איך מחשבים דמי אבטלה – הסברים ודוגמאות

בשנת 2020 לאור משבר הקורונה, 1 מכל 4 ישראלים הכירו את המונח דמי אבטלה לאור הוצאת עובדים רבים לחופשה ללא תשלום אשר נכפה על  המשק הישראלי לאור המגפה ונראה כי לאור המשבר הכלכלי העמוק אליו נכנס המשק הישראלי כי זה לא צפוי להיעלם.

אך גם במבט רחב יותר, כאשר אנו נמצאים בין עבודות אחד מגלגלי ההצלה המשמעותיים ביותר בעבורנו באותן תקופות מעבר, אשר לעיתים אינן צפויות כלל וכלל, הינם דמי האבטלה מביטוח לאומי.

בהתאם לכך, במאמר זה אנו נסביר כיצד מחשבים את דמי האבטלה וניתן דוגמאות על מנת שההסברים התיאורטיים יהיו מובנים בעבורכם ויאפשרו לכם למצות את זכויותיכם.

מאמר זה ראשית יציג את אופן חישוב דמי האבטלה הסטנדרטי ולאחר מכן יציג פרמטרים נוספים אשר בכוחם להשפיע על גובה דמי האבטלה אשר יש לקחת בחשבון כאשר מעוניינים לברר מהם דמי האבטלה להם אתם זכאים.

 

אופן חישוב דמי אבטלה:

התחשיב לקביעת דמי אבטלה הינו פשוט באופן יחסי, והוא מהווה נגזרת מהשכר הממוצע היומי של מבקש דמי האבטלה טרם סיום העסקתו.

לכן על מנת להבין מהם דמי האבטלה להם המבקש זכאי עליו ראשית לברר מהו השכר הממוצע היומי שלו. לשם כך, יש לחשב את השכר המצטבר בששת החודשים שקדמו לסיום העסקתו וחלוקת סכום זה ב-150  המבטאים את מכלול הימים של תקופת זמן של שישה חודשים. תוצאה זו היא הממוצע היומי הרלבנטי לחישוב דמי אבטלה.

נמחיש זאת באמצעות דוגמה מספרית פשוטה, נניח כי אדם מרוויח 5,000 ₪ מדי חודש בשנה החולפת. בהתאם לכך בחצי השנה האחרונה הוא הרוויח סכום של 30,000 ₪. סכום זה יש לחלק ב-150, כאשר התוצאה, 200 ₪, היא סכום הממוצע היומי. בתוך כך, נציין כי השכר הממוצע היומי המינימלי, נכון לשנת 2020, הוא 352 ₪ ליום עבודה.

לאחר שאנו יודעים את השכר הממוצע היומי, יש משתנה מרכזי אחד נוסף והוא האם מבקש דמי האבטלה הינו מעל גיל 28. בהתאם למענה לשאלה זו ניתן לקבוע מה יהיה השכר היומי של דמי האבטלה בהתאם לתחשיב מורכב יחסית בן 4 שלבים הנותן ביטוי הן לשכר היומי של המבקש והן לשכר היומי המינימלי הניתן על ידי ביטוח לאומי.  התחשיב מושפע מהשכר המינימלי בעבור דמי אבטלה ומהשכר הממוצע היומי של מבקש דמי האבטלה.

על מנת להימנע מתרגילי חישוב מורכבים, ניתן להיעזר במחשבון של ביטוח לאומי אשר מסייע לקבוע מהו סכום דמי האבטלה לו אתם זכאים בהתאם לגיל ולשכר הממוצע היומי.

בכל מקרה, דמי האבטלה לא יעלו ב-125 הימים הראשונים על השכר הממוצע של עובד במשק הישראלי, אשר עומד על 422.04 ש"ח נכון לשנת 2020. לאחר 125 הימים הראשונים, הסכום אותו מקבל המבקש לא יעבור שני שלישים מהסכום הממוצע במשק ליום עבודה, קרי 281.36 ₪.

 

פרמטרים נוספים אשר משפיעים על דמי אבטלה:

פרט לחישוב הבסיסי באמצעותו מחשבים את דמי האבטלה של המבקש, ישנם גורמים נוספים אשר יכולים להוביל לניכוי מסכום דמי האבטלה אשר יש להביא בחשבון: 

  1.  הכנסה ממקור נוסף בתקופת קבלת דמי האבטלה – במידה וישנה הכנסה נוספות כתוצאה מעבודה כשכיר או עצמאי או לחלופין קצבת פנסיה, הסכום אותו מקבל העובד כתוצאה מכך יופחת מהסכום לו הוא זכאי במסגרת דמי האבטלה.

כלומר, במידה ואדם צפוי לקבל 5,500 ₪ בעבור חודש של דמי אבטלה, אך הוא עבד במשרה חלקית בה הרוויח 2,200 ₪, אותו אדם יקבל דמי אבטלה בשיעור של 3,300 ₪ המהווים את ההפרש בין הסכום לו הוא זכאי והשכר אותו הוא קיבל מעבודתו הנוספת.

  1. דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות – למרבה האירוניה גם כאשר אדם מקבל כסף מביטוח לאומי עליו להפריש מאותו סכום את התשלום החודשי בעבור ביטוח לאומי וביטוח בריאות. בהתאם לכך מדמי האבטלה מנוכים שיעור המינימום של ביטוח לאומי, כלומר 24 ₪, ודמי ביטוח בריאות אשר מנוכים בהתאם לשיעור דמי האבטלה אותם צפוי האדם לקבל.
  2. מס הכנסה – מס הכנסה אף הוא מנוכה מדמי האבטלה בהתאם לשיעור אשר מתקבל ולדרגת המס אשר נוצרת כפועל יוצא מכך. כאשר באופן דומה לכל תשלום מס הכנסה, ככל שאדם זכאי להנחה במס ההכנסה או תיאום מס מסוג כלשהו, הוא יקבל זאת לאחר ביצוע הפרוצדורות הרלוונטיות. 

 

לסיכום

חישוב דמי אבטלה הינם באמצעות חישוב השכר הממוצע היומי של המבקש טרם סיום העסקתו. לאחר הבנת השכר הממוצע יש לבחון את המשתנים הרלוונטיים לפי הביטוח הלאומי, כמו גיל מבקש דמי האבטלה, הכנסות נוספות בתקופת קבלת דמי האבטלה, משך הימים בהן האדם צפוי לקבל את דמי האבטלה וכיוצא בזה.

ביטוח לאומי מאפשר באמצעות מחשבונים ייעודים לאחר שאדם בירר משתנים אלו להבין מהם דמי האבטלה אשר הוא צפוי לקבל. אנו ממליצים לחשב את דמי האבטלה טרם עשיית צעדים פזיזים במקום העבודה על מנת להעריך נכון את המצב בו אתם עובדים ולפעול בהתאם.

דמי אבטלה
עוד בנושא צרכנות
חיסכון ותוכניות חיסכון חוץ בנקאיות
תוכניות חיסכון חוץ בנקאיות

מדיניות מחיה של "מהיד לפה" היא מושג המייצג מצב של בסיס פיננסי צר המספק בקושי צרכים מינימליים. כדי למנוע תקופות רעועות כלכלית, יועצים פיננסיים ממליצים

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
Search