשלם בכל 15 לחודש בהתייחס לחודש הקודם (למשל, ב-15 בפברואר עליכם לשלם את המקדמה של ינואר, וכן הלאה). את גובה המקדמה החודשית קובע פקיד השומה, וזאת על פי המתודה שתוצג להלן.

בסוף השנה, סך 12 המקדמות מושווה עם הסכום הסופי הנדרש למס, ונעשות ההתאמות הנדרשות. בנוסף, המקדמות שייקבעו לשנת המס הבאה עוברות דיוק בהתאם למס בפועל ששולם בשנת המס הקודמת, כך שעם הזמן וצבירת הוותק של העסק המקדמות הולמות יותר ויותר את הממוצע החודשי של תשלום המס הסופי בדיעבד.

 

מהו גובה המס הסופי אותו עצמאי צריך לשלם?

בין אם מדובר בעוסק מורשה ובין אם בעוסק פטור, מס ההכנסה שעצמאי צריך לשלם מחושב בשלושה שלבים. ראשית, מחושב הרווח לצרכי מס, כלומר כלל ההכנסות בניכוי ההוצאות המוכרות וניכויים נוספים, כמו ביטוח פנסיוני, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוח לאומי. לאחר מכן, המס מחושב על פי מדרגות המס המקובלות בכלל המשק. לבסוף, אם ישנן הנחות במס מכל סיבה שהיא, הן מופחתות מהתשלום הסופי.

אולם, פקידי מס הכנסה לא ממתינים עד סוף השנה כדי לקבל את המס, ודורשים תשלום חודשי של המקדמה. המקדמה נקבעת מראש על ידי פקיד שומה בהתאם להיסטוריה של העסק (אם ישנה), או למאפיינים של סוג העסק בהשוואה לעסקים דומים אחרים, כפי שיפורט בהמשך.

 

במקרים רבים, גם לקוחות העסק משלמים חלק מהמיסים של העסק

בהתאם לאופי העסק ולסוג הלקוחות, ייתכן שמס הכנסה ידרוש מהלקוחות לשלם עבור העסק חלק מהמס הנדרש. הווי אומר, במקום שבעל העסק יקבל מהלקוחות הכנסה החייבת במס, ולאחר מכן הוא יצטרך לשלם מס על הכנסה זו – הוא יקבל מהם מראש תשלום בניכוי המס אותו יהיה חייב בעל העסק לשלם בגין אותו תשלום, וכך הכנסה זו לא תהיה חייבת יותר במס. סכומים אלה מקוזזים בתהליך החישוב הסופי, כך שמס הכנסה מקבל בסופו של תהליך את סכום המס המלא, חלקו מבעל העסק וחלקו מהלקוחות.

 

מהו גובה המקדמה החודשית שעל עצמאיים לשלם?

כאמור, גובה המקדמה נקבע על ידי פקידי השומה. לא מדובר בסכום שרירותי, כי אם בהערכה מבוססת של סכום המס השנתי הסופי אותו יצטרכו בעלי העסק לשלם בסופו של דבר. במקרים בהם העסק פעיל כבר לפחות שנה, ההערכה מבוססת על הדו"ח השנתי הקודם אותו הגישו בעלי העסק.

כאשר מדובר בעסק חדש, פקידי השומה מתבססים על ממוצעים בענף או בתחום, בצירוף ההערכה של בעלי העסק לגבי ההכנסות הצפויות. לאחר שנה נעשות ההתאמות הנדרשות, עד שבדרך כלל סכום המקדמה קולע פחות או יותר לממוצע המס החודשי בדיעבד בסוף השנה.

 

מה כולל הדו"ח השנתי הקובע את תשלום המס

לפני הכל, כדאי לדעת שבתקופת הגשת הדו"ח השנתי (שמרחשת בדרך כלל באיזור אפריל – מאי), רשות המיסים מעניקה סיוע באמצעות מתן הדרכה במילוי הדו"ח. חשוב מאוד למלא את כל הטפסים בצורה נכונה ומדויקת, שכן טעויות עלולות להוות בעיה חוקית מצד אחד, ומצד שני הן עלולות גם לעלות לכם כסף מיותר.

עסקים שאינם מוגדרים כחברה יכולים להגיש את הדו"ח באופן מקוון. עבור כל שאר העסקים – קיימת חובה להדפיס ולחתום פיזית על כל הטפסים, ולאחר מכן להגישם לפקיד השומה באופן ידני. יחד עם זאת, כדאי לדעת שבתקופת מגפת הקורונה ישנם קריטריונים נוספים המאפשרים להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון. מומלץ לברר מראש באתר רשות המיסים האם אתם עונים לאחד הקריטריונים המאפשרים הגשה מקוונת.

רק לאחר חישוב המס השנתי הסופי, יתברר האם סך המקדמות הולם את סך המס הנדרש, או לחלופין האם הוא נמוך או גבוה ממנו. דרישה לתשלומים נוספים או קבלת החזר, בהתאם למצב, יתקבלו בתוך כמה חודשים, כפי שיפורט להלן.

 

האם ניתן להקטין את גובה המקדמה?

בהחלט ניתן להקטין את גובה המקדמה. אם אתם צופים שהעסק שלכם יניב פחות רווחים ממה שהעריך פקיד השומה, תוכלו להגיש בקשה להקטנת המקדמה. אולם, בסופו של דבר, אם החישוב לוקה בהערכת חסר, על בעל העסק יהיה להשלים את התשלום בסוף השנה, בתוספת ריבית והצמדה. כלומר, בסוף השנה סכום המס שישולם יהיה בדיוק סכום המס הנדרש בהתאם להכנסות העסק בכל אחד מהחודשים.

לפיכך, אם לא מדובר בהפרשים גדולים במיוחד, אין טעם להתעסק עם הקטנת המקדמה. יחד עם זאת, עסקים רבים, בדרך כלל חדשים או קטנים, זקוקים לכסף מזומן באופן חודשי, ולכן האפשרות  לבקשת הקטנת המקדמה אכן קיימת. כל שצריך לעשות הוא למלא את הטופס לבקשה לביטול/ הקטנת מקדמות הזמין באתר של רשות המיסים, ולשלוח אותו לפקיד השומה הרלוונטי.

חשוב מאוד לדעת, שעד שהבקשה להקטנת גובה מקדמות מאושרת (או לחלופין – נדחית), גובה המקדמה הנדרשת איננו משתנה, ועל העסק לשלם את המקדמות המקוריות כפי שנקבעו מלכתחילה על ידי פקידי השומה. רק לאחר אישור הבקשה ניתן לעבור לתשלומים הנמוכים יותר. עד אז, היעדר תשלום של המקדמה כפי שנקבעה על ידי פקיד השומה מהווה בעיה חוקית.

 

מה אם סך המקדמות עולה על סך המס אותו יש לשלם?

בסוף השנה, בהתאם לדו"ח השנתי, סך המס מחושב באופן סופי, כאשר בשלב זה מתבצעים התיקונים הנדרשים. בתוך שלושה חודשים לאחר סוף השנה הקודמת, צפוי להתקבל החזר ממס הכנסה על כל התשלומים העודפים. כאמור, התיקון יכול להיעשות גם בכיוון ההפוך (כלומר – יתברר כי המס ששולם היה נמוך ממס הנדרש כחוק) ועל בעל העסק יהיה להוסיף תשלומי מס על חודשים בהם ההכנסה הייתה גבוהה יותר מהצפוי, בתוספת ריבית והצמדה.

 

האם תשלום מקדמה הוא האמצעי היחיד לתשלום מס באופן חודשי?

תשלום מקדמה אינו הדרך היחידה לתשלום מס באופן חודשי. כמוצג לעיל, ישנם לקוחות שנדרשים או יכולים לשלם את המס, על ידי ניכוי המס הנדרש מהתשלום אותו הם מעבירים לכם. ישנם לא מעט עסקים, שכל הלקוחות שלהם עונים על ההגדרה הזו. למשל, עסקים רבים המעניקים שירות לעסקים אחרים בלבד – יכולים למצות את כל תשלומי המיסים שלהם באופן זה.

השיטה מתבססת על ניכוי במקור של המס, ומבטיחה שכלל ההכנסות של העסק יהיו פטורות ממס. לא מדובר בביטול המס או במעשה קסמים, אלא בהעברה דה – פקטו של ההתעסקות עם המס אל הלקוחות. כך, ההכנסות ברוטו של העסק שבבעלות בעלי העסק יהיו נמוכות יותר, אך נטו, לאחר חישוב הדו"ח השנתי ותיקון כל החריגות – ההכנסות תהיינה זהות.

מצב זה יכול להיות עדיף עבור עסקים המעניקים שירות לעסקים אחרים, או כל עסק הנותן שירות ללקוחות שיכולים לשלם עבורו את המס. זאת ועוד, פיתרון זה עשוי להיות רלוונטי במיוחד עבור עסקים בעלי תנודתיות רבה בהכנסותיהם. זאת, מאחר שלעסקים אלו קיים פוטנציאל רב לשגיאות שיתרחשו עקב תשלום באמצעות מקדמות. 

 

מהם היתרונות בתשלום מס באמצעות מקדמות

כאמור, גם אם יתברר כי תשלום המס ששולם נמוך מהדרוש, מס הכנסה לא עתיד 'לוותר' על הסכומים שהוא צריך לקבל. מנגד, כאשר תשלום המס ששולם גבוה מהתשלום הדרוש, מס הכנסה ישיב את הכסף העודף ששולם כהחזר מס, ולא ידרוש יותר מכפי שהנישום צריך לשלם. בסופו של התהליך, סכום המס שישולם בשם העסק – בין אם כהכנסה חייבת של העסק ובין על ידי לקוחות המנכים מס במקור בשם בעל העסק – יהיה זהה.

אם כן, היתרון בתשלום באמצעות מקדמה הוא בעיקר הנוחות בעבודה מול משרד השומה. לאמיתו של דבר, מאחר שמרבית העסקים בישראל עובדים בשיטת תשלום מס באמצעות מקדמות מס, זוהי גם השיטה בה הכי קל "לעבוד על אוטומט". חשוב מכך, ההמלצה הגורפת היא לבצע תשלום מס באמצעות שיטת המקדמות, מאחר שבעזרתה ניתן להפקיד את כל העיסוק במיסים של העסק אצל העסק עצמו, ולא לפזר אותו בין מספר גורמים.

באופן זה, בעלי העסק יכולים לרכז את כל העיסוק  במיסים במקום אחד, ולא להתעסק הן עם הלקוח או הלקוחות והן עם מס הכנסה – מה שצפוי לחסוך זמן וכאבי ראש מיותרים. שנית, תשלום באמצעות שיטת המקדמות צפוי למנוע שגיאות רבות שהיו נובעות עקב שגיאות של אחרים. 

המלצתנו עבור בעלי עסק, שמעוניינים לשלם מס עבור הכנסותיכם: רכזו את כל המיסים שלכם בעצמכם מול מס הכנסה, והיו האחראים הבלעדיים על התשלומים, הטפסים והתקשורת עם רשות המיסים. הקפידו למלא כהלכה את הדוח השנתי, ולהגיש את תשלום מקדמות במועד (אחרת תהיו חייבים בהפרשי הצמדה וריבית).

חישוב מקדמות למס הכנסה
עוד בנושא מיסים
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש